Familjefientligt beslut i riksdagen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Tänk att lite valfrihet kan vara så provocerande. Nu har en majoritet bestående av vänster och liberaler beslutat i riksdagen att ta bort vårdnadsbidraget. Ett väldigt tråkigt beslut för en del familjer.

 

Vi viste väl att vänsterregeringen skulle fatta detta familjefientliga beslut, men att även C och FP skulle följa med ner i vänsterdiket är synnerligen märkligt och tråkigt. Det är tydligen modern liberalism att begränsa människors möjlighet att själva bestämma hur man ska leva sina liv.

 

Vårdnadsbidraget var en liten men ändå betydelsefull hjälp till en del familjer som ville vara mer med sina barn än vad föräldradagarna räcker till. Det var en möjlighet alltså, inte ett tvång. Ändå var det så förskräckligt upprörande att det absolut skulle undan så fort som möjligt enligt vänsterregeringen. Man ska inte på några vis få chansen att vara hemma några fler år. Det är ett så stort hot mot jämställdheten och det passar absolut inte in i dagens normkritiska feministiska samhälle. För det är inte bra om några barn inte får den så viktiga pedagogiska uppfostran som alla minsann ska få i förskolan. Alla ska ha samma, då blir det bäst. Här ska inte ges någon valfrihet åt familjerna. Då kanske de väljer fel.

 

Ja jag tycker det är otroligt dåligt att de nu avskaffar denna lilla möjlighet till lite mer tid med barnen till de familjer som vill det. Det har varit ett litet bidrag på 3000 kr i månaden och det har hjälpt några att kunna prioritera barnen på bekostnad av inkomsten. Det man istället borde ha gjort är ju att låta föräldrar få en större del av förskolepengen så fler kunde få en reell chans att välja. För det är klart att 3000 kr är för lite för att det ska kunna bli ett värkligt alternativ.

 

Jag kan inte förstå varför valfrihet är så farligt just i frågan om barnen. Varför är det så farligt att några vill välja annat än förskola? Vi lever i ett samhälle där det alltid ska finnas olika valmöjligheter, men det ska inte gå att välja mer tid med sina egna barn. Det är helt ok att jobba med andras barn, bara det inte är de egna. Man ska självklart kunna välja vilken förskola ens barn ska gå på, men man ska inte kunna välja ingen förskola. För det har riksdagens vänster och liberala ledamöter nu bestämt för oss.

 

Comments (0) Nov 18 2015

Vår demokratis företrädare ska vara goda förebilder

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Jag anser att man ska försöka visa respekt för människor även om man inte håller med om deras åsikter. Det oroar mig att höra hur en del företrädare för vår fina demokrati verkar strunta i respekten. Om man är en förebild, (vilket jag anser att våra riksdagsledamöter ska vara), så betyder det att man ska vara ett gott exempel för andra. Men hur förmedlar man vikten av att respektera, om man inte själv gör det?

 

Det sägs ofta och jag tror det är rätt, att människor inte bedömer en efter det man säger, utan av det man gör. Om en präst predikar om vikten av att ställa upp för de som har det svårt, men aldrig själv har tid att vara tillgänglig, är han inte trovärdig. Om en polis beter sig illa mot andra, missbrukar polisen sitt förtroende. Om vi vuxna människor inte med vårt sätt att vara, visar andra respekt, hur ska vi då kunna lära barn och unga att det är viktigt att respektera alla människor?

 

Ett citat som många politiker och andra från alla möjliga håll ofta brukar använda är det som har tillskrivits Voltaire.

 

”Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det.”

 

Detta är lätt att använda som en bra beskrivning av yttrande och åsiktsfrihet, men det blir väldigt fel när samma politiker som exempel vägrar att visa respekt för politiker med andra åsikter.

 

I vårt samhälle och i synnerhet för företrädare för vår fina demokrati finns det spelregler att följa. Vett och etikett, vanligt hyfs. Mobbing är aldrig tillåtet, inte ens om det handlar om människor med åsikter som strider helt mot vad jag står för. Hur stort är det om jag bara visar respekt för de som tycker som jag? Nej stort är det att argumentera för sin åsikt, men aldrig brista i respekt för sin motståndare.

Comments (0) Dec 19 2014

Låt familjerna bestämma

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Pappor bildar nätverk för att få riksdagen att ta ännu mer makt från familjerna och lägga den hos politiker. Tvärt emot vad som borde vara allas önskan. Det som kan beslutas av den enskilde ska också få göras på det sättet. Det finns ingen rimlighet i att flytta ännu mer makt till riksdagen.

Det är inte rätt att hindra olikheter, vi ska istället vara positiva till att familjer löser sina vardagsproblem på sina egna sätt. Att tvinga alla till samma lösning är fel. Det kommer att drabba vissa familjer hårt. Men framför allt är det inte så ett land ska styras.

Vi ska inte ha tvingande lagstiftning om föräldraledigheten. Vi ska istället fortsätta att uppmuntra och underlätta för familjer att göra sina val på ett för barnen bra sätt. Det är inte att sätta barnen först att tvångsdela föräldraförsäkringen. Det är snarare att sätta en politisk önskan före det som är det bästa för våra barn. Säg då heldre att det är era politiska ambitioner som ni vill genomföra. Låt det inte låta som något det inte är.

