Förstärk primärvården

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Kristdemokraterna vill göra en kraftig förstärkning av primärvården. Det ska vara självklart att man i första hand vänder sig till sin vårdcentral när man är i behov av vård. Men då kan man inte mötas av en telefon som meddelar att tiderna är slut så du får återkomma i morgon. Det behöver finnas tider att få när människor behöver de.

 

Vi Kristdemokrater vill förändra vårdgarantin inom primärvården. Vi vill sänka tiden till första besök från sju dagar till en dag. Man ska alltså få träffa den kompetens man behöver på vårdcentralen redan nästa dag, det kan vara läkare eller någon annan kompetens. Det viktiga är att man ska få sin tid direkt.

 

Vård ska ske så nära som möjligt och sjukhuset ska inte vara det första man tänker på. Akuten är inte bäst nivå för alla behov. I Halland har vi sagt att ca 80 procent av vården ska ske på vårdcentralen och det är hög tid att öka jobbet för att nå målet. Det är inte meningen att äldre med stora vårdbehov ska sitta flera timmar på akuten och vänta för att bli inlagd på en avdelning på sjukhuset. De ska i första hand få den vård de behöver nära, antingen på vårdcentralen eller i sitt hem.

 

För att lyckas med detta krävs det både mer pengar och ett annat arbetssätt. T.ex. att fler kompetenser används på vårdcentralerna och att digitala vårdformer används i mycket större utsträckning. Det är viktigt att 1177 och ambulansen styr tydligare mot vårdcentralen och att det finns tider att få när man behöver de.

 

Därför vill Kristdemokraterna tillskjuta tre miljarder kr från staten till primärvården. Om de fördelas efter folkmängd skulle det innebära ca 100 miljoner för sjukvården i Halland. Det är pengar som skulle ge Hallands invånare tryggare vård och bättre tillgänglighet.

Comments (0) maj 24 2017

Vårdval bra för patienten

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Dn-debatt idag kritiseras det nya lagförslaget om vårdval, av några läkare. Man funderar deras skäl till denna negativa inställning till vårdval för hela landet. Det är inte korekt att säga som de gör, att det är en reform för företag. Vi kan se här i Halland att det har fungerat mycket väl och att patienterna har vunnit det. Det låter de negativa läkarna som att de mer tänker sig själva och vilken arbetsgivare de vill ha.

Varför ska just vården vara stängd för privata entreprinörer? Varför är det fel att låta någon annan än staten, landstingen eller kommunerna utföra tjänster till människor. Vad är det som säger att bara för att det är ett företag som inte ägs av staten, är de bara ute efter att tjäna pengar och inte att göra ett bra jobb? Om ett företag inte gör ett bra jobb blir de utan kunder. Om vi inte har vårdval och landstingen inte gör ett bra jobb, får patienterna stilla finna sig i att inte kunna välja ändå. Om vi har vårdval är det människan själv som bestämmer vem som ska utföra den vård man är i behov av.

Det kan väl inte vara fel?

Det ’är sorgligt att läsa usla argument från utbildade människor. Man kan inte undgå att tro att det är det egna jobbet som är det viktigaste skälet. Om de hade varit seriösa hade de kollat utvärderingen av Hallands vårdval innan de dissade Göran Hägglunds lagförslag som de nu gör.

Frågan kvarstår, varför är det fel att privata företag får utföra vård? Visst vi behöver alla vård och vi ska den efter behov inte efter efterfrågan. Det är en sanning vi inte får ändra på. Samtidigt har ju inte landstingen klarat av att ge människor den vård de är i behov av. Men det har inte funnits några alternativ människor har fått vänta. Om det blir konkurrens måste alla anstränga sig för att bli bättre. Det gynnar alltså de människor som är i behov av vård.

Det är också fel som sägs i artikeln i Dn att demokratin försvinner. För landstingen har fortfarande ansvar och ska följa upp verksamheten och vi ska alltså ha kontroll. Det är dåligt att använda sig av argument för att skrämma medborgarna som är i behov av bättre tillgänglighet i vården.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=844584

Comments (0) okt 27 2008