Äldreboendegaranti för ökad trygghet och respekt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu behöver äldre inte längre oroa sig över om det kommer att finnas plats för dem den dag de behöver flytta till ett äldreboende. Äntligen får alla över 85 år själva bestämma när det är dags att flytta.

 

Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Vi vill ge alla personer över 85 år rätt till plats i särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en biståndsbedömning. Syftet är att varje människa som fyllt 85 år själv ska få avgöra när de tycker att det är tryggare att bo på ett äldreboende än att kanske bo kvar själv hemma. Det är också viktigt för känslan av trygghet att veta att man har rätt till särskilt boende, även om man inte väljer att nyttja den möjligheten.

 

Kristdemokraterna har kommit överens med de andra allianspartierna att om vi vinner valet införs en äldreboendegaranti för alla över 85 år. Kommunen blir skyldig att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

 

Vi föreslår även mer utbildning för äldreomsorgens personal, en nationell demensplan och ökat självbestämmande för människor på äldre dagar.

 

Människor ska behandlas med respekt och värdighet under hela livet. Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Som kristdemokrat anser jag att du själv ska få bestämma över din äldrevård, det ska inte någon annan göra över ditt huvud.

Comments (0) aug 28 2014

Sexövergrepp i kyrkan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det känns som att man läser allt oftare om sexövergrepp i olika kyrkor. Vad beror det på? Hur kommer det sig att människor som man tror ska vara till för att hjälpa andra, istället förstör deras liv? Det senaste jag nu läst är att en ärkebiskop har dömts i Argentina.

Det är helt obegripligt att de som säger sig tjäna Kristus samtidigt kan göra tvärt emot vad Han säger. Kyrkan i hela världen måste börja göra något åt detta fruktansvärda. Predikanter i olika kyrkor måste börja tala om sådant i sina predikningar. Kyrkan måste våga tala om sådant som man idag inte vågar.

En ung människa eller ett barn ska inte behöva vara orolig för att bli utsatt för sexuella övergrepp i kyrkan. Föräldrar ska inte behöva vara oroliga för vad deras barn kan drabbas av om de deltar i ett kyrkligt sammanhang. Grunden för kyrkan är godhet, då ska inte hennes tjänare utöva ondska.

Därför uppmanar jag oss alla som är med i, eller har uppdrag i någon församling i Sverige, att nu när vi går in i ett nytt år se oss omkring och inte blunda för om vi misstänker att det förekommer övergrepp i våra kyrkor. Det är inte att tala som är negativt för våra församlingar, det är tigandet som förstör och är fel. Vi får inte tillåta mer av detta ogudaktiga beteende i kyrkans namn. Människor som teltar i kyrklig verksamhet av nilken form som helst, ska behandlas med respekt. Ingen ska bli utsatt för övergrepp. Alla ska bemötas av kristi kärlek och inte av brottslingars egoism.

Ta ansvar i kyrkan och låt det inte begås fler övergrepp i som blundas för.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198369

Comments (0) Dec 31 2009