Familjefientligt beslut i riksdagen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Tänk att lite valfrihet kan vara så provocerande. Nu har en majoritet bestående av vänster och liberaler beslutat i riksdagen att ta bort vårdnadsbidraget. Ett väldigt tråkigt beslut för en del familjer.

 

Vi viste väl att vänsterregeringen skulle fatta detta familjefientliga beslut, men att även C och FP skulle följa med ner i vänsterdiket är synnerligen märkligt och tråkigt. Det är tydligen modern liberalism att begränsa människors möjlighet att själva bestämma hur man ska leva sina liv.

 

Vårdnadsbidraget var en liten men ändå betydelsefull hjälp till en del familjer som ville vara mer med sina barn än vad föräldradagarna räcker till. Det var en möjlighet alltså, inte ett tvång. Ändå var det så förskräckligt upprörande att det absolut skulle undan så fort som möjligt enligt vänsterregeringen. Man ska inte på några vis få chansen att vara hemma några fler år. Det är ett så stort hot mot jämställdheten och det passar absolut inte in i dagens normkritiska feministiska samhälle. För det är inte bra om några barn inte får den så viktiga pedagogiska uppfostran som alla minsann ska få i förskolan. Alla ska ha samma, då blir det bäst. Här ska inte ges någon valfrihet åt familjerna. Då kanske de väljer fel.

 

Ja jag tycker det är otroligt dåligt att de nu avskaffar denna lilla möjlighet till lite mer tid med barnen till de familjer som vill det. Det har varit ett litet bidrag på 3000 kr i månaden och det har hjälpt några att kunna prioritera barnen på bekostnad av inkomsten. Det man istället borde ha gjort är ju att låta föräldrar få en större del av förskolepengen så fler kunde få en reell chans att välja. För det är klart att 3000 kr är för lite för att det ska kunna bli ett värkligt alternativ.

 

Jag kan inte förstå varför valfrihet är så farligt just i frågan om barnen. Varför är det så farligt att några vill välja annat än förskola? Vi lever i ett samhälle där det alltid ska finnas olika valmöjligheter, men det ska inte gå att välja mer tid med sina egna barn. Det är helt ok att jobba med andras barn, bara det inte är de egna. Man ska självklart kunna välja vilken förskola ens barn ska gå på, men man ska inte kunna välja ingen förskola. För det har riksdagens vänster och liberala ledamöter nu bestämt för oss.

 

Comments (0) Nov 18 2015

Riksting i Örebro

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Andra dagens förhandlingar är klara. Nu har vi behandlat två av de tre propositionerna som partistyrelsen tagit fram. Den om välfärd och den om politikens gränser.

Det finns många goda förslag som vi har tagit ställning till. Dels handlar det om att människor ska kunna styra mer över sin vardag och att politiker ska stödja och inte styra. Jag tycker det är en bra tanke, men av någon anledning gillas den inte av den rödgröna vänstern. Dels handlar det om att välfärden ska gälla alla och att vi också själva har ett ansvar.

Vi har idag ställt oss bakom partistyrelsens förslag om vårdnadsbidrag i alla kommuner och att det ska vara 6 000 kr per månad och barn. Det innebär att om vi får mandat i valet kommer fler att kunna bestämma om sin barnomsorg. Vi ger alltså möjlighet för familjer att forma sin vardag så som det passar de bäst.

Vi har också beslutat att vi vill att ett sjukhus som på grund av felbehandling som kunde ha undvikits inte får betalt för omoperation. Det betyder alltså att säkerheten för patienterna blir bättre. Eftersom varje operation i så fall måste ha en större säkerhet från början. Det är inte rimligt att 3 000 människor om året dör på grund av felbehandling i vårt land. Det är inte heller rimligt att var tionde patient får vårdrelaterade skador.

Man kan alltså se att Kristdemokraterna gör skillnad i svensk politik. Vi är garrant för ett mänskligare Sverige.

Comments (0) jul 02 2010

Vårdnadsbidrag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi vill att vårdnadsbidraget ska fördubblas till att vara 6000 kr per månad. Det skulle ge fler en chans att välja hur de ska ordna sin barnomsorg.

