Kön får inte vara skäl

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

Barnets kön borde absolut inte få vara ett skäl till abort. Om det inte går att stoppa på något annat sätt, så får de väl låta bli att ta reda på det. Jag håller helt med Göran hägglund när han säger att det är hämskt när vi börjar sortera ut barn. Om det är en flicka får det inte leva. Vi ska inte ha det som i kina i Sverige.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170129

Comments (0) maj 12 2009

Äldre ska få samma vård som yngre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Socialstyrelsen konstaterar i en rapport att äldres möjlighet till psykisk vård är dålig i landet. De äldre faller ofta mellan de kallade stolarna och deras psykiska problem tas inte allvar. Varför då? frågar jag mig. Hur kan det vara så att just de äldre inte ska tas på allvar? Deras situation är inte mindre viktig än yngres. Det ska inte heller vara någon tveksamhet om att vården ska räcka till dem också.

Vi har också konstaterat att det är svårare för äldre att få vård på de psykiska avdelningarna. Därför har vi just nu en motion i landstinget som handlar om detta. Det behövs fler vårdplatser för äldre med psykisk ohälsa.

Om vi vet att det är så många självmord bland de äldre i vårt land, är det då rätt att vi blundar och låter detta ske? De är i lika stort behov av hjälp med sin depresion som någon annan. Det är inte rätt ´metod att bara skriva ut fler mediciner och strunta i resten. Det behövs också kvalifiserad vård.

Maria Larsson har tagit detta på allvar och har därför beslutat att vi ska ha en nollvission mot självmord i Sverige. Detta är bra, men det krävs också att kommuner och landsting förvärkligar vissionen med åtgärder för att klara den. Det räcker inte med ord, det måste till beslut också. Beslut som får effekt.

www.dagen.se

Comments (0) maj 27 2008