Säkra handikappersättningen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

STOPPA REGERINGENS FÖRSLAG OM ATT SKROTA HANDIKAPPERSÄTTNINGEN!!!

Nu har regeringen meddelat att de lämnar sitt dåliga förslag om att skrota handikappersättningen till lagrådet. I ett pressmeddelande tillkännager socialministern att de lämnar ett förslag som de har arbetat fram i samarbete med funktionshinderrörelsen. Detta anser jag är osant. De har låtit oss svara på en remiss men utan att ta hänsyn till våra synpunkter.

I pressmeddelandet låter socialministern påskina att detta blir en förenkling av de stöd som finns. Ja om man menar att det blir enklare för att synskadade går miste om ett viktigt bidrag för kostnader som ersättningen har kompenserat, så då är det klart att det blir en förenkling. Men om man ser till de nya prövningar som Försäkringskassan måste göra, så går det inte att få det till att det ska bli enklare. Hur många anställda behövs för att bedöma alla ansökningar om merkostnader som kommer att komma in?

Vi synskadade kommer inte att ha rätt att få ersättning för det som för våran del är merkostnader. Enligt vad ministern informerade SRF om vid ett möte den 17 oktober, innebär förslaget att hjälpbehov inte ska få räknas som merkostnad. Det innebär att sådant som kostnader för ledsagning inte får räknas. Tänk er att ni behöver betala någon som följer med för att hjälpa er att handla mat. Tänk att ni behöver betala någon som går med er på den promenad som ni för hälsans skull behöver. Tänk er att ni måste ta taxi för att komma rätt, trots att det egentligen inte är för långt att gå. Tänk er att ni måste ta färdtjänst istället för att cykla när ni ska uträtta något ärende. Tänk er in i en situation där ni måste ha med en ledsagare på semestern för att kunna åka alls. Detta är verkligheten för många synskadade och det är en del av det som handikappersättningen har kunnat kompensera till viss del.

Men regeringen vill inte tillåta oss synskadade att få detta stöd i framtiden. Regeringens förslag är ett stort hot mot synskadades frihet.

Comments (2) Nov 15 2017

UPP TILL KAMP MOT FÖRSÄMRINGARNA I FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Jag blir så trött på dessa som alltid vet bäst, om hur människor ska leva sina liv. Håller man inte med dem så är man gammaldags och har egentligen ingen talan. För det ska vara modernt nu 2015.

 

Fast jag hävdar att tvång och kvotering inte är modernt. Det borde vara modernt i Sverige år 2015 att se till barnens bästa. Jämställdheten ska lösas på andra sätt än att begränsa föräldrars möjlighet att avgöra vem som ska vara hemma med barnen. Regering och riksdag ska inte tala om för familjerna vad som är bäst. Jag tycker vi ska vara stolta över att vi har en så bra föräldraförsäkring och den ska inte försämras med pekpinnar och kvotering. Låt den vara till för barn och föräldrars bästa och inte för det politiskt korrekta etablissemangets skull.

 

Lös jämställdhetsproblemen på arbetsmarknaden med arbetsmarknadens parter, inte genom att göra det fult för en mamma att vilja vara föräldraledig. Fack och arbetsgivare borde sätta sig ner och tala om varför kvinnodominerade branscher ska vara mindre värda i lön än manliga branscher. Men blanda inte in föräldraförsäkringen i det problemet. Då kommer det aldrig att lösas.

 

Så upp till kamp mot försämringar av föräldraförsäkringen. Upp till kamp mot tvång och kvotering. Upp till kamp mot politiker i riksdag och regering som tror sig veta bättre än mammor, pappor och barn, om vad som är bäst för deras familjesituation.

Comments (0) jun 04 2015

Förbjud alla former av spice

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För mig är det obegripligt att det ska vara så svårt att förbjuda knark. Det är tydligen väldigt lätt att få tag på det som kallas Spice och det kommer nya sammansättningar av detta skräp så fort det ena blir förbjudet, vilket innebär att det inte är förbjudet ändå. Hur svårt kan det vara att förbjuda en grupp av preparat? Det är ju inte mindre farligt bara för att en liten del byts ut. Alltså måste det bli en lagändring så att det blir möjligt att få bort detta farliga knark.

