Vinster i välfärden är bra och bidrar till god kvalitet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Jag tycker debatten om vinster i välfärden är väldigt konstig. Hur skulle ett samhälle fungera utan vinstdrivande företag? Hur skulle investeringar och utveckling kunna existera utan vinster? Inte ens kommuner och landsting får bedriva sin verksamhet utan att få ekonomin i balans.

 

För mig är det självklart att det ska finnas företag som är delaktiga i välfärden. Utan dessa företag skulle vi få semre kvalitet och effektivitet. För mig är det självklart att människor som driver företag och satsar av sina pengar och sin tid också ska kunna få leva på det.

 

Varför är det ok att tjäna pengar på att sälja sängar till äldreomsorgen, men inte på att ge omsorgen till människan som ligger i sängen? Varför får man ta ut vinst på att framställa läkemedel till oss alla, men inte på att ge dem till oss? Varför får företag som säljer datorer till våra skolor tjäna på det, men den som lär ut via datorerna får inte gå med vinst?

 

Vad det ska handla om är kvalitet. Det är den som ska mätas och följas upp. Det måste beställaren av välfärdstjänster bli bättre på. Välfärden ska finansieras gemensamt och då är det viktigt att resurserna används effektivt, så att elever, sjuka och äldre får god kvalitet på utbildningen, vården och omsorgen. Jag är övertygad om att vi lyckas bäst med detta om vi har fler aktörer än kommuner och landsting som bidrar med engagemang och kompetens i det viktiga välfärdsarbetet.

Comments (2) Nov 09 2016

Sjuksköterskelyft

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För att kunna få vård med den bästa kvaliteten och hög patientsäkerhet krävs det att regionen har anställda med rätt kompetens och som känner att de är uppskattade av sin arbetsgivare. Medarbetarnas hjärtan och händer är den viktigaste resursen i sjukvården.

Om Region Halland ska uppnå sina högt ställda mål som arbetsgivare är det nödvändigt att vi har en långsiktig strategi för bra arbetsmiljö och för rimlig löneutveckling. För oss Kristdemokrater betyder det att vi måste ge våra sjuksköterskor en löneutveckling som märks och som gör att man vill jobba kvar i regionen. Vi menar att det är viktigt att kompetens och erfarenhet belönas. Det måste också vara tydligt att det lönar sig att utbilda sig till specialistsjuksköterska.

Ett led i att arbetsmiljön ska vara bra är att vi har tillräckligt med vårdplatser. Det är svårt att göra ett bra jobb och må bra om det under för långa perioder är hundraprocentig beläggning på vårdplatserna. Vi är övertygade om att man som medarbetare i vården är beredd att slita hårt kortare perioder, om man vet att normalläget är ok.

Kristdemokraterna vill att patienterna ska få ett gott bemötande och den bästa vården. Det får de om personalen trivs och mår bra. Med de satsningar som gjorts med tillägg för natt och den riktade lönehöjningen för allmänsjuksköterskor, har vi tagit ett par steg i rätt riktning. Nu behövs ett långsiktigt arbete för att nå ännu längre och för att visa att vi jobbar mot målet att vara bland de bästa arbetsgivarna. Därför kommer vi Kristdemokrater fortsätta prata om ett sjuksköterskelyft.

Comments (1) sep 06 2014

Sveriges bästa partiledare

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är roligt att lyssna på Göran Hägglund. Vist är han Sveriges bäste partiledare. Efter dagens utfrågning i Svt får ni som har tykt något annat bara byta åsikt. Jag tycker han klarade sig utmärkt. Till och med utfrågare Anna var tvungen att skratta lite ibland.

Nu gäller det bara att jobba hårt de sista 20 dagarna och se till att Kristdemokraterna får stort utrymme i Sveriges nästa regering. Kristdemokraterna med Göran vid rodret behövs för att Sverige ska bli mänskligare. Fler vårdplatser och kortare köer till vården. Mer valfrihet och mindre pekpinnar från politiker om hur familjerna ska göra. Bättre omsorg om de äldre som behöver hjälp i vardagen. Bättre tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Helt enkelt ett samhälle där alla har en plats och där alla är och får känna sig välkomna och behövda.

