Kemikalieinspektionen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kemikalieinspektionen har med hjälp av ett antal kommuner runt om i landet bedrivit ett projekt, som har gått ut på att kontrolera hur butiker hanterar försäljning av kemikalier. Man har tittat på hur de följer de lagar som finns kring hantering av olika produkter. Man har bland annat kontrollerat märkning, plasering i butiker och säkerhetslock.

Man har hittat en del brister i vissa butiker. En del har förvarat kemikalier utan att tänka på att barn kan komma åt dem och en del produkter har inte haft barnsäkra lock. Kontrollerna runt om i landet har lätt till förbättringar på många områden.

Genom att miljönämnder runt om i landet har bedrivit projektet, kan man nog utan att överdriva säga att kunskapen om kemikaliehantering har ökat hos de som hanterar dessa.

Med anleding av inspektionerna har Nämnden för Miljö och Hälsoskydd i Kungsbacka idag beslutat om att dömma ut miljösanktionsavgift. De brister som nämndens beslut handlar om, är att kännbar märkning saknats. Farliga produkter ska ha en märkning med en varningstriangel som ska kunna kännas. Detta för att även synskadade ska kunna veta att det är en giftig produkt.

Det är inte roligt att dömma ut sanktionsavgifter, men jag tycker det är bra att Kemikalieinspektionen har satt fokus på att lagen kräver att även synskadade ska kunna veta vad en viss flaska innehåller. Att projektet har bedrivits har inneburit att man på många försäljningsställen nu har fått upp ögonen för att det är viktigt att tänka på dem som inte kan se.

Comments (0) jan 29 2010

LSS handikappades rättigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , , , ,

Varför är det lätt att sparka de som ligger? Vi har en lag i Sverige som har funnits sedan mitten 90-talet. Den heter LSS och är till för att stödja vissa funktionshindrade. Nu är det väldigt många som tycker att det är en allt för dyr lag. Därför ska den rivas upp eller åt minstonne omformas kommunerna inte får höga kostnader. just det!!! ATT KOMMUNERNA INTE FÅR HÖGA KOSTNADER…

Men de funktionshindrade då? Jo att de funktionshindrade inte får mycket stöd. Det kan ju bli för mycket hjälp till de som inte har möjligheten att klara sig utan viss hjälp. Det är viktigare att kommunerna inte får höga kostnader för LSS människor, än att funktionshindrade får ett drägligt liv. Vi måste ta pengar från den dyra Lssen, att vi har råd med allmän förskola. att vi har råd med kultur och fräscha fritidsanläggningar där vuxna kan hålla sina kroppar i trim. Det finns mycket viktigt som vi måste ha. Därför måste vi dra ner stödet till de hjärnskadade, utvecklingsstörda, autistiska och de andra som omfattas av den förskräckligt dyra rättighetslagen. Hör bara, rättighetslag. Varför ska de funktionshindrade ha en massa rättigheter? kanske inte pengarna räcker till det där viktiga som de normalbegåvade och friska vill ha.

Nä, sänk standarden för de som ändå inte ropar högt. Det är lättare en att behöva säga till de icke funktionshindrade att de får dela med sig av sin bekvämlighet.

Det är hög tid att stanna upp och tänka efter. Vart är vi väg? Går vi verkligen åt rätt håll? DEt var inte bättre förr. Därför ska vi inte tillbaka till den nivån.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=821173

Comments (4) aug 28 2008