Låt familjerna bestämma

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Pappor bildar nätverk för att få riksdagen att ta ännu mer makt från familjerna och lägga den hos politiker. Tvärt emot vad som borde vara allas önskan. Det som kan beslutas av den enskilde ska också få göras på det sättet. Det finns ingen rimlighet i att flytta ännu mer makt till riksdagen.

Det är inte rätt att hindra olikheter, vi ska istället vara positiva till att familjer löser sina vardagsproblem på sina egna sätt. Att tvinga alla till samma lösning är fel. Det kommer att drabba vissa familjer hårt. Men framför allt är det inte så ett land ska styras.

Vi ska inte ha tvingande lagstiftning om föräldraledigheten. Vi ska istället fortsätta att uppmuntra och underlätta för familjer att göra sina val på ett för barnen bra sätt. Det är inte att sätta barnen först att tvångsdela föräldraförsäkringen. Det är snarare att sätta en politisk önskan före det som är det bästa för våra barn. Säg då heldre att det är era politiska ambitioner som ni vill genomföra. Låt det inte låta som något det inte är.

Barnens bästa är att förädrarna ser till just sin familjs behov och agerar ut ifrån det. Vi lever i ett samhälle där vi tillåter att människor får vara och agera på olika sätt, då ska vi inte införa tvångsmetoder för att minska olikheterna som berikar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198067

Comments (0) Dec 28 2009

SSU startar friskola

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Åh så bra, då kan vi få bli indoktrinerade även i skolan av socialismen. Som om vi inte har blivit det redan i den svenska skolan.

Nu vill ssu starta en friskola i Borås, grattis alla boråsare. Det blir väl kul att få en friskola som har som syfte att påverka politiskt. Detta gör de trots deras egen kritiska inställning till friskolor i allmänhet och idiologiska friskolor i synnerhet. Rimmar det bra? Visst! Hur kan man vara så dubbel i sitt budskap? De kritiserar allt vad religiösa friskolor heter, men just därför ska de starta en politisk.

Vad ska stå på schemat?

  • Det socialdemokratiska partiet
  • Borgarnas fall
  • Läran om Tage
  • Att lära av Palme

Men hur kommer det att gå med vanliga ämnen som till exempel matte, svenska och religion? Eller just religion kan man kanske ersätta med ideologi.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=804651 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2902149.ab http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155562

Comments (7) jul 15 2008

Vänsterkritik – så förvånande!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

I årets förstamajtal i Halland gick vänstern till hård kritik mot den borgerliga regeringen. Så förvånande. Nej inte alls. Det var väl väntat att de skulle kritisera den regering som faktiskt gör något för att förbättra för svenska medborgare. Sossarna styrde i många långa år utan att kunna ge arbetslösa jobb och utan att kunna minska utanförskapet. Ändå är det just det som de kritiserar för. Både s och v hävdar att utanförskapet ökar i Sverige idag, men då tycker jag nog att de har missuppfattat det hela. För det finns fler jobb idag än vad det fanns under s-styret.

I Varberg lovade s-politikerna att sossarna skulle vinna valet 2010, vilket det inte kan vara många som tror på. För vi är många som är övertygade om att tillräckligt många inser att de har det bättre med en regering som vill ge de större möjlighet att själva styra över sina liv. De menade tydligen också att sattsningarna på mer jobb leder till att det blir mindre pengar till välfärd. Det är klart att de måste försöka snacka ner ett fungerande konsept när de inte har några egna förslag till förbättring.

Nog är det lite märkligt att denna dag är socialisternas dag. För idag är ju inte arbetarna med självklarhet socialister. Men de har ändå lagt beslag på en röd dag i almenakan och de kallar det för arbetarnas dag. Om det är arbetarnas dag så borde väl andra partier också vara ute och proklamera sina åsikter, om alla arbetare ska vara företrädda denna dag. För det kan ju kännas lite märkligt att alla ska få ledigt för att lyssna på socialistisk propaganda. Det kanske är något att tänka på till kommande år. Vi skulle möjligen kunna ha våra egna demonstrationer. Annars så är det ju en utmärkt dag att jobba hemma i trädgården. Fast inte i år, regnet har fallit hela dagen och det har inte direkt inbjudit till grävande i jorden.

Comments (0) maj 01 2008

Hoppas Kristdemokraterna står emot

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu vill de införa allmän förskola även för tre-åringar. Hoppas värkligen att Kristdemokraterna säger nej till detta förskräckliga förslag. Det är ju endast för att motverka vårdnadsbidraget som de kommer med denna ide. Varför låter de sossarnas politik få styra trots att de inte regerar? De har värkligen lyckats med sin manipulering av svenska folket. Det är som att barn inte längre kan klara sig utan att vara på förskola. Föräldrars kompetens är tydligen inget att ha.

Jag kan inte förstå hur barn kunde växa upp förr. Då för länge sedan. Då barn inte fick pedagogisk utbildning redan från ett års ålder. På den tiden när man lät barn vara hemma och lära sig av sina syskon och av att låta den egna fantasin sprudla om de hade tråkigt. Idag får de inte ha tråkigt, det kan ju inte vara bra för utväcklingen.

Det krävs ett föräldralyft i Sverige. Res er upp alla föräldrar och våga ta er roll i besittning. Låt er inte luras av detta socialistiska tänkande, att någon annan är bättre på att uppfostra era barn. Ni är proffs på det. Det har föräldrar varit i hela människans historia. Så länge det har funnits människor.

Comments (0) apr 27 2008