Kortare köer

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Hägglunds kömiljard har givit resultat. Vårdköerna har kortats under det första halvåret och flera landsting ger nu vård i rimlig tid. Vi i Halland är på god väg att få bort alla köer på våra sjukhus.

Man kan alltså konstatera att Göran hade en bra och fungerande ide när han gav löfte om ökade intäkter till de landsting som klarade vårdgarrantin. I och för sig kan man fundera på varför landstingen inte klarar en så självklar sak utan extra statliga pengar. Men pengar är ett bra smörjmedel och nu får människor den vård de behöver snabbare.

Jag tror att man kan göra ganska mycket på våra sjukhus genom att planera på ett annat sätt än idag. Det finns nog en hel del gamla rutiner som borde ses över för att få en bättre genomströmning i de olika leden. Det finns goda exempel på olika håll i landet där man har lyckats. Det ska vi också göra i Halland. Men det krävs att vi förtroendevalda och de anstälda gör gemensam sak och fattar de beslut som behövs. Och att vi ser till människors behov av vård i alla situationer.

Comments (0) jun 11 2009

2 intressanta dagar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det var två intressanta dagar i Örebro. Vi var över tusen Kristdemokrater som var samlade för konferens om kommun och landstingspolitik. Bra seminarier och som vanligt ett bra tal av Göran Hägglund vår partiledare.

Jag var på tre olika seminarier, vårdgarranti, tillgänglighet och trygghetsnarkomaner. Det sista var rätt spännande, det var överläkaren David Eberhard som lite provoserande hävdar att vi lever i ett land där vi madrasserar samhället för att vi är trygghetsnarkomaner. Det ligger kanske något i det han säger. Vi skyddar oss så mycket mot ytttre farligheter, så att vi blir mycket otrygga inom oss. Det är i alla fall värt att tänka på. Om vi med samhällets hjälp skapar lagar mot allt som kan vara lite farligt, så tappar vi förmågan att tänka själva. Vi blir oroliga och går till psykakuten för att katten eller hunden dör. Ska nog försöka läsa hans bok.

Fick också en hel del att tänka på när det gäller vårdgarrantin. Vi har fortfarande mycket att göra för att få bort köerna i vården i Halland. Vi är inte de som har kommit längst med det arbetet. Vi måste titta på hur andra gör och mest kanske på hur de jobbar i Kalmar.

Den vårdgarranti vi nu har är ett steg på rätt väg, men den är inte tillräcklig. Varför ska människor behöva vänta i ett halvår för att få den åtgärd de är i behov av? Det hade inte varit fel att korta de tiderna.

Jag var också med på en diskussion om hur vi ska förbättra vår politik för tillgänglighet. En grupp har jobbat med att ta fram ett förslag som vi förde ett samtal om. De hade flera bra förslag och vi kunde tillföra ännu fler saker till deras arbete.

Det är en viktig fråga för oss att bli bättre på. Som jag tidigare har skrivit så finns det mycket kvar för vårt land att göra. Arbetet med att göra vårt samhälle jämlikt går allt för långsamt. Många människor stängs ute från sådant som skulle vara lätt att åtgärda. Jag tror att det behövs både sanktionsmöjligheter och stimuleringar för att få det arbetet att gå fortare.

Comments (0) feb 02 2009