Årets val är ett värderingsval

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Årets val handlar om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt land. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att samhället ska hålla ihop. För oss är vården, äldre och trygghet de viktigaste frågorna i valet 2018.

 

Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Men många patienter får inte vård i tid idag. Vårdköerna har fördubblats under nuvarande regering. idag har fler än 80 000 patienter väntat mer än tre månader på en operation eller besök hos specialist. Det är alltså ett helt Kungsbacka.

 

Svensk sjukvård behöver en genomgripande reform för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla skall ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Vår främsta reform för att uppnå detta är att avskaffa landstingens sjukhusansvar. Det får inte vara så att den som har cancer har olika möjlighet att överleva beroende på var man bor. Då behöver det göras något radikalt. Vi får aldrig värna systemet mer än människan.

Värdighet har ingen ålder. Oavsett hur gammal du är så ska du bemötas med respekt och kunna påverka ditt eget liv. En del äldre vill och kan arbeta längre än till 65. Andra har ett stort behov av omsorg. Många äldre har en pension som inte räcker hela månaden ut. En del nekas äldreboende för att det inte finns tillräckligt många platser.

Det finns många äldre som är ensamma, kanske efter att en make eller maka gått bort. Denna ofrivilliga ensamhet är ett stort problem. i Sverige saknar över en miljon människor en nära vän, var tredje person över 85 år uppger ensamhet och var sjätte är socialt isolerad, och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande.

Det behövs politiska beslut både i riksdagen och här i Kungsbacka som visar att äldres frågor är viktiga. Vi vill förtydliga Socialtjänstlagen så att det framgår att sociala behov är grund för biståndsbedömning till äldreboende. För de äldre som vill fortsätta arbeta vill vi slopa den särskilda löneskatten som arbetsgivare betalar för den som fyllt 65 år och införa ett dubbelt jobbskatteavdrag från 64 år så att man får behålla mer av sin lön. Vi vill slopa den så kallade pensionärsskatten, det ska alltså vara lika skatt på lön och pension. Och vi vill bygga fler äldreboenden, så att alla som fyllt 85 år ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende om de själva vill det.

Vi lovar inte allt till alla, men kommer att göra allt för att hålla det vi faktiskt lovar. Du ska kunna lita på välfärden i Kungsbacka.

Comments (0) sep 04 2018

På väg mot köfri vård i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vid den pressträff socialminister Göran Hägglund hade idag i Stockholm, framkom det att landstingen har kommit långt i arbetet med att minska köerna till vården. Det som jag som gruppledare för Kristdemokraterna i Halland tycker känns så bra, är att landstinget Halland har kommit längst. Vi har lyckats nå så långt att vi får del av hela kömiljarden.

Jag vill från de halländska invånarna tacka alla anstälda i landstinget Halland som har gjort denna enorma insats. Ni har jobbat riktigt hårt och det gör att invånarna i Halland nu får vård i tid. De långa väntetiderna har minskat och de flesta får nu vård inom den tid som vårdgarrantin säger.

Nu gäller det bara att kunna hålla kvar vid detta och inte låta köerna komma tillbaka. Målet ska självklart vara att alla ska få vård inom de 90 dagar som är den längsta väntetid vårdgarrantin medger. Men nu ska vi vara stolta över den halländska vården och att vi har lyckats så bra med att få bort köerna.

http://www.lthalland.se/lth_templates/NewsAndPressPage____32541.aspx

Comments (0) Dec 18 2009