Ännu ett urspårat godståg utanför huvudstaden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Åter är det problem med tågtrafiken till och från Stockholm. Ännu ett tåg har spårat ur, denna gång ett posttåg. Vilket har fått till följd att banan är förstörd och så även en växel.

Det var inte så länge sedan förra gången det var problem med tågen strax utanför Stockholm. I mitten av november var det ett annat godståg som spårade ur. Även då blev det stora förseningar för alla tåg söder ut från huvudstaden. Det är ju bara att konstatera att det är brister i järnvägsnätet runt Stockholm. Det är så många tåg som ska passera dessa trånga passager och det är otroligt många resenärer som reser just där. Nu kommer Göteborgstågen att gå via Västerås i några dagar eller blir det veckor? En timme längre restid och hur blir det med antalet tåg? Kommer det att ställas in flera avgångar som det gjordes förra gången.

Jag tycker att vi ska satsa på att förstärka dessa hårt belastade sträckor för tåget. Det är det klart bästa sättet att resa för miljön och det är det klart bekvämaste, men det kommer det ju inte att förbli om restiden blir förlängd med nära 30 procent. Visst kostar det en hel massa pengar att bygga järnväg, men det är väl använda pengar. Miljön har inte råd med att ersätta tågen med flyg, men tyvärr är den risken stor om järnvägen inte räcker till. Det krävs fler spår på en del håll i landet och det kanske vore bra att skilja godstågen från persontågen på vissa sträckor.

Självklart är det svårt att ha råd med dessa stora investeringar och jag inser också att det är nödvändigt med investeringar i vägar. Så här har regeringen ett riktigt tufft jobb. Jag skiljer mig kanske från en del andra region och kommunpolitiker, men på grund av dessa ofantliga kostnader som väg och järnvägsutbyggnad innebär, så tycker jag det är nödvändigt att kommunerna och regionerna hjälper till med finansieringen. Naturligtvis ska det vara staten som står för den stora delen, men att det kommer en del regionala pengar känns ganska rimligt.

Hoppas nu att man kommer att hårdprioritera arbetet med att få igång tågtrafiken igen på denna sträckan. Så att människors förtroende för tåget inte blir allt för mycket raserat. I år så verkar vi ju i vart fall slippa all snö som under ett par år ställde till det på våra järnvägar. Det är ju en positiv sak med den snöfria vintern. http://www.dn.se/sthlm/godstag-sparade-ur-installda-tag/

Comments (0) jan 07 2014