Avreglering och konkurrens på spåren

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Lena Hallengren kritiserar regeringen för problemen på järnvägarna. Det hade kanske varit konstigt om hon inte hade tagit chansen, men gör hon rätt? Mycket kan man säga att regeringen har ansvar för, men inte för snökaoset och de frusna växlarna.

Där emot kan man nog med större fog hävda att det är Lena Hallengrens eget parti som bär större skuld för hur järvägarna fungerar. De har själva regerat i ganska många år, allt för många år, i vårt land, utan att göra något åt just detta. De har inte satsat tillräckligt på att utveckla den spårbundna trafiken.

Att det är trångt på de svenska järnvägarna är inte ett nytt problem. Det har man känt till ganska länge, men man har inte under hela den tid socialdemokraterna regerade tagit itu med det. Om de hade varit mer framsynta och satt undan pengar hos Banverket och Järnhusen i tid, så hade det kanske fungerat bättre nu. Fast att vintern slår till så här hårt och länge är det nog svårt att planera för. Ändå går det inte att bortse från hur slarvigt socialdemokraterna har planerat. man har pratat och pratat, men inte gjort något för att öka framkomligheten på järnvägsnätet.

Det är alltså svårt att förstå hur Lena Hallengren idag kan vara så kritisk mot det som görs idag. Det går inte att få framm så mycket pengar som behövs för att bygga fler spår så fort. Tyvärr tar det lång tid och det är just därför kritiken måste riktas mot hur detta är hanterat av tidigare regeringar. Alliansregeringen sattsar på att öka konkurrensen och det leder till förbättrad kvalitet för oss kunder. S verkar vilja göra som de alltid har gjort, alltså ingenting för att förbättra järnvägarna. Tur att det är Alliansen som styr.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-maste-avregleringen-stoppas_4377929.svd http://www.dn.se/ekonomi/green-cargo-raknar-med-mangmiljonforluster-1.1056041

Comments (0) mar 05 2010

Den som ändå blev strandsatt i Fjärås.

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Läser på Hallands Nyheter att människor blev strandsatta i Fjärås. Vilken lycka. Tänk om det var där man blev fast och inte här i Stockholm.

Visst man kanske inte ska gnälla på SJ och Banverket, men det är svårt att låta bli. Hur kan det vara så att vinterväder ställer till så mycket problem? Här om dagen sa någon SJ-chef att tågen inte är byggda för snö. Men varför köper de sådana tåg? Om man ska köra tåg i Sverige borde man väl tänka att de ska klara vårt klimat. För fortfarande har vi vinter, klimatet har inte blivit så mycket varmare ännu.

Att det blir problem när det är mycket snö och de inte hinner ploga tillräckligt snabbt, kan man förstå. Men att det står trasiga tåg ivägen på banan är svårare att acceptera. Det borde väl finnas en standard för vinter som skulle ingå i upphandlingen. Jag tror att vi har blivit allt för mycket intresserade av att hålla kostnader nere. Det medför att kvalitén blir för låg. Även banverket har kanske bantat sin personal för mycket. Det verkar så för oss som drabbats av inställda tåg för att de inte tillåter SJ att köra så täta turer. Var finns personalen som ska hålla spåren fria från snö och växlarna fria från is?

Det kanske är så att Sverige måste sattsa ännu mer på upprustning av infrastrukturen. Om vi vill att människor ska åka tåg, så måste det vara högre tillförlitlighet. Det går inte att få oss att välja tåg om vi inte vet att vi kommer fram. Hur länge har växlarna legat där? Finns det inte ny teknik som är bättre. Eller är det just det, att den nya tekniken är för känslig? Förr kunde man kanske lättare få det att fungera genom att ta i lite med en slägga. Nu ska det styras av datorer som inte tål kyla.

Ja vad det än beror på så är det nog så att våra järnvägar måste förbättras om vi vill ha mer av transporterna på spåren.

http://hn.se/nyheter/halland/1.741284-250-strandsatta-i-fjaras http://www.dn.se/nyheter/sverige/sj-banverket-tagtrafiken-installda-tag-kyla-x2000-1.1049522

Comments (0) feb 22 2010

Tillgängligheten hos SJ

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har vi varit ute och åkt tåg med dottern och hennes rullstol. Jag måste säga att jag blev positivt överraskad av hur bra det fungerade. Deras hissar funkade, även om man förstod att de inte använder de ofta. Det var bara ett av bytena det inte fanns ramp. När vi bytte i Katrineholm och skulle tåget mot Norrköping. Men dum som man är, vill man ju inte ställa till problem, vi lyfte upp rullstolen. Man skulle ju inte göra det egentligen.

