Ännu ett urspårat godståg utanför huvudstaden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Åter är det problem med tågtrafiken till och från Stockholm. Ännu ett tåg har spårat ur, denna gång ett posttåg. Vilket har fått till följd att banan är förstörd och så även en växel.

Det var inte så länge sedan förra gången det var problem med tågen strax utanför Stockholm. I mitten av november var det ett annat godståg som spårade ur. Även då blev det stora förseningar för alla tåg söder ut från huvudstaden. Det är ju bara att konstatera att det är brister i järnvägsnätet runt Stockholm. Det är så många tåg som ska passera dessa trånga passager och det är otroligt många resenärer som reser just där. Nu kommer Göteborgstågen att gå via Västerås i några dagar eller blir det veckor? En timme längre restid och hur blir det med antalet tåg? Kommer det att ställas in flera avgångar som det gjordes förra gången.

Jag tycker att vi ska satsa på att förstärka dessa hårt belastade sträckor för tåget. Det är det klart bästa sättet att resa för miljön och det är det klart bekvämaste, men det kommer det ju inte att förbli om restiden blir förlängd med nära 30 procent. Visst kostar det en hel massa pengar att bygga järnväg, men det är väl använda pengar. Miljön har inte råd med att ersätta tågen med flyg, men tyvärr är den risken stor om järnvägen inte räcker till. Det krävs fler spår på en del håll i landet och det kanske vore bra att skilja godstågen från persontågen på vissa sträckor.

Självklart är det svårt att ha råd med dessa stora investeringar och jag inser också att det är nödvändigt med investeringar i vägar. Så här har regeringen ett riktigt tufft jobb. Jag skiljer mig kanske från en del andra region och kommunpolitiker, men på grund av dessa ofantliga kostnader som väg och järnvägsutbyggnad innebär, så tycker jag det är nödvändigt att kommunerna och regionerna hjälper till med finansieringen. Naturligtvis ska det vara staten som står för den stora delen, men att det kommer en del regionala pengar känns ganska rimligt.

Hoppas nu att man kommer att hårdprioritera arbetet med att få igång tågtrafiken igen på denna sträckan. Så att människors förtroende för tåget inte blir allt för mycket raserat. I år så verkar vi ju i vart fall slippa all snö som under ett par år ställde till det på våra järnvägar. Det är ju en positiv sak med den snöfria vintern. http://www.dn.se/sthlm/godstag-sparade-ur-installda-tag/

Comments (0) jan 07 2014

Rödgrön urspårning

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Tänk vad lätt det är att lägga sitt förslag om infrastruktur efter regeringen. Det är bara att lägga ut ännu mer pengar och säga att allt ska ske snabbare. Tunneln förbi Varberg ska självklart bli av mycket tidigare än om Alliansen får styra. Snabbtåg ska också naturligtvis byggas mycket fortare om de rödgröna får vara lokförare.

Det är så lätt att vara före detta S-minister och säga att det är dåligt att Alliansen inte har klarat av att satsa mer på järnvägen.

Det som inte är så lätt eller det som inte går, är att för samma minister säga att den förra regeringen inte direkt gjorde så mycket för att bygga fler järnvägar eller lägga undan pengar för att bygga riktigt snabba förbindelser med tåg. Men det är väl den möjligheten man har i oppossition. Man behöver inte berätta vad socialdemokraterna inte gjorde under alla sina år vid makten.

För tänk om de hade varit så framsynta redan när de styrde landet. Då hade vi kanske redan haft höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping.

Visst vill jag också att vi ska bygga ut järnvägen och jag vill att det ska finnas ännu snabbare tåg för effektiva transporter. Men det måste ju också byggas vägar som gör att bil och lastbilstrafiken blir säker och fungerande. Även om mycket mer transporter skulle kunna ske med tåg, så kan inte allt läggas över. Vi kan nog inte komma undan lastbilar och personbilar. Men visst skramlar det lite ihåligt när Leif Pagrotsky får det att låta som om det bara är Alliansens regerande sedan 2006 som är orsak till att höghastighetstågen inte har kommit längre. Det kanske skulle vara lite klädsamt med en viss självkritik också. Det var ju tyvärr ganska många år de hade på sig utan att få det gjort.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.357727-rodgrona-vill-ha-hoghastighetstag-till-boras http://hn.se/nyheter/varberg/1.803655-vill-se-tunnel-inom-atta-ar

Comments (0) apr 26 2010

Den som ändå blev strandsatt i Fjärås.

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Läser på Hallands Nyheter att människor blev strandsatta i Fjärås. Vilken lycka. Tänk om det var där man blev fast och inte här i Stockholm.

