IT-baserade journaler

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Idag pressenteras en rapport om patientsäkerhet, från socialstyrelsen. Man konstaterar att det sker allt för många vårdskador i den svenska vården. Patienter får onödiga skador på grund av felbehandling. Detta medför stort lidande och stora kostnader som skulle kunna minimeras. Ett sätt att minska riskerna för patienterna kan vara IT-baserade journaler.

Om allas journaler finns digitalt är de tillgängliga på ett helt annat sätt än som det har varit hittills. Att kunna se direkt vad som gäller för en patient, istället för att behöva vänta på en papperskopia, skulle göra att många misstag skulle undvikas. Därför är det viktigt att skynda på utvecklingen av system för digitala journaler, som är de samma över hela landet.

Göran Hägglund på Dn debatt.

Comments (2) jun 03 2008