Äntligen vindkraft även i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Kan det nu äntligen bli något av vindkraften i Kungsbacka kommun. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ta upp Råös överklagande. Det verkar betyda att Victorsson i Frillesås kan börja bygga sitt vindkraftverk som de fick tillstånd för redan 2006, men som tills nu varit överklagat av rymdobservatoriet.

Hoppas att detta betyder att Råö nu får finna sig i att det även i Kungsbacka ska finnas vindkraft och att de inte har rätt att lägga en död hand över hela kommunen. Vi behöver också vara med och bygga förnyelsebar energi i form av vindkraft. Råö måste nog hitta sätt att leva tillsammans med vindkraften, snarare än att säga helt nej till den. Det är ju faktiskt inte själva vindkraften som är problemet, utan signalerna som reflekteras av snurrorna.

Med de bra vindlägen vi har i Kungsbacka är det inte rimligt att vi ska vara helt utan vindkraftverk. Därför är det riktigt roligt att läsa att överklagningarna nu är slut och att det kan bli byggstart i Frillesås.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.625486-vindkraft-slog-rymdforskning

Comments (2) maj 13 2011

Vindkraft i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vindkraften stör Råö mindre än mobilmaster. Det enligt den utredning och beräkning som har gjorts. Det betyder att den radie på 15 km som är föreslagen i vindkraftsplanen räcker.

Mätningen har gjorts av ett oberoende företag, så den är alltså opartisk. Därför måste det nu vara klarlagt att även om rymdobservatoriet tycker 15 km är för lite, så får de acceptera att det ska finnas vindkraft även i Kungsbacka kommun.

Vi kan alltså få vårt första stora verk nu. Vi kan också bli en kommun där det produceras el som inte är klimat och miljöbelastande. Om de verk som är ansökta om tillstånd för byggnation skulle byggas, så skulle det vara ungefär en tredjedel av hushållselen i kommunen. Nu är det ju inte säkert att alla ansökningar kommer att kunna beviljas. Det finns fler saker att ta hänsyn till än just Råö. Och alla etableringar måste behandlas på korrekt sätt. Vad vi kan och som är roligt att konstatera är att nu kan vi få vindkraft också här.

Nu gäller det att vi kan samla en tillräckligt stor majoritet i kommunfullmäktige så vi kan få igenom planen i nuvarande form. Vi Kristdemokrater tycker den är bra som den nu är.

Comments (2) jan 02 2010