Val för tillgängligheten

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu när det bara är ett par dagar kvar innan valdagen, så är det dags för alla att bestämma sig för vilket val man ska göra. Min uppmaning är att ni ska göra ett val för tillgängligheten.

Om människor med funktionsnedsättning ska kunna få en jämlik chans i vårt land, så måste vi alla rösta för ett mänskligare Sverige. Vi måste se till att Kristdemokraterna som är det parti som ser till alla människors unika behov, ska bli en större del av regeringen. Vi vet alla att det har talats väldigt mycket om handikappolitik genom åren men väldigt lite har hänt. Under de senaste tre åren har det istället börjat ske saker. Det har påbörjats mycket arbete för ett tillgängligt Sverige och det gäller att dessa saker får hinna bli verklighet.

Kristdemokraterna är garranten för att vi ska bli fullt delaktiga i samhället. Kristdemokraternas politik leder till att alla människor får chansen att vara med och ta ansvar och vara en del av samhället. För det är just det som människor med funktionsnedsättning vill vara, en del av samhället. Man vill inte bara sitta vid sidan av och se på.

Alla människor har samma värde, men olika förutsättningar. Det är vad den kristdemokratiska politiken talar om. Rösta för ett mänskligare SVerige där vi alla får en plats.

Comments (1) sep 17 2010

Tillgänglighet – personval del 2

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

I ett mänskligare Sverige har alla samma värde. Funktionsnedsättning ska inte vara ett oöverstigligt hinder. Jag vill göra stadsplaneringen bättre och kollektivtrafiken mer tillgänglig. Ledsagning och personlig service ska vara avgiftsfri och brukarstyrd. Och jag vill se till att sjukvården har nog med resurser för att minska den onödiga ohälsan hos personer med funktionsnedsättning.

Det finns fortfarande fördomar som gör att personer med funktionsnedsättning har svårt att få jobb. Vi vill bekämpa diskriminering, öka delaktigheten, och se till att fler får det stöd de behöver för att kunna jobba.

Comments (0) aug 11 2010

10 000 nya jobb till människor med funktionsnedsättning

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Igår presenterade partiledningen vårt valmanifest. Det innehåller en rad löften för att skapa ett mänskligare Sverige. Så här sa Göran Hägglund vid presskonferensen i Stockholm igår.

” – Med fyra år av intensivt reformarbete i ryggen är det dags att ta ut kompassriktningen för nästa mandatperiod. Mycket är gjort, men mycket återstår. Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige lite varmare och lite mänskligare. Bland förslagen märks bland annat att Kristdemokraterna vill skapa 10 000 nya arbetstillfällen i offentlig sektor för personer med funktionshinder.”

Här kommer några axplock bland de 89 löftena. – Vi vill sätta stopp för de rödgrönas planer på att tvångsdela föräldraledigheten. Istället behöver både föräldraförsäkringen och vårdnadsbidraget bli mer flexibla. Vi vill se ett fördubblat vårdnadsbidrag och göra det möjligt för föräldrar att ta ut föräldraledighet tillsammans. Det är också viktigt att förskolans kvalitet ökar genom att barngruppernas storlek hålls nere.

– Arbetet med att korta vårdköerna har varit oerhört framgångsrikt och måste fortsätta, med målet att avskaffa köerna. Vi vill också inkludera väntetiderna i akuten i vårdgarantin och ha en akutgaranti där man ska ha fått hjälp och lämnat akuten inom fyra timmar. Vi ser också ett behov av att öka antalet vårdplatser på landets sjukhus.

– Respekten för äldre måste öka. Det gäller både respekten för deras plånböcker och för den omsorg som många äldre behöver. Därför ska pensionärernas skatt fortsätta sänkas. Äldre ska också få utökade möjligheter att själv påverka sin omsorg genom fria val och vi vill införa en parboendegaranti för personer som vill fortsätta leva tillsammans, även om de har olika vårdbehov på äldre dar. Arbetet med att införa värdighetsgarantier i alla kommuners äldreomsorg ska fortsätta och få ett konkret innehåll, med sikte på att förbättra exempelvis maten och äldres möjligheter att komma ut i friska luften.

– Alliansregeringens jobbpolitik har under fyra år stått i fokus för många av våra reformer. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna göra en särskild satsning för personer med funktionsnedsättning. Många privata företag, bland andra ICA och Max, har arbetat målmedvetet för att människor med funktionsnedsättning ska kunna arbeta hos dem. Vi menar att samma målmedvetenhet behövs i offentlig sektor. Därför vill vi att offentlig sektor nästa mandatperiod ska nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning.

– Vi vill också sänka arbetsgivaravgiften, med inriktning på de mindre företagen. Vi vill också vidareutveckla ROT och RUT liksom se en vidareutveckling av lärlingsanställningar och yrkes-vux.

Ja ni kan ju själva läsa och tillsammans med mig konstatera att det inte längre finns någon anledning för er att tveka. Det är bara att leta upp Kristdemokraternas valsedel och kryssa en person du har förtroende för.

