Stiftsstyrelsen i Göteborg

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Göteborgs stift

 

Svar på remiss ”Konsekvenser av förmodad ny äktenskapsordning”.

Stiftsstyrelsen 7 april 2009

 

Efter riksdagens beslut om att tillåta könsneutrala äktenskap, måste konsekvensen bli att Svenska kyrkan avsäger sig vigselrätten. Det finns ingen grund i kyrkans bekännelseskrifter för denna förändrade syn på äktenskapet.

 

I konsekvens med detta finns det ingen anledning att anta någon ny ordning för vigselgudstjänst.

 

 Niklas Mattsson (KR)

 

Detta är det vi i KR ville lämna som Göteborgs stifts svar på den remiss stiften fått från kyrkostyrelsen. Det finns inget i någon av de texter som kyrkans bekännelse grundas på, som talar för att äktenskapet är något annat än mellan man och kvinna. Då kan kyrkan inte viga samman två människor av samma kön. Det skulle vara att lura människor att tro att Gud har välsignat något han inte har gjort.

 

Det finns inte heller något som talar för att kyrkan ska ägna sig åt vigslar. Detta är en statlig uppgift som bör utföras av en statlig myndighet. Att kyrkan har haft detta uppdrag finns det historiska skäl till. Dessa är inte längre aktuella. Det handlade mer om att eftersom människor inte kunde läsa och skriva, så skulle vigsellöftena uttalas högt inför vittnen. Idag är de flesta i vårt land skrivkunniga och kan alltså gå till en myndighet och skriva på ett papper som bekräftar vigseln.

 

Ett av skälen som angavs för att kyrkan ska behålla vigselrätten, var att kyrkan kan förlora medlemmar på att inte ha kvar uppdraget. Man är med andra ord rädd att förlora pengar. För oss kan inte pengar vara viktigare än att följa det vi tror på. Snarare blir kyrkans otydlighet ett skäl för människor att inte vara med.

 

Biskopen stödde egentligen denna tanke, men han hade andra förklaringar och kunde inte därför stödja vårt förslag. För min del menar jag att vi hade kunnat komma överens om texten och där med haft större chans att få gehör för förslaget.

 

Niklas Mattsson (KR) ledamot i stiftsstyrelsen i Göteborgs stift.

Comments (0) apr 08 2009