 

Samhället måste vara tydligt med att knark ska vara förbjudet. Det finns ingen narkotika som är ofarlig och vi ska inte tillåta någon form av det i Sverige. När drogliberalerna försöker lobba för sin sak måste vi alla stå upp och gå emot. Bara för det finns andra länder som gör felet att tillåta knark, så ska vi inte begå samma misstag och följa i deras fotspår.

 

Vi måste istället fundera på hur vi ska göra för att förmå unga att låta bli knarket. Vad är det som gör att människor vill fly från sin vardag. Det måste vi fundera på. Vad kan göras för att människor ska må bättre och trivas med sina liv utan att behöva ta till droger?

 

Det finns så mycket pengar i narkotikahandeln så deras lobbying är så otroligt stark. Det sker en smygglorifiering av dessa droger via TV och andra media hela tiden. Det är ett väldigt smart sätt att påverka på, det är farligt för det är svårt att motverka. Därför är det viktigt att hålla fast vid den svenska modellen med att säga nej till legalisering av alla former av narkotika.

 

Jag hoppas att den nya regeringen och riksdagen står upp för det som är rätt. Att de vågar fatta det kloka beslutet att ändra lagen så att det går att förbjuda narkotika, utan att precisera varje beståndsdel i de preparat som kommer fram. Att de vågar stå emot de penningstarka narkotikaproducenterna och visa att Sverige inte tänker gå deras ärende och hjälpa dem till ännu större rikedom.

Comments (0) Nov 20 2014

Hemlöshet borde inte existera i EU

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Tänk att det år 2014 i Europa blir allt fler som är hemlösa. Flera ledamöter i EU-parlamentet ska ha uttryckt att det är en skam för Europa, (läs i DN http://www.dn.se/nyheter/varlden/hemlosheten-okar-i-europa/), men de antar ingen strategi för att motverka det. Och vi är fler som anser att det är skamligt att antalet hemlösa ökar i våra länder. Människor ska inte behöva bo på gatan och de ska inte behöva välja att lämna sitt land för att bo på gatan och tigga i ett annat land heller.

För även om jag håller med EU-parlamentet om att socialpolitiken ska vara nationell, så tycker jag att EU borde kunna ställa högre krav på sina medlemmar än vad man gör idag. Det finns tydliga och hårda regler om hur budgetar ska vara, om hur grönsaker får se ut och om hur djur ska tas omhand, men det finns inga regler om hur människor får behandlas.

Rumänien kan behandla de Romska medborgarna otroligt illa utan att det får några konsekvenser. Jag tycker att EU borde ställa krav på medlemsländerna om att mänskliga rättigheter ska respekteras och gälla alla medborgare. För åtminstone får jag känslan att så inte sker idag. För jag tror inte att någon skulle lämna sitt hem och sina barn och bege sig till Sverige och bo på gatan och tigga ihop pengar, om det inte är riktigt usla förhållanden som råder där de bor.

Visst har den ekonomiska situationen varit svår under ett antal år i många länder. Och det märks självklart även för oss i Sverige, men det borde inte betyda att människor ska tvingas bo på gatan. Därför är det så bra att vår regering har utsett Michael Anefur till nationell samordnare för hemlöshetsfrågor. Då sätts frågorna på kartan och det finns någon som försöker göra något åt det. Läs om hans arbete på bloggen Hemlöshet i fokus. http://www.hemloshetifokus.se/

Comments (0) jan 16 2014

Kristdemokraterna vill ha sänkt skatt för pensionärerna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Om något ska prioriteras i den kommande budgeten från regeringen, så är det sänkt skatt för Sveriges pensionärer. Och åter igen så är det vi Kristdemokrater som kämpar för det. Denna gång ska det väl lyckas. Ingen mer sänkt krogmoms eller något annat sådant innan pensionärerna fått sitt.

Det är högst rimligt att de som jobbat hela livet och slitit för att vi andra ska ha det så bra som vi har det här i Sverige, ska få del av den goda kakan. Så om det finns utrymme för någon åtgärd så är det här det ska satsas.

Vi Kristdemokrater runt om i landet hoppas att våra ministrar ska lyckas övertyga de motsträviga kamraterna i förhandlingarna.

