Lessam hantering av svenskt bistånd

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är ingen rolig läsning om hur det svenska biståndet hanteras av ansvariga ministrar och departement.

Det började med att dåvarande ministern skulle ifrågasätta alla projekt som olika biståndsorganisationer bedrev runt om i världen. Det kan väl i och för sig tyckas vara bra att man vet var pengarna tar vägen, men det visade ju sig att de flesta faktiskt hade god kontroll på sina projekt.

Sedan ville samma minister strama åt och dra ner på pengarna till flera goda insatser som bedrevs i många behövande länder. Detta gjordes med argumentet att det är bättre att fokusera på färre länder för att få bättre utdelning på de svenska insatserna. Det kan ju låta bra, men konsekvensen blev stor för många människor som med hjälp av svenskt bistånd var på väg upp från en mycket låg levnadsstandard.

Så har det också visat sig att biståndspengar har används till att betala ministerlön med. Pengar som avsats för att hjälpa människor i nöd har alltså blivit lön till biståndsministern och hennes medarbetare. Det har jag svårt att smälta. Rent ut sagt så tycker jag det är bedrövligt.

Nästa obegriplighet är att en inte oväsentlig del av biståndspengarna används till flyktingarbetet här i Sverige. Det ska väl inte gå under budgeten för internationellt bistånd.

Så idag kommer det en rapport som får bägaren att rinna över. UD har haft usel kontroll över de pengar som betalats ut. Man tror ju inte det är sant. De anklagade biståndsorganisationerna för att ha dålig koll på vart pengarna tog vägen, men det visar sig att det var de själva som inte hade någon koll.

Bistånd är väldigt viktigt och det ska inte slarvas bort. Det är lessamt att det sköts så styvmoderligt av de moderata ministrarna. Vi ska ha ett bra bistånd som går till människor som behöver vårt stöd. Det är både akuta behov och långsiktiga behov som det ska gå till. Till människor som behöver få hjälp att få mat och vatten, till demokratiutveckling och utbildning och det ska gå till jämställdhetsarbete och jämlikhetsarbete. Vi ska ha kvar 1 procentsmålet och det ska inte tullas på, vare sig till ministerlöner eller annat som kan tyckas vara viktigt i stadsbudgeten.

Comments (0) okt 17 2013