Ändå tycker jag att det fungerade bra. Jag vill säga detta eftersom jag har hört många som det inte har fungerat för. Det är därför jag säger att vi var dumma som lyfte. Det är klart att de skulle ha hämtat en ramp vid det tillfället. Men för våran del var det inga problem X2000 tågen.

Och det är det ska vara. Alla ska ha rätt att åka med alla tåg i SVerige. Man ska inte bli utestängd för att man har en funktionsnedsättning. Jag hoppas att våran upplevelse är en bekräftelse att SJ har börjat bli ett företag som tänker tillgängligheten. Jag hoppas också att ni andra som använder rullstol kommer att samma bemötande hos de företag som kör tågen i vårt land.

Comments (0) jun 18 2009

Stockholm på partimöte

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det var ett intressant möte vi hade igår på SKL (sveriges kommuner och landsting). Kristdemokrater från landets kommuner och landsting som träffades för att få information och för att diskutera. Igår var fokus rätt mycket på infrastruktur, bl.a var Inger Davidsson som är ordförande i Rikstrafiken där.

Det var rätt träffande med vårt samtal och det som hände senare på hemvägen. Vi fastnade på Skaraslätten eftersom det brann vid banvallen. När vi kom dit stod redan flera tåg och väntade på någon lösning. Jag hade hört redan i Stockholm att det var prboblem, men när jag frågade på centralen hade de inga sådana uppgifter. Visst SJ kan inte hjälpa att det brinner. Vi blev bara två timmar försenade hem, så det gick bra ändå.

Min tanke när jag satt där och väntade var, varför kan de inte dirigera om tågen så det inte blir stopp? Det hänger väl ihop med hela infrastrukturen för järnvägarna. Men det borde fungera att låta tågen köra en annan väg. För det är väl inte fullt på alla sträckor. Fast visst är det så att järnvägarna måste byggas ut. Det krävs stora investeringar för att få plats med fler tåg, men om människor ska välja tåget är det viktigt, och om företag ska kunna skicka sitt gods på järnväg måste de kunna lita på att det kommer fram i rätt tid.

Slå samman banverket och vägverket och få där igenom en mer offensiv myndighet som kan ta ett helhetsansvar. Det krävs om vi ska komma ifrån att vägar och järnvägar ställs emot varandra. I vårt land behövs självklart både sattsningar på vägar och järnvägar. Det är viktigt med både och för att transporter ska fungera.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=778600

Comments (0) jun 12 2008

Svenska järnvägar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Hur efektiva är våra svenska järnvägar? Och hur mycket samarbetar banverket med de som trafikerar järnvägsnätet?

Vi är mitt inne i en debatt om klimat och vi försöker hitta alla vägar vi kan för att minska co2 utsläppen. Vi talar om att lägga över mer av godsfrakt på tåg och om att det är viktigt att få människor att välja tåget istället för flyget vid inrikes transporter. Men vi ser inte till att följa upp dessa tankar med åtgärderna för att det ska fungera. Om människor och företag ska kunna välja tåget, så är det viktigt att man kan lita på att tidtabellen hålls.

Banverket och staten har en mycket viktig uppgift i detta. Det behövs större kapasitét på de svenska järnvägarna. Det är inte bra att våra snabbaste persontåg ska bromsas upp av pendeltåg och godståg. Om vi vill få människor att ta tåget så ska det inte vara så att man missar sina inbokade tider på grund av att tågen inte kan passera långsammare tåg.

Jag tror att man skulle vinna mycket på att sattsa på utbyggnad av de mest trafikerade sträckorna först. Det måste vara mer efektivt att lägga pengarna där de gör mest nytta. Det behövs fler spår på banan mellan Stockholm och Göteborg, det är mycket angeläget att bygga klart västkustbanan och det är lika viktigt att kapasitéten på banan mellan Malmö och Stockholm är tillräckligt stor.

Det är inte lätt för lokalpolitiker att fatta beslut som påverkar den egna kommunen negativt, att fatta beslut som kanske medför ökade störningar med buller och som gör att bariärer bildas mellan olika delar av kommunen. Därför är dessa beslut sådana som riksdagen måste fatta. Det är den nationella nivån som måste ta sitt ansvar för miljö och klimat. Som kommunpolitiker är jag medveten om att detta inte är lätt att acceptera, men hur ska vi kunna klara klimatmålen om lokala hänsyn alltid ska få styra?

Comments (0) maj 10 2008