Comments (2) aug 22 2012

Kristdemokraterna sänker skatten för pensionärer

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Pensionärernas skatt ska sänkas ännu mer. Det lovar Kristdemokraterna. Utan oss Kristdemokrater i regeringen hade detta inte blivit av.

Det är för mig en självklarhet att pensionärer också ska få del av det överskott staten har. De har varit med och byggt Sveriges välfärd och då ska de också få dra nytta av det. Det är så roligt att vi har kunnat sänka deras skatt, något som Socialdemokraterna aldrig har gjort.

Det krävs alltså en regering med Kristdemokrater för att pensionärer ska få det bättre och få tillbaka något av det de har givit vårt land.

Comments (0) aug 17 2010

SAAB startar igen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Tänk vilken tur för hela Sverige att det inte var Sahlin som styrde landet förra året. Då hade staten varit mycket fattigare än idag. Då hade hon nämligen slängt bort åtskilliga miljarder på en bilfabrik. En bilfabrik som nu åter rullar igång utan Sahlins miljarder.

Man kan fråga sig var hon skulle ha tagit pengarna. Vem skulle ha blivit utan? Det kunde ha varit vården. Då hade vi fortfarande haft de långa köerna. Eller så hade det varit kommunerna, som då kanske hade varit tvugna att försämra äldreomsorgen. Ja det finns självklart andra områden som skulle kunnat ha varit förlorarna på en s-styrd politik, men nu slipper vi fundera mer på det. SAAB finns kvar och statens pengar är inte bortkastade.

Det som är mest förvånande är att Sahlin inte tvekar att ta bort alla de jobb som kommit ur Rut-avdraget. Det handlar om väldigt många jobb, men om de rödgröna vinner valet så får de åter bli arbetslösa eller jobba svart. Det är svårt att förstå hur de tänker. Därför är det bäst att inte låta de vinna.

http://www.gp.se/ekonomi/1.335737-saab-borjar-bygga-bilar-igen

Comments (0) mar 21 2010

Bistånd är viktigt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Varför är det viktigt med bistånd? Och vad är viktigast med det bistånd vi ger?

Vi är ett land som är rikare och som mår bättre rent ekonomiskt än många andra länder i vår värld. Vi har våra problem och vi har våra svårigheter, men det är egentligen ganska futtiga problem jämfört med vad en del andra har. Därför är det vår skylldighet att hjälpa till och försöka dela med oss av det vi har.

Men självklart är det också viktigt att vi sätter upp mål för det vi ger. Vi kan inte bara ge bistånd utan att ha någon tanke med det. På den punkten gör regeringen helt rätt. Demokrati, tillväxt, jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla, det är exempel på bra mål för vårt bistånd.

Samtidigt som regeringen gör mycket bra med biståndspolitiken, så kan man bli bedrövad av vissa beslut som fattas. Det är kanske inget självändamål att ha enprocentsmålet, men det är ändå bra att ha en minsta nivå på vad vi ska ge. Och då är det en procent som måste vara den lägsta nivån. Det skulle ha varit tryggare om det var en Kristdemokrat som var biståndsminister. Då hade vi inte behövt tvivla på att nivån på en procent skulle ligga fast.

Jag blir också bedrövad av att tilldelningen till SHIA dras ner så mycket. SHIA är handikapporganisationernas gemensamma biståndsorgan och genom att det finns en särskild organisation som kan stötta människor med funktionsnedsättning i länder som får bistånd, så minskar risken att dessa människor glöms bort. En risk som tyvärr är stor annars. Vi ska vara med och se till att biståndsländerna inte behöver göra samma misstag som vi har gjort. Det är tyvärr så att funktionsnedsatta inte alltid får samma del av utbildning, arbete och sjukvård som andra i utväcklingsländerna.

Ett exempel på hur bra det kan bli om handikapporganisationer får chansen att vara med är det arbete som SRF har bedrivit i Vietnam. Det arbetet har skett genom SHIA och det har slagit väldigt bra ut. Det har lett till att synskadade och blinda har fått ta del av utbildning och rehabilitering, vilket har medfört att försörjningsgraden har ökat.

