Ett Europa där mänskliga rättigheter och solidaritet får råda – rösta på Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu är det bara några dagar kvar till valdagen till Europaparlamentet. Det är hög tid att tänka över vad som är viktigt med EU.

För mig handlar EU om ett enat Europa som samarbetar istället för att föra krig mot varandra. Historien har visat att det har gått lättare att hålla fred sedan Europas länder beslöt sig för detta samarbete, på initiativ av några kloka Kristdemokrater som inte ville se en upprepning av det fruktansvärda krig där så många oskyldiga fick sätta livet till och där rasismen visade sin grymhet.

När jag har förstått detta så har också min kritiska inställning till EU minskat lite, men jag har trots det fortfarande en skeptisk inställning till allt för mycket makt i Bryssel. I EU ska bara sådant bestämmas som faktiskt blir bättre om flera länder kommer överens. Vi kallar det för subsidiaritetsprincipen. Det betyder att beslut ska fattas på lägsta lämpliga nivå. Några saker ska bestämmas i EU, mer ska bestämmas av varje lands egna parlament och mycket makt ska helt enkelt lämnas till familjernas köksbord.

Men det finns självklart sådant som är bra att EU fattar beslut om. Det är till exempel miljöåtgärder. Om de länder som är med i det europeiska samarbetet kommer överens om långtgående klimatmål så är det väldigt bra och det ger mycket mer effekt än att bara Sverige gör åtgärder. Om hela Europa beslutar att förbjuda en del giftiga och miljöförstörande kemikalier, så gör förbättringen mer effekt. Om jordbruket i hela Europa minskar på mängden konstgödning och besprutar sina åkrar mindre får vi en större biologisk mångfald i alla länder som är med.

Om alla länder som är med i samarbetet fattar gemensamma lagar och regler mot människohandel skulle det bli mycket lättare att bekämpa den grymma brottsligheten. Då skulle många kvinnor och barn slippa ett omänskligt slaveri.

EU ska också ställa krav på sina medlemsländer så att alla människor får samma mänskliga rättigheter. Inga folkgrupper ska behandlas med mindre respekt än någon annan. Det kan göras genom att ställa krav på regeringar att agera och genom att ge ekonomiskt stöd där det är nödvändigt.

Detta är sådant som jag tycker EU ska ägna sig åt, men EU ska inte hålla på med att bli en federation som ska ha nationalsång, president och besluta om skatt för de ingående länderna. EU ska bara göra det som blir bättre på den nivån än på nationell nivå. Och EU ska aldrig besluta om sådant som varje familj klarar bättre utan att politiker lägger sig i.

Om du tycker att det ligger något i vad jag har skrivit, så tycker jag absolut att du också ska rösta på Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet.

Comments (0) maj 13 2014

För Kyrkans framtid – rösta Frimodigt!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Nu är det snart dags för kyrkoval. Den 15 september har du chansen att lägga din röst för att göra Svenska kyrkan till en Frimodig kyrka, som inte vänder kappan efter vad som är politiskt korrekt, utan står upp för den Kristna tron som är grunden för kyrkans existens.

Jag tycker det är viktigt att politiska partier inte ska styra över kyrkan. För så länge de gör det så kommer kyrkan alltid att anpassa sig till beslut som fattas i Riksdagen och då kommer det ständigt att finnas sådant som måste kompromissas bort och då blir det alltid tron som drar det kortaste strået.

Därför har jag valt att vara med i Frimodig kyrka på stifts och nationell nivå. Lokalt står jag på den opolitiska listan som heter Kyrkans framtid.

För dig som bor i Fjärås och Förlanda församling och som vill veta vad Kyrkans framtid står för, så kan du läsa det i det senaste församlingsbladet. Där finns både lista och valtext. Vi menar att det är viktigt att de som är engagerade och som har en längtan efter att församlingen ska vara en plats för god gemenskap, en plats där man får bra undervisning om den Kristna tron och de som vill vara med och dela gudstjänstgemenskapen, också ska vara de som är med och bestämmer i församlingen.

Lägg därför din röst på Kyrkans framtid i Fjärås och Förlanda församling!

I Stiftsfullmäktige- och Kyrkomötesvalen så ber jag dig att rösta frimodigt! Vad Frimodig kyrka står för kan du läsa på vår hemsida:

http://www.frimodigkyrka.se – Läs valplatformen som du hittar där och du kommer inte att ha något problem med att ta en av Frimodig kyrkas valsedlar den 15 september.

Jag ber om erat förtroende att sitta i stiftsfullmäktige för att få chansen att vara med och förändra till det som jag tror på.

Min önskan är att stiftet ska stötta församlingarna med att göra människor till lärljungar. Det är det uppdrag vi har fått direkt från Jesus och det måste vi bli mycket bättre på än vad vi är idag. Stiftets roll ska vara att hjälpa till att sprida goda exempel mellan församlingarna där detta fungerar bra. Om en församling lyckas växa och ha inspirerande gudstjänster, så ska det användas som inspiration för andra.

Ungdomsarbetet är en av de absolut viktigaste saker stiftet ska stötta och hjälpa församlingarna med. Det finns flera olika organisationer som arbetar med ungdomar och stiftet ska stötta de och inte bara en av dem. Om vi inte vågar låta våra ungdomar få finnas i olika sammanhang, där de kan känna sig hemma och växa som lärljungar, så kommer vi som kyrka inte att ha någon framtid.

Stiftet ska också hjälpa församlingarna med miljö och energiarbete. Det är viktigt att kyrkan tar ansvar för skapelsen och använder de resurser som finns så effektivt som möjligt. Vi har många byggnader som drar mycket energi. Det behövs en samordnande kompetens på stiftet som kan sprida kunskap om hur effektiviseringen ska gå till, så att värdefulla kulturföremål och byggnader inte förstörs. Det är onödigt att varje församling ska lägga massa kraft på att hitta de bästa lösningarna själva, när denna kunskap redan finns hos någon annan.

Comments (0) sep 02 2013