Comments (0) aug 31 2010

Ett mänskligare Halland med Kristdemokratisk politik

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Hela människan

En människa är så mycket mer än sin fysiska kropp. Ibland blir själen sjuk och behöver vård, men fortfarande står många tabun och rädslor i vägen för att den som behöver ska få den vård och det bemötande som krävs i tid. Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan och inte bara de fysiska åkommorna. En annan viktig del är att skapa en jämlik vård där alla blir bemötta och behandlade på ett rättvisande och jämlikt sätt.

Bemötande

Patientens egen upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården är ett viktigt mått på vårdens kvalitet. Med personal som strävar efter att möta var och en utifrån dennes förutsättningar och behov ökar medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Detta skapar vi genom att personalen känner delaktighet och glädje i sitt arbete.

Hälsofrämjande sjukvård

Att vara frisk är inte samma sak som att ha en god hälsa. Vi kan ha en god hälsa även om vi har en sjukdom. Genom att ha ett förhållningssätt som främjar och stimulerar det som är friskt och ger hälsa kan vi komma ifrån den starka fokuseringen på sjukdom och smärta. Det är viktigt att ge makt och möjlighet till den enskilde att själv ta ansvar för sin hälsa. Med rätt stöd i rätt tid kan människor påverka och vara aktivt delaktiga i sin egen vård.

Familjecentraler

Familjecentraler, som är en verksamhet i samarbete mellan kommuner och landsting, är viktiga för föräldrar och barn i alla åldrar. De har en viktig funktion att fylla för att öka samverkan mellan kommun och landsting för familjernas bästa och vi anser att familjecentraler ska finnas i alla kommuner.

BUP

När barn och unga mår psykiskt dåligt är det viktigt att de får vård snabbt. Därför ska det inte vara kö till BUP, de ska få sin vård direkt när de behöver den.

Mellanvårdsplatser

Vi vill skapa mellanvårdsplatser, en form av vårdplatser som kommun och landsting delar ansvaret för. Där människor vid behov får vård och rehabilitering före hemgång. Vi vill undvika att patienter åker ut och in från sjukhuset.

Regional utveckling

Så förverkligar vi bodrömmar

Vi ska förverkliga människors bodrömmar genom att vårda och utveckla våra boende- och stadsmiljöer. Vi ska satsa på kultur som skapar många mötesplatser och möjligheter till upplevelser. Det ska vara livskvalitet att bo i Halland.

Så bygger vi företag med kunskap

Vi ska bygga företag med kunskap. Vi ska skapa kreativa miljöer för företagsutveckling, göra mångfalden till en tillgång och arbeta strategiskt med att skapa goda förutsättningar för ett näringsliv i utveckling.

Så skapar vi fördelar av läget

Vi ska skapa fördelar av att Halland ligger mitt i ett starkt utvecklingsstråk. Med strategiska allianser och ledarskap ska vi dra mesta möjliga nytta av vårt läge.

Så utvecklar vi kollektivtrafiken

För miljöns skull vill vi att människor ska åka mer kollektivt. Det lyckas vi med genom att ha fler direktlinjer där många åker och genom att bygga ut pendeltåget genom hela Halland. Det ska vara snabbt, enkelt och bekvämt att åka kollektivt.

Comments (0) jul 22 2010

Viktigaste valfrågan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Enligt SOM-institutet blir den viktigaste valfrågan jobben. Och det är väl inte så märkligt kanske. Finanskrisen gjorde ju att många varslades och arbetslösheten steg. Samtidigt får vi nu rapporter om att det har vänt och att det inte kommer att bli riktigt så illa som det såg ut som. Fast naturligtvis är det väldigt jobbigt för alla de som förlorade sina jobb. Det är med tanke på detta inte så konstigt att människor tycker att jobbfrågan är viktig.

