Kristdemokraterna vill bygga ny akut på sjukhuset i Varberg

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Efter sommaren kommer nämnderna för Hallands sjukhus att ta ställning till hur utvecklingen på fastighetssidan för sjukhusen ska se ut de kommande åren.

Då kommer Kristdemokraterna i Region Halland att kämpa för att det vi ska prioritera är en ny akutavdelning i Varberg.

Vi menar att det är ett måste för både sjukhuset i Varberg och för den norra delen av vårt län. Framför allt är det med tanke på barn och ungas uppväxtvillkor och möjligheten att tillgodose deras behov av sjukvård. Då är det ett måste att vi har en fungerande barnakut i norra Halland.

Det förslag som har tagits fram är en ny akut där det ska finnas plats för både barn och vuxna. Ett förslag som kostar mycket pengar, men vi Kristdemokrater tycker att det är värt det. Vi menar att det inte går att göra bara små justeringar i den befintliga akuten, utan det krävs en helt ny och större akutavdelning. Framtidens sjukvård ställer större krav på patientsäkerhet och ett helt annat flöde än vad som är möjligt i de befintliga lokalerna i Varberg.

Vi Kristdemokrater kommer att kämpa för att Hallands sjukhus ska fortsätta att ge invånarna vård med god kvalitet och hög säkerhet. Därför är vi beredda att satsa för framtiden och vi kommer att rösta för bygget av en ny akutavdelning på sjukhuset i Varberg.

Comments (0) aug 01 2011

Politik – avsikter och utfall

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är ibland svårt att förutse allt som kan hända efter att man har varit med och fattat ett beslut. Det kan då sägas att man borde vara bätre påläst eller förberedd på alternativen. Men det är inte alltid det handlar om att man inte är påläst.

Jag tänker då på beslutet vi fattade om att effektivisera i landstinget i Halland. Vi har två sjukhus som båda är akutsjukhus och som vi Kristdemokrater vill ska fortsätta att vara det. Men vi har också en ekonomi att ta hänsyn till Vi har de pengar vi har och ingen har röstat för att höja skatten. Hur hushåller man då bäst med de resurser vi har.

Vi var med och fattade beslut om samordning av vissa verksamheter mellan de två sjukhusen och det tror vi är mycket bra. Men det vi inte tänkte med detta var att allt skulle flyttas till Halmstad. Samordning betyder för oss att man gör vissa saker gemensamt och i vissa fall gör en sak bara på ett ställe. Det är rimligt i ett landsting med vår storlek. Jag tror också att invånarna i Halland tycker att det är rätt.

För oss handlar det nu om att bevaka så att inte Varbergs sjukhus blir avlövat. Vi vill att Varberg ska vara ett akutsjukhus och därför måste vi vara tydliga med det. Det är i norr som Halland växer och då är det inte rätt att flytta all verksamhet till Halmstad.

Comments (1) Dec 22 2009