Tack vare Kristdemokraterna slipper sjuka nu sitta tre i baksätet vid sjukresor

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Idag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Region Halland om vissa förbättringar inom reglerna för sjukresor. Jag känner mig både nöjd och mindre nöjd. Märkligt, men så är det faktiskt.

Jag känner mig nöjd för att dessa förbättringar faktiskt kom till för att jag har kämpat för dem. När ärendet var uppe för beslut för en tid sedan, yrkade jag på att vi skulle utreda vissa förbättringar och det gick man med på. Nu har vi fattat beslut om att man inte ska behöva åka tre i baksätet på en vanlig taxi när man åker sjukresa i Halland. Man ska sitta max två personer i baksätet. Det har ibland varit väldigt jobbigt för sjuka människor att tvingas klämma in sig i mitten, men det ska man alltså slippa när detta beslut börjar gälla.

Det har i och med beslutet också blivit tydligare med att man har rätt att få hjälp till och ifrån taxin, om man så behöver. Till exempel ska man kunna säga till när man bokar sin sjukresa om man behöver bli hämtad vid sin dörr och om man behöver hjälp att bära bagage.

Det jag inte är nöjd med är väntetiden. Jag tycker det är alldeles för länge att man ska behöva vänta 1 timme när man bokar sin hemresa från sitt vårdbesök. Jag yrkade på att det ska vara max 40 minuter, men det lyckades jag bara få med mig FP på. Inget annat parti tycker att det är något problem med att man får sitta och vänta så länge när man är sjuk. För man kan vara väldigt dålig i dessa fall.

En resa kan bli ganska påfrestande när man är sjuk och reglerna tillåter att den kan bli lång. Först 1 timme väntetid på sjukhuset innan man ens kommer iväg och sedan får man stå ut med upp till 75 % av restiden som så kallad omvägstid. Det gäller att man går på dass innan man kliver in i bilen. I alla fall om man bor långt bort från vårdenheten man besökt.

Alltså ett beslut man både kan glädjas över och vara missnöjd med. För jag känner mig glad att jag lyckades förbättra kvaliteten en hel del i regionens sjukresor.

Comments (1) jan 13 2014

Kristdemokraterna kommer att jobba för att behålla två akutsjukhus i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Detta uttalande antogs av en enig distriktsstämma som Kristdemokraterna i Halland höll igår, den 21 mars 2013.

TVÅ AKUTSJUKHUS OCH TVÅ FÖRLOSSNINGAR

– Det kommer Kristdemokraterna att kämpa för.

Kristdemokraterna i Region Halland vill behålla de två akutsjukhusen och de två förlossningarna, som är grunden för den så väl fungerande sjukvården vi har i Halland.

Den vård människor behöver ofta och akut ska finnas nära och ha hög tillgänglighet. Vi tror inte att vårdbehovet kommer att minska när människor lever allt längre, utan snarare öka. Dessutom ökar Hallands befolkning hela tiden och där med kommer behovet av vård också att bli än större. Att då stänga ett av våra akutsjukhus tycker vi är att gå åt fel håll. Våra förlossningsavdelningar är kända för sitt goda omhändertagande och det kommer kvinnor från andra landsting och regioner för att föda sina barn i Halland. Detta goda rykte och höga kvalitet tycker vi att Halland ska vara rädda om.

Halland ligger väldigt bra till i många av de kvalitetsjämförelser som görs i landet och våra invånare är mycket nöjda med den vård de får. Vi har väldigt korta köer till de flesta besök och behandlingar, vilket har gjort att vi har fått mycket från den så kallade kömiljarden. Trots den höga kvaliteten och den goda tillgängligheten så har vi jämförelsevis ganska låga kostnader för den halländska vården.

Kristdemokraterna i Halland tycker att detta är viktigt att bevara och att vi ska vara stolta över våra goda resultat. Vi ska fortsätta att ha två akutsjukhus där människor blir omhändertagna på ett patientsäkert sätt, men där man ibland får åka till det andra sjukhuset för att bli behandlad. Om det krävs så är vi beredda att höja skatten för att klara av att finansiera två akutsjukhus och två förlossningar i Halland. Vi är övertygade om att många av invånarna i Halland håller med oss om detta.