Fast det finns också andra frågor som är viktiga. För mig är vården och omsorgen om de äldre och familjen väldigt viktiga frågor. De som ska regera måste självklart kunna föra en trovärdig jobbpolitik och det gör Alliansen bäst. Men det räcker ju inte med det. Om vi inte kan erbjuda människor trygg och säker vård och en god omsorg för de gamla så blir det inte bra även om det skapas nya jobb.

Det är lätt att se att när Kristdemokraterna har fått vara med och forma politiken för vård och äldrefrågor, så har det givit mycket goda resultat. De långa vårdköerna som vi har betalat höga skatter för att få ha är snart borta. Vi har fått en lag om valfrihet och det finns nu en värdighetsgarranti för de äldre.

Kristdemokratisk politik betyder att människor blir viktigare än pengar. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som ska styra över vilken vård eller omsorg vi ska få. Alla har lika rättigheter oavsett vem man är. Äldre ska få vård på samma vilkor som yngre och det ska vara värdigt och livskvalitet på äldreboenden.

Jag hoppas att dessa frågor också kommer att vara viktiga för de svenska väljarna i årets val. Vi blir alla äldre och vi kommer inte att kunna jobba hela livet, även om det kan vara svårt att inse det idag.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=210450

Comments (0) apr 27 2010

Dålig säkerhet i vården

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är allt för många som skadas i den svenska vården. Vi måste bli mycket bättre på säkerhet i sjukvården. Visserligen ligger Halland inte så dåligt till om man jämför, men det är ändå så att vi måste bli bättre.

I Sverige är det var tolfte patient som skadas av vården och det är alldeles för många. Vi har ett stort ansvar att förbättra oss. Det är dags att ta säkerheten för patienterna på allvar. Det är inte meningen att man ska bli sjukare eller till och med dö när man söker vård i Sverige.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.304070-opererade-knaled-avled

Comments (1) feb 05 2010

Rösta på Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

MITT SKÄL

Kristdemokraternas EUpolitik är den som vi alla vill ha. Som exempel. Vi vill att det ska vara möjligt att få sjukvård i hela Europa. Det ska inte avgöras av Försäkringskassan och om de har tid att ge oss förhandsbesked. Om en läkare i Sverige säger att jag är i behov av en viss insats av sjukvårde, då ska jag om jag så vill kunna åka till ett annat land i Europa och få det utfört.

För en friare sjukvård, valfrihet för alla, inte bara för de som själva kan betala. Jämlikhet och inte det som socialisterna strävar mot. Det är väl självklart att vården inte ska bero på hur tjock plånbok man har. Vård ska ges om någon har ett behov.

Det är ett bra skäl att rösta på Kristdemokraterna i EU-valet. Ella var mycket bra och tydlig med det i går på Svt.

Comments (0) jun 05 2009

Barbariskt med dödshjälp

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

 Statens medicinsk-etiska råd lägger förslag om dödshjälp. Det är mycket förvånande att det kommer ett förslag från ett statligt råd om en sådan sak. Dödshjälp passar inte in i ett civiliserat samhälle. Vården ska göra allt för att underlätta för sjuka och för att försöka bota sjukdom. Vården ska inte hjälpa människor att dö. Paliativ vård ska lindra smärta och hjälpa människor som har en dödlig sjukdom att dö i värdighet. När vården börjar att aktivt hjälpa människor att dö försvinner trovärdigheten. Hur kan man garrantera trygghet för den som är dödligt sjuk om det finns ett alternativ. Människor kan då komma att känna sig som en belastning och därför känna sig pressade att inte fortsätta till den naturliga döden kommer.

Vi har ansvar för ett värdigt liv från början till slut. Människorvärdet är lika oberoende av ålder och det ska inte någon behöva tvivla på. Regeringen måste säga nej till detta förskräckliga förslag. Trots att det finns andra länder som tillåter detta. I vårt land ska människorvärdet hållas högt och därför ska vården inte aktivt medverka till att döda människor.

www.dagen.se

Comments (0) Nov 15 2008