Lika Unika

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Lika unika heter en ny samarbetsorganissation som bildades i veckan. Det är ett samarbete mellan fem olika handikappförbund. Synskadades riksförbunds ordförande Tiina Nummi-Södergren är också ordförande för den nybildade organissationen.

Tanken med Lika Unika är att de fem förbunden ska få en starkare röst att tala med. Och det är nog så att det behövs. Handikapprörelsen måste bli tydligare och höras mer i media. Det främsta målet med Lika unikas arbete kommer enligt vad Tiina säger på SRFs hemsida att vara att tala om mänskliga rättigheter för alla. Kunskapen om FN-konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning måste vli större bland beslutsfattare på alla nivåer.

Det ska bli spännande att följa hur Lika Unika kommer att utvecklas och höras i den offentliga debatten. Vi kan bara hoppas på att det kommer att ge effekt och att det kommer att sätta mer fokus på handikappfrågorna. http://www.srf.nu/Pressrum/Nyheter/Lika-Unika–satter-manskliga-rattigheter-i-fokus/

http://www.svenskhandikapptidskrift.se/index.php?page=archives&year=2009&month=12&news_id=691

Comments (0) Dec 19 2009

Resa till Vietnam

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag har nu suttit och läst igenom dokumenten om vår resa till Vietnam på lördag. Det ska bli riktigt intressant och roligt att få komma dit. Jag är mycket tacksam att få ett sådant uppdrag. Tack Stellan att du gav mig denna chans.

Vi ska alltså avsluta de projekt SRF har hafr i Vietnam sedan 1993. Anledningen till vår resa är att vi ska starta uppföljning och utvärdering av det senaste av projekten. Stellan Andersson som är ordförande för SRF i Halland har varit med och drivit flera av de projekt som SRF har haft i Vietnam och därför skulle han ha varit med denna gången också, men han överlät till mig att åka.

Mycket av arbetet som SRF har gjort i Vietnam har gått ut på att bygga upp deras egna synskadeorganisation. De har med den svenska hjälpen kunnat starta rehabiliteringscentra och utbildningar. Många av de synskadade där har haft och har kanske fortfarande det ganska fattigt och svårt. Med de olika projekt SRF har drivit, har de kunnat öka sin möjlighet att delta i samhället.

Det är otroligt spennande att få delta och jag kommer förhoppningsvis att kunna berätta mycket mer när jag kommer hem. Men en sak som jag tycker är väldigt viktig, är att man har arbetat med jämställdhet för de synskadade. De synskadade kvinnorna har haft det väldigt dåligt, men deras situation verkar ha blivit mycket förbättrad i och med SRFs arbete.

Vi som åker på lördag är förutom jag, SRFs ordförande Tiina Nummi Södergren och Erik Staaf som är internationell samordnare på SRF.

Comments (3) Nov 17 2009