Det är inte meningen att politiker ska styra hur människor ska leva sina liv. Det är inte heller meningen att familjer ska tvingas in i system som passar staten bäst. Människor och familjer ska själva få styra över sina liv och de ska ha de verktyg som behövs för att kunna göra de val som passar bäst. Man ska inte behöva rätta sig efter pekpinnar som kommer uppifrån, från makthavare som tror sig veta bäst. Lika väl som man idag själv väljer teleoperatör, så ska man kunna välja hur man ska ta hand om sina barn.

Om vi fördubblar vårdnadsbidraget ökar vi familjernas möjlighet till valfrihet. Då kan man själv bestämma om och när någon av föräldrarna ska stanna hemma lite längre för att få chansen att vara med sitt barn en längre period.

En del barn mår bra av att vara hemma lite längre, medan andra mår bra av förskola. En del föräldrar kanske vill samverka med sina grannar eller vänner, för att på så sätt lösa fler familjers barnomsorg. Det är inte vi som politiker som ska bestämma det, det är familjerna.

Hjälp oss att öka människors makt över sina liv. Hjälp oss att minska de klåfingrigas pekpinnar. Rösta på Kristdemokraterna och flytta makten till folket.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209032

Comments (1) apr 14 2010

Varför ifrågasätts alltid människors fria val?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Varför ska man alltid bli ifrågasatt när man gör ett eget val? Varför ska det alltid klagas på om en familj väljer att själva ta hand om sina barn? Varför är det bara allmän förskola som är politiskt korrekt?

Valfrihet är bra och vårdnadsbidrag är ett alternativ som många har valt. Det är inte precis de grupper som sossarna trodde skulle välja det som nu har gjort det valet. Eller ska man kanske säga att den bild S ville måla upp av vårdnadsbidraget inte var den rätta. De försökte få det till att bara rika människor skulle ha råd att göra det valet, men det blev inte så. Nu visar det sig att även människor med lägre inkomst har valt att själva lösa barnomsorgen.

Men vad händer då? Jo då ska det klagas på deras val. Då måste man ha koll på dem så att de inte har valt av fel anledning. Jag tycker ni som ifrågasätter deras agerande borde skämmas. Menar ni på fullt allvar att de inte kan klara av att göra sina egna bedömmningar om vad som är bäst för deras situation. Sluta nedvärdera människor i invandrartäta områden. Om de väljer att använda vårdnadsbidrag så är det kanske för att de tycker det är bra. Och kanske är det för att de inte tycker att den allmänna förskolan passar för deras barn. Det kanske faktiskt är så att de har gjort ett val med tanke på sin familj och inte på att det ska passa vänsterkartellen.

Sahlin gick ut hårt med kritiken mot Kristdemokraternas förslag med vårdnadsbidrag, men nu är det de människor hon trodde var hennes väljare som har valt det kristdemokratiska förslaget. En felbedömmning av Sahlin alltså.

Låt människor få mer makt över sina liv. Sluta att tala om för oss hur vi ska välja. Verklighetens folk vet vad de vill och de har kompetens att göra sina egna val. Folk vill kunna gå sina egna vägar och inte vara tvingade att gå i Sahlins folla.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198755

Comments (0) jan 05 2010

Vårdnadsbidrag bra för integrationen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Hörde på Rapport för någon dag sedan, att vårdnadsbidraget används mest i förorterna av nya svenskar. En mycket intressant uppgift tycker jag.

Det har hävdats av sossar och kulturvänster att vårdnadsbidraget är ett uselt förslag som bara gynnar de rikaste. Ni som hävdade detta hade alltså fel.

Nu visar det sig att det är många av dem som inte har det så gott ställt som använder denna möjlighet till valfrihet. De som bor i förorter tycker att mer tid med sina barn är värdefullt.

Då finns det genast andra eller möjligen samma kulturvänster som hävdar att vanliga människor väljer fel. För när familjerna i förorten väljer mer tid med sina barn, så hämmar det enligt vissa integrationen. Bara för att barnen inte är på förskolan och träffar barn. En stilla undran av mig, varför blir det mer integration för att barnen leker på en förskola?

Enligt mitt sät att se det, så är det väl snarare förskolan i detta område som hämmar integrationen. För om barnen är i förskolan så leker kanske barnen med varandra, men om familjerna väljer att vara hemma med sina barn, så leker barnen med varandra och föräldrarna får chans att träffas. Alltså mer integration med vårdnadsbidrag än utan.

