Jämställdhet i politiken?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Enligt en undersökning i västsverige blir kvinnor i politiken könsdiskriminerade. Det låter konstigt att det sker år 2008. Jag som själv sitter i kommunfullmäktige i en av dessa kommuner känner inte igen det. Undersökningen handlar visserligen om kommunstyrelserna, men det borde ju vara samma sak i fullmäktige. Men om det är sant är det bedrövligt dåligt. Det ska inte vara någon skillnad mellan om ett förslag kommer från en man eller kvinna.

Jag trodde att vi hade kommit längre en i vårt land. Min kännsla är snarare att det beror vilket parti förslagställaren tillhör om det ska tas allvar.

Hur ska vi kunna en bra jämställdhet i Sverige om inte ens partierna klarar att hantera den? Det är ju också märkligt att det tydligen gäller innom alla partier och kommuner. Det borde vara självklart att man lyssnar ett bra förslag oavsett könet den som kommer med det. Det borde också vara helt uteslutet med sexuella trakasserier i politiken. Obegripligt att det förekommer.

Det jag tänker i detta trista är att även här blir det som vanligt, jämställdhet mellan kvinnor och män. Varför inte helre prata om diskriminering. Det är ju inte skillnad mellan kön som är det enda. Jämlikhet för alla, oavsett vad skillnaden är. Det kan ju vara mycket. Funktionshinder, ålder eller etnisk tillhörighet. Låt allt handla om diskriminering tror jag att det skulle hända mer. Bli fler förbättringar för alla oss som tillhör någon av dessa grupper.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155738

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=806548

Comments (0) jul 20 2008