Landsting / Regionval i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Carina Ejdestig, Karl-Gunnar Svensson, Eliseba Kardemark, Niklas Mattsson, Helene Nilsson.

 

Ett samhälles människosyn avslöjas på det sätt det tar hand om de svaga. För oss är det viktigt att alla människor blir sedda och lyssnade på. Plånbokens tjocklek ska inte styra över vilken vård man får.

Vi kommer att jobba för att vården i Halland ska vara jämlik. Alla ska få vård på lika villkor, oberoende av vem man är. Ingen ska vänta mer än fyra timmar på akuten och multisjuka äldre ska kunna komma direkt till avdelningen.

Vi vill inte införa de s.k. KUB-testerna, vilka kan leda till att människor med funktionsnedsättning eller sjukdom sållas bort.

Köer hör inte hemma i sjukvården. Ändå har vi under många år betalat höga skatter för en vård vi inte fått. Med kömiljarden har köerna redan halverats, men vi nöjer oss inte förrän de är helt borta. Trygghet är att få vård i tid, men också att kunna välja var och av vem man ska vårdas. Därför vill vi ge människor större möjlighet att välja vårdform själva.

Vi vill utveckla patientsäkerheten för att göra risken för felbehandling mindre.

Comments (0) jul 18 2010

Halland blir egen region

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu är det bestämt, Halland får bli egen region. Det har den kloka alliansregeringen nu enats om. Från och med nästa mandatperiod får vi i Halland alltså ett direktvalt regionparlament. Något vi Kristdemokrater ville redan från början när Region Halland bildades. Men var det inte tillåtet för den regering vi hade.

Det är skönt att de i Stockholm nu har bestämt sig för detta. slipper vi diskussionen om att dela vårt län. Halland får förbli ett helt län och vi i norr slipper ätas upp av Västra Götalandsregionen. Det hade varit helt fel att dela en här väl fungerande enhet och det har vi nu fått gehör för.

Nu återstår det att ihop organissationen inför det nya. Partierna sitter och diskuterar hur det ska se ut och det finns ett förslag som verkar bra. Det ska ju rymmas både sjukvård och regional utväckling i organissationen. Det ska bli mycket spennande att se hur det blir. Hoppas man får vara en del av det nya. Det gäller att jobba i valrörelsen vi växer och får större inflytande.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=877905

Comments (0) jan 28 2009