Visst man kanske inte ska gnälla på SJ och Banverket, men det är svårt att låta bli. Hur kan det vara så att vinterväder ställer till så mycket problem? Här om dagen sa någon SJ-chef att tågen inte är byggda för snö. Men varför köper de sådana tåg? Om man ska köra tåg i Sverige borde man väl tänka att de ska klara vårt klimat. För fortfarande har vi vinter, klimatet har inte blivit så mycket varmare ännu.

Att det blir problem när det är mycket snö och de inte hinner ploga tillräckligt snabbt, kan man förstå. Men att det står trasiga tåg ivägen på banan är svårare att acceptera. Det borde väl finnas en standard för vinter som skulle ingå i upphandlingen. Jag tror att vi har blivit allt för mycket intresserade av att hålla kostnader nere. Det medför att kvalitén blir för låg. Även banverket har kanske bantat sin personal för mycket. Det verkar så för oss som drabbats av inställda tåg för att de inte tillåter SJ att köra så täta turer. Var finns personalen som ska hålla spåren fria från snö och växlarna fria från is?

Det kanske är så att Sverige måste sattsa ännu mer på upprustning av infrastrukturen. Om vi vill att människor ska åka tåg, så måste det vara högre tillförlitlighet. Det går inte att få oss att välja tåg om vi inte vet att vi kommer fram. Hur länge har växlarna legat där? Finns det inte ny teknik som är bättre. Eller är det just det, att den nya tekniken är för känslig? Förr kunde man kanske lättare få det att fungera genom att ta i lite med en slägga. Nu ska det styras av datorer som inte tål kyla.

Ja vad det än beror på så är det nog så att våra järnvägar måste förbättras om vi vill ha mer av transporterna på spåren.

http://hn.se/nyheter/halland/1.741284-250-strandsatta-i-fjaras http://www.dn.se/nyheter/sverige/sj-banverket-tagtrafiken-installda-tag-kyla-x2000-1.1049522

Comments (0) feb 22 2010

Nu är regeringen ute och cyklar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Ute och cyklar eller ska jag säga spårat ur. Det skulle kanske passa bättre i sammanhanget.

Vi står inför en mycket stor omställning i hela världen. Co2 utsläppen måste minska väldigt mycket om vi ska kunna klara av att vända den negativa utveckling klimatet befinner sig i. Det är nu det gäller och inte senare. Om vi inte lägger manken till omgående, så blir det för sent. Detta är något alla världens forskare är överens om.

Att vår annars så förutseende regering kan komma med förslag som går stick i stäv med detta, är obegripligt. Man får nästan känslan av att oljebolagens lobbyister har varit framme.

Utsläppen från transporter måste minska. Då är det nödvändigt att minska mängden transporter med lastbil och istället öka andelen spårbundna transporter. Att regeringen då vill höja kostnaderna för tågbolagen att köra på spåren är helt tokigt. Det går inte att göra järnvägen ännu dyrare än vad den redan är. Det är ju istället så att det måste bli billigare med järnvägstransporter.

Visst det är dyrt att bygga ut järnvägen så mycket som det är nödvändigt att göra, men låt då den co2 tunga transporten vara med och betala utbyggnaden. Höj alltså istället skatten på på den vägburna transporten och använd pengarna till att bygga ut järnvägen. Då kan man kalla det en skatteväxling för miljöns skull.

Vi talar hela tiden om att vi ska åka mer tåg i Sverige. Om biljettpriset höjs, finns det inget som sporrar människor att ta det lite långsammare tåget i stället för flyget mellan Stockholm och Göteborg. Det är inte en utveckling som vi vill ha. Det måste bli billigare med tåg, inte dyrare.

Hur tänker infrastrukturministern? Jag begriper det inte. Antingen är det helt änkelt något jag inte förstår eller så har regeringen fel i detta. Jag vet vad jag tror och jag tror att många håller med mig i denna fråga. Hoppas att mina partivänner, Kristdemokraterna, kan få de andra i regeringen att tänka om. Det är inte en hållbar politik att göra det dyrare att köra tåg på de svenska järnvägarna. Klimatet tål inte fler felaktiga beslut av världens regeringar. Det är dags att inse allvaret med den framtid vår glob står inför.

Comments (1) aug 12 2009

Tillgängligheten hos SJ

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har vi varit ute och åkt tåg med dottern och hennes rullstol. Jag måste säga att jag blev positivt överraskad av hur bra det fungerade. Deras hissar funkade, även om man förstod att de inte använder de ofta. Det var bara ett av bytena det inte fanns ramp. När vi bytte i Katrineholm och skulle tåget mot Norrköping. Men dum som man är, vill man ju inte ställa till problem, vi lyfte upp rullstolen. Man skulle ju inte göra det egentligen.

Ändå tycker jag att det fungerade bra. Jag vill säga detta eftersom jag har hört många som det inte har fungerat för. Det är därför jag säger att vi var dumma som lyfte. Det är klart att de skulle ha hämtat en ramp vid det tillfället. Men för våran del var det inga problem X2000 tågen.