Comments (0) aug 10 2010

Tillgänglighet på myndigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Enligt en kartläggning av Handisam, är det få myndigheter som uppfyller kraven om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. I år är det det år som alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga och alla myndigheter skulle ha uppfyllt de krav som är uppsatta, men målet är långt ifrån uppfyllt. Kartläggningen visar att bara sex av myndigheterna uppfyller alla krav.

Arbetsförmedlingen hamnar bland de semsta myndigheterna och det är mycket förvånande. Arbetslösheten är större bland människor med funktionsnedsättning än bland andra och myndigheten som ska hjälpa de att komma från sitt utanförskap och få jobb har misslyckats med tillgängligheten. De borde snarare ha lagt in en extra växel för att vara tillgängliga.

Man frågar sig varför det ska vara så svårt att uppfylla tillgänglighetskraven i vårt land. Hur kan det komma sig att man tycker att en grupp av medborgarna kan diskrimineras så som det sker? Varför är det inte en självklarhet att alla ska få samma bemötande och stöd på lika villkor?

Se till att bli klara med utredningen om tillgänglighet och diskriminering som ligger och möglar på Jämställdhetsdepartementet. Låt det bli offentligt hur det går med det arbetet och se till att alla medborgare får lika villkor.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-for-funktionshindrade-pa-arbetsformedlingen_4786043.svd 

http://www.handisam.se/Tpl/OpenComparisonSurvey2010.aspx?id=13728&mode=2

Comments (0) maj 30 2010

Enkelt avhjälpta hinder ej avhjälpta

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Man kan utan att överdriva säga att vi har misslyckats med att åtgärda de enkelt avhjälpta hinder som vi skulle ha gjort. För i år skulle det vara klart och det kommer det inte att bli i Kungsbacka. Om inte alla sätter en väldig fart och får mycket gjort omgående. En del är gjort, men inte alls i den utsräckning som det borde ha varit.

Varför är det så då?

För det handlar ju just om enkelt avhjälpta hinder. Det är alltså inte de svåra sakerna man talar om utan just de enkla. De som borde vara självklara. Så som att alla ska kunna ta sig fram på samma vilkor och att alla ska ha tillträde till offentliga lokaler. Annat är att alla ska ha tillgång till information på sitt eget media.

Senaste exemplet på att inte ens kommunen har gjort vad man ska upptäkte jag igår. Vi var på lindälvsteatern och där fungerade inte dörröppnaren. De fanns där, men inget hände när man tryckte på dem. Det är en liten sak för de flesta av oss, men det gör att en person i rullstol inte kan komma in.

Jag tror att det här beror på att man faktiskt inte tänker. Man funderar för lite på andras situation och vi har kanske avsatt för lite pengar för åtgärderna. Fast det handlar ju också om privata fastighetsägare. Jag förstår att det är svårt att göra stora förändringar som kostar mycket, men det handlar om att alla människor ska kunna ta sig fram och ta sig in. Det är inte roligt att upptäcka att man inte är välkommen.

Min åsikt är att bristen på tillgänlighet ska betraktas som diskriminering. Därför kan jag inte förstå varför regeringen inte tar med det i lagstiftningen. Vi har en samlad diskrimineringsombudsman för all form av diskriminering utan just tillgänlighet.

Det är nu hög tid för oss i kommuner och landsting att få saker gjorda. Det känns roligt att landstinget i Halland har kommit ganska långt och jag hoppas att det ska vara klart i år.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.365682-troskeln-fortfarande-ett-hinder

Comments (0) maj 10 2010

Debatt om tillgänglighet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det blev en bra måndag… Var på en debatt som arrangerades av Länshandikapprådet och DHR Halland.

Jag tycker vi fick ett bra samtal och en bra debatt. Det som väckte mest känslor var när vi talade om medicinsk fotvård. Där har delar av landstinget en hemläxa att göra. Vi måste se till att det fungerar för alla. Det är bra att få höra från människor som behöver det hur det fungerar eller kanske då inte fungerar. Det är som jag ser det vårdcentralerna som har ansvar för att de som behöver medicinsk fotvård ska få det. Vi måste alltså bli bättre på uppföljningen av dem.

Debatten handlade självklart mycket om FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. De två viktigaste principerna i den är tillgänglighet och ickediskriminering. Landstinget Halland har sagt att vi ska arbeta efter konventionens intentioner och det måste gälla alla som är verksamma i landstinget. Det har nog tyvärr inte slagit igenom i alla led ännu, men det är på väg. Det är roligt att det är under Maria Larssons tid som minister som Sverige skrev under. Att alla människor har samma rättigheter är Kristdemokrati och det är inte svårt att ställa upp på vad konventionen innehåller. Det som är svårt är att få det att fungera i praktiken. För ytterst handlar det om att det är människor som ska genomföra det som beslutas.

Jag tror att de flesta som var med i Varberg på Folkets hus idag tycker att det var lyckat. Sen kanske inte alla tycker att vi gav rätt svar i allt. Men det hör väl till.

