Kristdemokrater vill öka arbetet för att bekämpa trafficking

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Hur kan det komma sig att trafficking är ett problem egentligen? Varför vill någon köpa en annan människa? Varför vill man utsätta en annan människa för sådana övergrepp? Hur kan det komma sig att man tycker sig ha den rätten?

Ett modernt samhälle borde inte ha något som heter trafficking. Alla borde vara så upplysta idag att man vet att ingen har rätt att se på en annan människa som en handelsvara. Alla människor har samma mänskliga rättigheter och alla har ett okränkbart människovärde. Kan det kanske vara så att vi trots allt tal om jämställdhet, talar för lite om människovärdet?

Jag tycker att Europa borde vara en världsdel där ingen skulle behöva frukta att bli utsatt för trafficking. Det är tyvärr inte så, utan handeln med människor ökar år från år. Det känns därför riktigt bra att läsa att Kristdemokraterna Ebba Busch Thor (EU-kandidat) och Caroline Szyber (riksdagsledamot) tar denna fråga på stort allvar och presenterar 6 punkter för hur de tycker att EU ska arbeta med det. De två första punkterna är dessa:

1. Ökade resurser. Kampen mot människohandeln måste påverka prioritering i EU-budgeten. I dag läggs drygt 40 procent av EU:s budgetmedel på jordbruksubventioner, mestadels till franska gårdar. Endast en procent läggs på frihet, säkerhet och rättvisa. Vi vill se en omprioritering av budgeten så att mer resurser än i dag läggs på att stoppa människohandeln.

2. Stärkt kriminalpolitiskt samarbete. För att effektivt kunna förebygga och motverka organiserad brottslighet vill vi fördjupa och stärka det kriminalpolitiska samarbetet mellan medlemsstaternas rättsväsenden – inklusive dess polis­ och åklagarmyndigheter – med fokus på operativ brottsbekämpning. Särskilt viktig är en satsning på polisiärt samarbete i EU:s nya medlemsländer. Även Europols arbete måste stärkas i kampen mot människohandel.

Läs hela deras artikel på https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Sa-kan-Sverige-battre-bekampa-trafficking/

Comments (0) feb 26 2014

Stoppa trafficking! namninsamling

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Använd den här länken och gör som jag och många med mig redan har gjort. Skriv ditt namn och hjälp till med att stoppa den avskyvärda företeelsen trafficking. Något som aldrig ska få finnas.

http://www.namninsamling.se/index.php

Om vi är tillräckligt många som ställer upp med våra namn, så har vi större chans att påverka. Tänk om vi kan vara med och stoppa detta, då har vi gjort något för världen. Men inte minst för dessa människor som blir lurade in i detta slaveri. Bara för att några vill vå sina lustar tillfredställda och att andra tycker sig ha rätt att käna pengar på andras olycka. En vis man sade en gång, ”kärleken till pengar är roten till allt ont”. Ligger något i det.

Dra ditt strå till stacken och skriv på.

Comments (0) mar 27 2008

Trafficking – slavhandel

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Manifestationen i Stockholm i lördags mot trafficking verkar ha blivit en succe. Något som borde sprida sig över landet och inte bara vara en Stockholms sak. Men som jag skrev här om dagen så vet jag ju inte hur utbrett det är med sådana manifestationer.

Vi alla måste bli bättre på att ta avstånd från allt som kan glorifiera sexköp. Det är lätt att skratta med när någon drar ett skämt om det eller skratta åt någon som har köpt sex. Det är ibland svårt att stå upp och säga ifrån, men det är viktigt att vi gör det. Det är för de utnytjade kvinnornas och barnens skull som vi måste göra det. Det är för att ställa oss på deras sida. Det får inte gå så långt i Sverige som det har gjort i andra länder. Det finns en del länder där det är helt accepterat att män köper sex, en skrämmande utveckling som vi inte vill ha här.

Det finns en bra artikel i Dagen om manifestationen i Stockholm, som går att läsa här. http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151268

Comments (0) mar 18 2008

Manifestation mot trafficking

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Manifestation mot trafficking hålls på lördagen i Stockholm. Fantastiskt bra initiativ och så viktigt att fokusera på det skrämmande med detta fenomen. Jag har så svårt att förstå hur människor kan tycka att de har rätt att bete sig hur som helst mot andra.

I artikeln i Dagen kan man läsa att några kyrkor har gått ihop i denna manifestation, jättebra. Men man kan ändå tycka att alla kyrkor borde ställa upp, och varför är det bara i Stockholm? Borde vi inte i hela landet stå upp som en gemensam motståndare mot detta? Jo självklart borde vi det. Alltså får jag fråga mig själv varför jag inte gjort något. Det kanske är dags att försöka ta mig i kragen och hitta ett sätt att göra det här i Göteborgs stift. Det kan ju i och för sig vara så att jag har missat att det finns en manifestation här. Får kolla det.

Läs artikeln. http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151145

Comments (1) mar 14 2008