 

Kristdemokraterna i Halland

Niklas Mattsson Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland

Lars Gustafsson Riksdagsman för Kristdemokraterna i Halland

Comments (1) mar 22 2013

Kvalitet på sjukresor

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Är ganska nöjd med dagens möte i Hälso och sjukvårdsstyrelsen. Efter att jag framfört mina förslag på hur vi Kristdemokrater tycker att vi ska förbättra kvaliteten på sjukresorna, så blev styrelsen enig om att vi skulle skicka tillbaka ärendet för att försöka arbeta in mina förslag. Nu hoppas jag på att det ska lyckas tills ärendet återkommer efter sommaren.

Jag anser att vi ska besluta politiskt vilken kvalitet vi ska ha på sjukresorna i Regionen och med kvalitet menar jag till exempel vilken väntetid vi ska ha. Nu ska vi se över om det är möjligt att sänka till 45 minuter, vilket var mitt förslag. Jag vill också att vi beslutar att man inte ska behöva trängas tre personer i ett baksäte. De som åker sjukresa gör det för att de har genomgått en operation eller på annat sätt behöver vård, det betyder att många har väldigt svårt att ta sig in i mitten av baksätet. Att sitta så trångt när man inte mår bra och kanske ska åka ganska långt, det tycker vi Kristdemokrater att man ska slippa.

Jag anser också att vi ska besluta hur lång omvägstid man max ska kunna få. Alltså hur lång tid utöver vad det tar att åka raka vägen man ska behöva stå ut med.

Nu får vi se hur långt vi kommer med detta, men det kändes rätt bra på mötet.

Comments (0) jun 25 2012

Vi lyckades rädda Handikappverksamheten

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi Kristdemokrater är glada och nöjda med att vi lyckades övertyga de andra i majoriteten, om att inte ändra Handikappverksamhetens organisation i Region Halland.

Nämnderna för Hallands sjukhus beslutade i veckan om ny organisation för Hallands sjukhus och i förslaget fans också ett förslag om att Handikappverksamheten skulle upphöra att vara ett eget verksamhetsområde. Detta protesterade vi Kristdemokrater och Folkpartiet emot när arbetsutskotten hade möte. Vi lyckades övertyga de andra om att det var ett dåligt förslag, så när beslutet fattades blev det enligt vad jag yrkat i arbetsutskottet.

Det innebär att handikapp kommer att fortsätta att vara ett eget verksamhetsområde och ha en egen chef. Detta är viktigt för alla de som på det ena eller andra sättet har behov av stöd från Handikappverksamheten i Region Halland.

Att ha en funktionsnedsättning är inte att vara sjuk och därför ska denna verksamhet inte vara underställd sjukhuset. Med besluten som nu har fattats kommer vi i Halland att fortsätta på den framgångsrika väg vi gått på sedan sekelskiftet och som andra ser på som ett bra exempel.

Comments (0) sep 01 2011

Kristdemokraterna vill bygga ny akut på sjukhuset i Varberg

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Efter sommaren kommer nämnderna för Hallands sjukhus att ta ställning till hur utvecklingen på fastighetssidan för sjukhusen ska se ut de kommande åren.

Då kommer Kristdemokraterna i Region Halland att kämpa för att det vi ska prioritera är en ny akutavdelning i Varberg.

Vi menar att det är ett måste för både sjukhuset i Varberg och för den norra delen av vårt län. Framför allt är det med tanke på barn och ungas uppväxtvillkor och möjligheten att tillgodose deras behov av sjukvård. Då är det ett måste att vi har en fungerande barnakut i norra Halland.

Det förslag som har tagits fram är en ny akut där det ska finnas plats för både barn och vuxna. Ett förslag som kostar mycket pengar, men vi Kristdemokrater tycker att det är värt det. Vi menar att det inte går att göra bara små justeringar i den befintliga akuten, utan det krävs en helt ny och större akutavdelning. Framtidens sjukvård ställer större krav på patientsäkerhet och ett helt annat flöde än vad som är möjligt i de befintliga lokalerna i Varberg.

Vi Kristdemokrater kommer att kämpa för att Hallands sjukhus ska fortsätta att ge invånarna vård med god kvalitet och hög säkerhet. Därför är vi beredda att satsa för framtiden och vi kommer att rösta för bygget av en ny akutavdelning på sjukhuset i Varberg.

Comments (0) aug 01 2011

Landstingsfullmäktige

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Så har det blivit dags för landstingsfullmäktige igen. Det är självklart mycket fokus på ekonomin denna gången. Det är ganska bekymmersamt läge vi är i just nu. Kostnaderna fortsätter att öka, samtidigt som sjukhusen inte presterar den vård som är planerad.

