Fria resor för pensionärer?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

I kväll ska vi på kommunfullmäktige besluta om den motion från SPI som kräver fria resor för pensionärer. Jag tycker det bara är en populistisk sak de kräver. För vad är det som säger att pensionärerna är den grupp som är i störst behov av fria resor. Själv kan jag tänka mig andra grupper som jag heldre skulle ge den möjligheten.

Vore det inte mer rimligt att ge ensamstående föräldrar denna chans. Är inte de i större behov av att kunna få billigare arbetsresor? Eller om vi nu vill göra detta till en miljö/klimatfråga, så låt då alla som jobbar på kontor i Göteborg få fria resor på pendeln. Eller kanske alla lärare, så får vi mindre co2 utsläpp i vår kommun.

Nä, nu ralierar jag kanske för mycket. Men det blir så konstigt när man ska välja ut en grupp bland andra som ska få det mycket billigare och bättre. Vem är det som ska säga vilken grupp det ska vara. Vilken grupp är i störst behov. Det finns så många faktorer att ta hänsyn till när man ska fatta beslut.

I GP har de en omröstning om denna fråga. Den frågan tycker jag är helt fel ställd. För om Kungsbackas pensionärer ska ha det presis som i Göteborg, så får vi också fundera på om skatten är rätt och andrasådana detaljer. Detta är inte en fråga om rättvisa mellan Kungsbackas och Göteborgs pensionärer. Detta´är en fråga om kolektivtrafik.

Det måste vara bättre att lägga samma pengar på att förbättra för alla som åker kollektivt. Det måste vara bättre att sänka priset för  alla en bara för några. Det skulle kanske till och med kunna gå att ha fler turer som gör att fler människor skulle välja buss eller pendeltåg i stället för sin bil. Om vi i Kungsbacka har pengar att sattsa på kollektivtrafiken så ska de pengarna komma alla till nytta.

Därför kommer jag att rösta för ett avslag på SPI´s motion i kväll på kommunfullmäktige.

Comments (0) maj 13 2008