Så när ni nu sitter och ska besluta om dessa frågor, så tänk på vad resultatet blir. Tänk på vad målet med vårt bistånd är och vilka det ska gälla. Det får inte bli så att det bara kommer de som har det lättast till del. DEt får inte bli så att vårt bistånd leder till än mer segregering av människor med funktionsnedsättning. Låt möjligheten för handikapporganisationernas biståndsarbete få finnas kvar. Fatta inte beslut som leder till att insatserna på detta område chabblas bort.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/bistand-som-medel-eller-sjalvandamal_4251353.svd

Comments (0) feb 13 2010

SAAB och BAIC

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Delar av SAAB säljs nu till BAIC. Är det bra eller dåligt för SAAB?

Framtiden får väl visa, men visst verkar det lite märkligt att man säljer ut delar av bolaget. Man kan få uppfattningen att detta är första steget i att stycka upp SAAB. Men GM lovar att det inte är så. Vad är ett sådant löfte värt? Ingen aning, hoppas bara att de som jobbar på fabriken i Trollhättan kommer att få fortsätta att producera svenska bilar.

Det man kan säga med säkerhet i denna affär, är att regeringen har gjort helt rätt. Det skulle ha varit ett korkat beslut om de skulle ha lagt in miljarder från statskassan i ett förlustbolag. Våra skattepengar ska inte användas till att bygga bilar. De ska användas till vår välfärd och bygga ett samhälle för alla. Det är helt obegripligt att Sahlin kan hålla på och tjata om något så dumt.

Det är klart att det är synd om de som om SAAB läggs ner. Men det betyder inte att staten kan rädda deras jobb. Det staten ska göra är att se till att GM får betala dyrt om de väljer nedläggning. Och det är väl det GM har förstått och därför försöker sälja delar av bolaget till Kina.

Men självklart måste vi alla hoppas på att det kommer att finnas ett företag som är beredda att driva SAAB vidare. För visst vill vi att det även i framtiden ska gå att köra SAAB. Fast då vill vi också att deras bilar ska vara miljöbilar. De har väl gjort det misstaget att vara sena ut med att anpassa sig till värkligheten. Det går inte att fortsätta att göra bilar som drar allt för mycket bränsle. De måste bygga bilar som klarar klimatkraven.

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/starker-saabs-chanser_3936305.svd

http://www.dn.se/ekonomi/baic-koper-saab-teknik-1.1013361

Comments (0) Dec 14 2009

Toaafall från båtar

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det var på tiden. Idag har en utredning lämnats till regeringen om att förbjuda toautsläpp direkt i vattnet från fritidsbåtar. Det borde aldrig ha varit tillåtet.

Snacka om nedsmutsning. Idag är det så det går till, man släpper ut toaavfallet rätt ut. Det sägs att det är svårt att lösa det på något annat sätt, men det måste ju bara gå. Någon sa till mig när vi diskuterade detta att det är svårt att konstruera en tank för båtar som går att tömma, eftersom en sådan tank skulle sugas ihop om man tömmer den genom att suga ur den. Men det är klart att det går att konstruera en tank som klarar det.

Vid varje hamn borde det självklart finnas ett ställe att tömma sin avloppstank. Vill man ha tillstånd för en hamn, så skulle det vara krav på att det ska gå att tömma sådant avfall. Men för vissa verkar det som att det som släpps ut i havet bara försvinner. Som det gamla ordspråket om det som göms i snö, fast lite förändrat. Det som töms i havet, är för alltid försvunnet.

Men så funkar det ju inte. Inget försvinner, men det sprids ut och syns inte så lätt. Men visst finns det där ändå. Och det bidrar till förhöjda halter av kväve och pfosfor, som gör att våra hav och sjöar dör av övergödning.

Hoppas nu bara att regeringen fattar ett klokt beslut. Så att vi slipper bada i det som spolas ut från alla fritidsbåtar. Fast det kommer nog att mötas av många protester från båtägare och hamnföreningar. Det tråkiga med utredningen är att det handlar om jag förstår det rätt, bara om nya båtar. Inte alla de befintliga. Så vi kommer ändå att få stå ut med snusket och miljöförstöringen ett bra tag till.

http://hn.se/nyheter/sverige/1.659136

Comments (0) Nov 30 2009