Det krävs att vi alla, både förtroendevalda och anstälda anstränger oss tillsammans för att lösa detta. Det går inte att starta nya verksamheter och vi måste bromsa investeringarna för att inte få ökade driftkostnader. Det ska vi troligtvis fatta beslut om.

Men det krävs också att vi tänker nytt och annorlunda. Det finns nog en hel del som kan göras på ett annat sätt än idag. Vi talar om produktionsplanering, det är ett nytt sätt att tänka för landstinget i Halland. Vi är till för invånarna och inte tvärt om. Man kan ibland få känslan av att en vårdenhet tycker sig ha rätt till ett visst antal patienter, men med vårat vårdval och fritt val i vården så är det patienterna som bestämmer till vilken vårdenhet de ska gå. Detta är bra, för det ställer lite högre krav på vården. Konkurrens är bra för kunderna.

Samtidigt är det mycket viktigt att de anstälda i landstinget har en god arbetsmiljö. Vi måste ständigt arbeta för att sjukskrivningarna ska minska och det handlar också om säkerhet i vården. Att minska vårdrelaterade patientskador är mycket viktigt och det ska alltid vara i fokus.

Förutom ekonomin så ska vi också besluta om den sk HSPI´n, Hälso och sjukvårdspolitiska inriktningen. Alltså vad som ska vara vår inriktning för de kommande åren. Jag känner mig trygg med det dokument som ligger som förslag. Vi tar upp jämlikhet i vården, folkhälsan, den nära vården och en hel del mer. Just detta med jämlikhet för alla i vården är något av det viktigaste för mig. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter till god och säker vård. Det ska inte spela någon roll vem man är, var man bor eller var ifrån man kommer. Vården är till för dem med de största behoven.

Man ska också få den vård man behöver i rimlig tid. Vårdköerna ska bort. Det finns ingen anledning till att vi ska ha köer i flera månader i den svenska vården. Det är inte rimligt att behöva vänta längre än 90 dagar på att få träffa en specialistläkare. Inte heller på att få en behandling. Här krävs att klinikerna planerar så att de tar hand om patienterna direkt. Människor ska få veta hur lång tid det tar så att man har möjlighet att välja en annan vårdenhet om man vill.

Fullmäktige ska också besluta om regionen. Vi ska ju bli Region Halland 2011. Ett stort beslut som kräver en hel del planering innan valet. Hur den nya organissationen ska se ut och hur landsting och kommuner ska samverka på bästa sätt.

Med andra ord, ett intressant fullmäktige så här mitt i sommaren.

Comments (0) jun 21 2009

Fullmäktige på torget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det var inte en så tokig ide ändå som Larry och Lars hade kläckt, detta att vara på torget i Kungsbacka med kommunfullmäktige. Det var en del folk där och alla hade chansen att ställa frågor till oss. Som Larry också sa i Västnytt, så är det bra att göra demokratin synlig för kommuninvånarna. Det tror jag är bra både för oss förtroendevalda och för andra.

En rolig sak som hände på mötet var att vi i kommunen nu har fått ännu en familjepolitiker. Ola Johansson har blivit en mycket engagerad centerpartist, när det gäller familjedaghem och andra lösningar för barnfamiljerna. Det är vi mycket glada över. Efter sitt inlägg om familjedaghemmen kastade han över bollen till Larry att forsätta och driva frågan i nämnden. En riktig EM-boll.

Igår var jag med och fattade beslut om att ansöka hos regeringen att bilda region av Halland. Först i landstingsfullmäktige och sedan i kommunfullmäktige. Så nu får vi hoppas att vår regering är klok även i denna fråga och ger oss ett ja. Det är bra att både alla kommuner i länet och landstinget har tagit detta beslut. Vi vill absolut inte ha ett delat Halland.

Jag tycker att Ulf Persson har en märklig syn på kemikalier och konstgödsel. Han sa ungefär att det är bättre att bespruta grönsaker och frukt än att inte göra det, för obesprutade jordgubbar innehåller mer kemikalier än besprutade. Jag har ingen aning om det kan vara så. Men vad jag tycker är att vi ska använda så lite kemikalier som möjligt på den mat vi ska äta. Det är inte hållbart att sprida så mycket gifter som vi gör och har gjort länge.

Comments (0) jun 10 2008