Comments (0) maj 03 2010

Västtrafiks biljettsystem

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Idag står det i tidningen att Västtrafik ska se över sitt biljettsystem. Det var på tiden. Fast det verkar inte som att det är så stora förändringar de tänker sig. Men det är väl så att vad de än gör med sitt system så blir det bättre. För som det är idag är det absolut inte bra.

Finns det några fördelar alls med det? Jag kommer inte på någon.

Har ni tänkt på? Om det är besvärligt för er som ser, hur tror ni då inte att det är för oss som inte ser? Det känns som att man blir lurad på pengar varje gång man försöker göra rätt för sig.

Det är svårt att förstå hur man över huvud taget kan konstruera ett så kundovänligt biljettsystem. Biljetterna ska väl inte skrämma bort kunder? Tanken borde väl vara att det ska vara så lätt som möjligt för människor att åka kollektivt. Med det system Västtrafik har nu så verkar det inte som att de har tänkt varken på sin strategi för tillgänglighet eller miljö. Fast jag är ju bara en vanlig människa, så jag kanske inte förstår. Ändå kan jag inte låta bli att fundera på hur de har klarat biljetthanteringen i tex New York eller andra stora städer och regioner.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.359846-konsumentverket-positiv-till-att-vasttrafik-ser-over-biljettsystem

Comments (1) apr 29 2010

Är det bra att vara minst dålig?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

I en undersökning som redovisas i Svd får alla partier en rejäl bredsida för hur hemsidorna fungerar. Företaget Funkanu har tittat på hur dessa sidor fungerar för människor med funktionsnedsättning. Betyget är mycket dåligt. Kristdemokraternas sidor är bland de som är minst dålig, men är det ett bra resultat?

Ja det kanske är hyfsat att vara minst dålig, men det är inte där vi borde vara. Vi talar alla om att nätet är den nya arenan för politik och vi talar om att inkludera. Då stämmer det dåligt att vi inte har tillgängliga hemsidor. Det gäller förmodligen också alla oss som bloggar och lägger mycket tid på olika sociala medier.

Varför är det så svårt att göra saker som funkar för alla? Det borde väl inte vara så svårt kan man tycka. Men uppenbarligen är vi inte tillräckligt bra på det och vi tänker nog inte tillräckligt på helheten när vi ska starta något nytt. Det finns många sidor som funkar riktigt bra på nätet. Alltså går det att göra och då borde valinformation absolut vara tillgänglig.

Det är ett halvår kvar, så än finns det tid för oss att bli bra. Det handlar bara om att vilja och att visa att vi vill att alla ska inkluderas i det vi gör.

Jag ska skriva ett mail till den som är ansvarig för Kristdemokraternas web och fråga hur arbetet med att göra hemsidan tillgänglig går.

läs på srf.nu/ och på svd.se

Comments (0) mar 24 2010

Betyg och lika regler

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det kan väl vara ett led i skolans utveckling att eleverna får sätta betyg på sina lärare. Skulle kunna fungera som kvalitetshöjare och som en indikation på lärarens engagemang. Fast det måste ju användas med förnuft.

En mer viktig fråga för skolan vore att se till att den nya skollagen blev en lag för alla. Det är totalt obegripligt att när vi har en borglig regering som gör en ny skollag, så rättar de inte till detta. Det kommer fortfarande att vara tillåtet för skolor att neka elever med funktionsnedsättning.

Det borde vara så att om en skola ska få tillstånd att starta, så ska de kunna visa upp att vi är en skola för alla. Det borde inte gå att få tillstånd annars. Skolverket ska inte ha rätt att bevilja nya skolor utan att de har lokaler som är tillgängliga.

Varför blir den nya lagen bara en halvbra lag? Vi hade ju chansen att göra det bra. Tänk om Kristdemokraterna hade haft några fler mandat, då hade det blivit så.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.324732-elever-far-ge-larare-betyg

Comments (0) mar 04 2010

Tillgängligheten hos SJ

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har vi varit ute och åkt tåg med dottern och hennes rullstol. Jag måste säga att jag blev positivt överraskad av hur bra det fungerade. Deras hissar funkade, även om man förstod att de inte använder de ofta. Det var bara ett av bytena det inte fanns ramp. När vi bytte i Katrineholm och skulle tåget mot Norrköping. Men dum som man är, vill man ju inte ställa till problem, vi lyfte upp rullstolen. Man skulle ju inte göra det egentligen.

Ändå tycker jag att det fungerade bra. Jag vill säga detta eftersom jag har hört många som det inte har fungerat för. Det är därför jag säger att vi var dumma som lyfte. Det är klart att de skulle ha hämtat en ramp vid det tillfället. Men för våran del var det inga problem X2000 tågen.

Och det är det ska vara. Alla ska ha rätt att åka med alla tåg i SVerige. Man ska inte bli utestängd för att man har en funktionsnedsättning. Jag hoppas att våran upplevelse är en bekräftelse att SJ har börjat bli ett företag som tänker tillgängligheten. Jag hoppas också att ni andra som använder rullstol kommer att samma bemötande hos de företag som kör tågen i vårt land.

Comments (0) jun 18 2009