Barnens bästa är att förädrarna ser till just sin familjs behov och agerar ut ifrån det. Vi lever i ett samhälle där vi tillåter att människor får vara och agera på olika sätt, då ska vi inte införa tvångsmetoder för att minska olikheterna som berikar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198067

Comments (0) Dec 28 2009

Oklokt beslut

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det var ett oklot beslut som fattades av riksdagen idag. Nu har Sverige en könsneutral äktenskapslag, ett förhastat beslut av sex partier i riksdagen. I normala fall föregås lagändringar av noggranna utredningar där alla aspekter blir belysta. Men i detta fallet tycks det ha varit viktigare att fatta ett snabbt beslut, än att fatta ett klokt beslut. Yvonne Andersson Kristdemokratisk riksdagsledamot beskriver detta ett bra sätt i ett pressmeddelande efter beslutet. Läs det här.

Med detta beslut kör man över många som har yttrat sig över förslaget. Organissationer från olika håll har ställt sig negativa till detta och man har inte tagit hänsyn till dem. Inte mins kör man över de religiösa samfunden.

Nu finns det bara en väg att för kyrkan. Det är att avsäga sig vigselrätten. Vi ska diskutera det i vår nomineringsgrupp, men det kommer troligt vis vara vi röstar stiftsstyrelsen nästa vecka.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166594 http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166600 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2681855.svd

Comments (0) apr 01 2009

Lissabonfördraget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Riksdagen antog Lissabonfördraget efter en lång debatt. Bra eller dåligt? Ja det verkar som att inte ens riksdagsledamöterna är riktigt säkra. Det finns ja och nejsägare i de flesta partier. Jag tycker att informationen om vad det innebär har varit för dålig till Sveriges befolkning. Vist har man kunnat ta reda på vad det innebär om man själv har letat efter fakta, men hur många gör det? Tyvärr allt för få.

Det är nog så att det finns både bra och mindre bra saker i fördraget. Det jag har fastnat för är att öppenheten blir större än som det har varit idag. Fast det känns inte helt bra med att lämna mer av beslutanderätten till EU. Men man kan ju ändå säga att rätt mycket av beslut redan idag fattas i EU och då är det bättre att dessa beslut fattas i öppenhet och med majoritetsbeslut. Detta nya kanske kan komma att bli mer rimligt, jag tänker på att det kanske går att få bort sådant som att EU ska bestämma hur gurkor och jordgubbar ska se ut. Det finns ju viktigare saker att besluta om i Europa.

Man kan nog säga att jag är mer positiv än negativ till att vi nu säger jag till Lissabonfördraget. Men vist är det intressant att till och med sossar i denna fråga går emot sitt parti. Det är ju inte vanligt.

www.dagen.se www.dn.se www.svd.se

Comments (2) Nov 21 2008

Nu kommer vårdnadsbidraget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

GRATTIS!!! Grattis alla småbarnsföräldrar. Nu kommer det efterlängtade vårdnadsbidraget äntligen. Idag fattar riksdagen beslut om införandet. DEt blir nu möjligt för alla kommuner att införa denna rättvisereform för föräldrar i ett modernt samhälle. Familjerna får nu chansen att bestämma själva hur de ska göra. Idag flyttas bestämmanderätten till den nivå där den hör hemma, nämligen till varje familj. Med det beslut som riksdagen idag fattar höjer Sverige statusen på familjepolitiken. Det blir nu slut på likriktningen av familjer, det som har pågått så länge. Nu visar Sverige att det finns olika typer av familjer, att inte alla familjer ser lika dana ut.

Sverige får idag en familjepolitik som hör hemma i ett jämställt och framotsträvande land. Kristdemokraterna visar vägen till ett samhälle som ser barnen och tar deras möjligheter till en bra start i livet på allvar. Nu flyttas fokus från att alla ska tvingas in på förskolan, till att det blir familjerna som kan välja. Nu tar Sverige steget till att sätta barnen i centrum och föräldrar kan se sina barns behov och forma sin vardag så att den passar deras familj och inte för att den ska passa in i det gamla folkhemmet.

Sossarna verkar bli oroade av denna rättvisa familjepolitik, så de kommer nu med förslag om ännu fler heltidsarbetande föräldrar. Är det inte märkligt att de har så otroligt svårt att se barns behov? Är det inte märkligt att de bara ser förvärvsarbete som det som ska räknas? Varför kan de inte se familjens välmående och barns behov av sina föräldrar som viktigt? Varför tycker de illa om att man ska vara med sina egna barn? Varför är egna barn så dåligt, för det är ju inga problem om man jobbar hela dagarna med andras barn. Är heltidsarbete det ända som räknas? Och varför ser de ner på det arbet som sker hemma?

Det går att läsa om deras förslag på www.svd.se. Fast det är inte mycket att ha.

Det finns en riktigt bra artikel på www.dagen.se mycket läsvärd.

Comments (1) maj 20 2008

Ska pedofiler skyddas av lagen?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu är det dags att en barnporrlag som är skriven för att skydda barnen, inte pedofilerna. Därför är det viktigt att regeringen nu sätter ner foten och visar vägen. De får inte fega ur nu igen, som tidigare. Jag kan inte förstå hur någon kan tveka att förtydliga en viktig lag. Vi ska väl värna om barnens rätt, inte sjuka vuxnas. De ska inte kunna skylla att barnet bilden de laddade ner såg äldre ut. Det är ju löjligt.

Om en människa laddar ner barnponografi från nätet, som det oftast handlar om, ska lagen vara skriven att det går att åtala pedofilen. Ett barn ska vara skyddad av svensk lag. Sluta dra detta beslut. Se Dn debatt

Comments (1) mar 26 2008