Kristdemokraterna är för vindkraft även i praktiken

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Kristdemokraterna är för vindkraft även i praktiken. Vilket man inte kan säga om Moderater och Folkpartister. De säger nej på mycket tveksamma skäl till vindkraftpark i Ulvås.

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka är positiva till att det byggs vindkraft i Kungsbacka. Vi har i vindkraftplanen pekat ut området i östra kommunen som ett område som är lämpligt att pröva för vindkraft. Då kan vi inte säga nej till det om det inte finns sakliga skäl för det och det gör det inte i Ulvås. Tvärt om så är det ett område som är lämpligt för vindkraft, om man tar hänsyn till de synpunkter som kommit fram när Miljöförvaltningen har utrett frågan så ser man att det inte finns den typen av naturvärden som bla fp hävdar.

Det är inte rätt att säga nej till alla verk, när det bara är några som inte är lämpliga. Det hade varit bättre att m och fp hade sagt nej det ska inte finnas vindkraft i vår kommun. Det är ju vad de menar i praktiken.

Kristdemokraterna hoppas att kommunstyrelsen låter länsstyrelsen pröva om vindkraftparken i Ulvås är lämplig. Det vore fel att använda det kommunala vetot i detta fallet. Vi måste också vara med och ge plats för hållbar energi. Man kan inte alltid säga att visst ska det finnas, men inte här. Vi måste ta vårt ansvar och upplåta mark även i vår kommun.

Comments (0) apr 20 2012