Hög tid för familjen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , , ,

Familjerna är de byggstenar som bygger vårt samhälle. Om familjerna fungerar så fungerar också samhället. Därför är det viktigt att politiken utformas för att stödja familjerna så att de mår bra.

 

I den ständigt föränderliga värld vi lever i behöver barn en trygg plats där de kan hämta kraft och vila ut. Om man är trygg hemma är det lättare att klara alla utmaningar som livet för med sig. Barnens uppväxt påverkar hela landets utveckling, både ekonomiskt och socialt.

 

Detta måste vi våga erkänna och sluta gå i motsatt riktning. Politiken ska stödja föräldrar så de kan ge sina barn trygghet och tid. Det krävs en politik som ser barns och ungas behov och ger möjlighet för alla att bli sedda.

Vi måste låta familjer vara olika och uppmuntra mångfald. Vi måste låta familjerna fatta sina egna beslut och stötta de i det. Politiken är inte till för att styra föräldrar att göra bara det som vissa politiker vill, utan politiken ska stötta föräldrar i deras beslut.

 

Kristdemokraterna ser värdet i att familjerna fungerar hela vägen och har därför förslag som är bra både när barnen är små och när tonåringarnas särskilda behov kommer. Någon behöver vara familjens röst i vår tid som ofta präglas av kortsiktighet och egoism. Med våra förslag om mindre grupper i förskolan och på fritids, rätt för båda föräldrarna att ta tjänstledigt på heltid tills barnet fyller tre år, flexiblare barnomsorg med möjlighet att använda barnomsorgspengen för egna barn och ökat stöd till föräldrar med tonåringar, så är Kristdemokraterna just den rösten.

Comments (0) sep 08 2014

Med en stödjande famijlepolitik mår samhället bra

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För att vårt samhälle ska fungera och kunna ge våra barn och unga en god uppväxt, så är det av mycket stor vikt att familjerna fungerar. Därför är en stödjande familjepolitik viktig. Det är i familjerna som vi formar nästa generation av medborgare i vårt land.

En stödjande familjepolitik betyder just att den ska vara stödjande och inte styrande. Det är viktigt att familjerna själva får möjlighet att göra olika val som passar för den egna familjen. Politiken ska inte tala om för de vad som är bäst i varje situation, men samhället ska finnas där som stöd när det behövs.

Det innebär till exempel att det ska vara obligatoriskt för varje kommun att erbjuda familjerådgivning när ett sådant behov finns och ingen ska behöva tacka nej för att man inte har råd. Det innebär också att kommunerna ska erbjuda föräldrautbildning. Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska agera och hantera situationer som man hamnar i som förälder. Då kan det för många vara en trygghet att veta att man kan få hjälp med att hitta lösningar eller stöd i att våga ta det ansvar man ska som förälder.

En familj kan självklart se ut på en massa olika sätt och en stödjande familjepolitik betyder att det ska finnas stöd som gäller för alla familjer. Att vara ensam vuxen med ansvar för att uppfostra barn är naturligtvis många gånger mycket jobbigare än om man är två. Det är då ännu viktigare att man kan få stöd när man behöver det.

Om familjerna fungerar så fungerar barnen och ungdomarna också utanför hemmet. Det går lättare att ta till sig undervisningen i skolan och risken att hamna snett minskar väsentligt. Självklart kan det alltid hända saker som gör att det går snett ändå, men med trygga förhållanden hemma så minimeras riskerna för det. Med närvarande föräldrar och kärleksfulla relationer är väldigt mycket vunnet.

Därför är en stödjande familjepolitik den bästa grunden för att ett samhälle ska må bra.

Comments (0) okt 12 2013

Nytt ungdoms- och föreningshus

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag invigdes det nya ungdoms- och föreningshuset Elektronen i Kungsbacka. Ett hus där föreningslivet kan få lokaler för kontor och möten och där ungdomarna har plats för en massa olika verksamheter.

Det måste vara utmärkt att samla detta på samma ställe. Det kan ge upphov till nya möten mellan människor som inte annars skulle ha träffats. Möten mellan generationerna. Tänk om ungdomar och äldre skulle göra film tillsammans. Det är bara en av de saker som skulle kunna ske. Det finns saker som de unga kan lära de äldre och sådant som de äldre kan lära de unga. Det kan också vara ett led i att öka förståelsen mellan de olika åldrarna.

Det känns som att Kungsbacka har gjort en riktigt fantastisk investering i denna fritidsgård för alla åldrar. Idag var det invigning och ikväll kommer det att vara konsert. Gå till http://www.kungsbacka.se för att läsa mer om Elektronen.

Ett stort hus som tidigare har varit både fabrik och skola, men nu alltså ett ungdoms och föreningshus. Det ligger också centralt i Kungsbacka och det är alltså inte långt från skolor och kollektivtrafik. Ungdomarna har fått inreda sina delar av huset, så det ska passa deras behov och deras syn på vad som är trevligt.

En stor eloge till alla som har varit med och gjort detta möjligt. Det är både politiker och tjänstemän från kommunen och ungdomarna som har deltagit i arbetet.

Comments (0) Nov 06 2009

Äldre trakasseras i Fjärås

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det står idag i Norra Halland, att äldre i Fjärås blir trakasserade av ungdomar. De kastar saker på deras fönster och de äldre känner sig hotade när de går ut. Är det inte bedrövligt? Ska äldre inte kunna ta en promenad och ska de inte kunna bo kvar i Fjärås för att några korkade ungar beter sig så?

Var finns deras föräldrar? Det är klart att man inte alltid vet vad barnen gör, men man borde väl ha lärt sina barn lite vanligt folkvett. Lite bus kan nog alla tåla, men inte att bli trakasserad. Ingen ska behöva stå ut med det.

Man vill gärna tro att det ska vara trevligt och tryggt att bo på landet. Det är det nog egentligen här i Fjärås, men det behövs att föräldrar tar sitt ansvar och kollar upp vad deras barn gör. Vuxna behövs ute på nattvandring och då inte bara de som brukar göra det. Alla föräldrar med barn som börjar bli stora och är ute på kvällarna och nätterna måste lämna den sköna soffan och ge sig ut. Det är lätt att vara bekväm och tänka att mina barn gör inget farligt, men kan man verkligen vara säker på det? I så fall hade väl inte dessa äldre varit rädda? Då hade det inte funnits några ungdomsgäng som drev omkring och trakasserade sina medmänniskor.

Comments (0) jan 27 2009