Och det är det ska vara. Alla ska ha rätt att åka med alla tåg i SVerige. Man ska inte bli utestängd för att man har en funktionsnedsättning. Jag hoppas att våran upplevelse är en bekräftelse att SJ har börjat bli ett företag som tänker tillgängligheten. Jag hoppas också att ni andra som använder rullstol kommer att samma bemötande hos de företag som kör tågen i vårt land.

Comments (0) jun 18 2009

Svenska järnvägar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Hur efektiva är våra svenska järnvägar? Och hur mycket samarbetar banverket med de som trafikerar järnvägsnätet?

Vi är mitt inne i en debatt om klimat och vi försöker hitta alla vägar vi kan för att minska co2 utsläppen. Vi talar om att lägga över mer av godsfrakt på tåg och om att det är viktigt att få människor att välja tåget istället för flyget vid inrikes transporter. Men vi ser inte till att följa upp dessa tankar med åtgärderna för att det ska fungera. Om människor och företag ska kunna välja tåget, så är det viktigt att man kan lita på att tidtabellen hålls.

Banverket och staten har en mycket viktig uppgift i detta. Det behövs större kapasitét på de svenska järnvägarna. Det är inte bra att våra snabbaste persontåg ska bromsas upp av pendeltåg och godståg. Om vi vill få människor att ta tåget så ska det inte vara så att man missar sina inbokade tider på grund av att tågen inte kan passera långsammare tåg.

Jag tror att man skulle vinna mycket på att sattsa på utbyggnad av de mest trafikerade sträckorna först. Det måste vara mer efektivt att lägga pengarna där de gör mest nytta. Det behövs fler spår på banan mellan Stockholm och Göteborg, det är mycket angeläget att bygga klart västkustbanan och det är lika viktigt att kapasitéten på banan mellan Malmö och Stockholm är tillräckligt stor.

Det är inte lätt för lokalpolitiker att fatta beslut som påverkar den egna kommunen negativt, att fatta beslut som kanske medför ökade störningar med buller och som gör att bariärer bildas mellan olika delar av kommunen. Därför är dessa beslut sådana som riksdagen måste fatta. Det är den nationella nivån som måste ta sitt ansvar för miljö och klimat. Som kommunpolitiker är jag medveten om att detta inte är lätt att acceptera, men hur ska vi kunna klara klimatmålen om lokala hänsyn alltid ska få styra?

Comments (0) maj 10 2008

Utsläppsrätter på flyget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Läste en artikel om detta med utsläppsrätter på flyget. Det är rätt att även flyget ska omfattas av utsläppsbegränsningar, men det ska väl i så fall vara flygbolagen som ska tvingas handla upp sina rätter och i nästa skede resinärerna. Det är på tiden att flygen också får ta sitt miljöansvar. De har sluppit undan för länge.

Men detta med att kunna köpa sig fri från ansvar, är det rätt? DEt är ju så vi gör hela tiden. Vi vill inte förändra vårt beteende utan vi betalar för att kunna fortsätta i samma hjulspår. Vi snackar en massa, men när det gäller oss själva så är det lättare att betala än att göra något mer effektivt.

Låt bli att flyga till Thailand. DEt är bättre för miljön än att köpa en utsläppsrätt. Men det får man ju inte säga. Man får inte lägga skuld på någon. Varför inte? Det är ju just så. Alla dessa resor vi svenskar gör smutsar ner miljön och är ett hot mot klimatet. Varför ska man inte kunna säga sanningen.

Det samma gäller ju med bilkörandet. Vi kan klaga på bensinpriset som är för högt, men att tänka oss att köra lite mindre är svårt. Hur är det med sopsorteringen? Lämnar vi allt i samma säck eller sorterar vi avfallet i olika fraktioner. Man träffar ibland på människor som slänger en drickaburk i soptunnan. Eller hur är det med grillen? Det andvänds många engångsgrillar varje år. Man kan föresten fråga sig hur det kan komma sig att de över huvud taget finns. Engångsgrill???

Hur skulle det vara om vi började med oss själva och förändrade det som vi styr över? Då skulle mycket i miljö och klimatarbetet vara gjort. För det går inte alltid att säga att det är de andra som är värre. Det är de som ska börja. Fabriken som släpper ut alla föroreningarna. Visst borde de också ta sitt ansvar, men om vi sätter press på de så går det fortare. Komm bara ihåg hur det var med de vita kaffefiltren. De försvann väldigt fort när ingen ville köpa dem.

Hur ska jag landa detta? Jo, om ni måste flyga så köp utsläppsrätter. Men börja med att ställa frågan till er själva. Behöver jag denna resa, går det inte att tänka om?

Comments (0) maj 01 2008