Verklighetens folk väljer det som passar dem bäst.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193676

Comments (2) Nov 17 2009

Ett bra beslut med vårdnadsbidrag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Beslutet vi fattade på kommunfullmäktige i tisdags att införa vårdnadsbidrag har redan fått stor effekt. Jag läser på Larry Söders blogg att igår på onsdagen som var den första dagen att ansöka, har redan 11 stycken ansökningar kommit in.

Det är ett stort framsteg för Kristdemokraterna och det visar också att människor tycker att det är bra att denna möjlighet finns. Det är många som vill ha rätten att själva styra över hur man vill ordna sin barnomsorg. Man vill inte bara ha ett alternativ att välja.

Nu får vi bara hoppas att vårdnadsbidraget kan utväcklas och bli ännu bättre. Så som vi Kristdemokrater alltid har önskat.

Comments (4) aug 14 2008

Vårdnadsbidrag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu får Kungsbackas familjer större valfrihet. För ikväll ska vi på kommunfullmäktige besluta om att införa vårdnadsbidrag i Kungsbacka. Från den första september kommer det att vara möjligt för familjerna att själva avgöra hur deras barnomsorg ska se ut.

Sossarna kommer förstoss att yrka avslag, som de gjorde i kommunstyrelsen, men det ska nog ändå gå igenom. Den borgerliga majoriteten är ju betryggande i vår kommun.

Det är så bra att regeringen nu äntligen tillåter att en familj kan styra över sin situation. Att inte staten ska bestämma även hur barnomsorgen ska se ut. Detta är ett steg i den riktningen. Nästa steg måste bli att få upp nivån på vårdnadsbidraget så att fler kan ha möjligheten att utnytja det. Jag kan inte förstå varför sossarna tycker att staten ska bestämma och varför all barnomsorg ska se lika dan ut. För de finns det ju bara kommunal förskola som altarnativ. Alla ska formas av samma pedagogik av utbildad personal så att alla blir lika. Ingen får vara annorlunda och ingen ska få välja efter eget tycke. Men nu har vi lämnat det synsättet, för nu har vi en regering som inser att det är människor själva som ska vå forma sina liv.

GRATTIS SVERIGE!

Comments (2) aug 12 2008

Vårdnadsbidrag!!!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Igår beslutade kommunstyrelsen här i Kungsbacka om att införa vårdnadsbidrag. Nu är det bara fullmäktige kvar som ska fatta beslut. Riktlinjerna är tagna och det ska börja gälla från och med september.

Det är riktigt roligt att det nu kommer igång. Det är också riktigt roligt att det har visat sig att Larry hade rätt. Nu har de snart inga köer längre i barnomsorgen. När höstterminen börjar är de ett minne blott.

I Kungsbacka kommun: Vårdnadsbidrag, familjedaghem och inga köer till förskolorna. BRA! jobbat Larry Söder. Hoppas du får lika mycket tack nu när du har lyckats, som du fick utskällningar förut. En uppmaning till alla er som har skällt på honom, det är också viktigt med positiv kritik.

Kungsbacka är en kommun med valfrihet för barnfamiljerna. En kommun som inte bestämmer över familjerna utan som lämnar beslutanderätten åt dem. Precis som det ska vara. Människor ska få förutsättningar att forma sina liv utifrån deras egna val.

http://www.kungsbacka.se http://larrysoder.blogspot.com

Comments (0) jun 18 2008

Vårdnadsbidrag i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Larry Söders blogg läser jag att de igår nämnden beslutade att införa vårdnadsbidraget i Kungsbacka. Om jag förstår det rätt, blir det från första september. Vi kommer väl att  beslutet till kommunfullmäktige i augusti.

Det är bra att detta kommer nu. Något föräldrar har väntat i många år och nu gör Kristdemokraterna att det blir möjligt. Kungsbacka är en kommun där familjernas olika förutsättningar ses av politikerna. kommunstyrelsen i tisdags beslutades också om familjedaghem. Man ska i fortsättningen kunna ha sina egna barn tillsammans med andra i ett familjedaghem. Man får alltså ha max sex barn, inklusive sina egna och betalt för det. Detta öppnar upp för fler möjligheter och för en större valfrihet för Kungsbackas familjer. Både vårdnadsbidrag och egna barn i familjedaghem.

Det är en bra ordförande vi har i förskola och grundskola i Kungsbacka. Du har gjort ett bra jobb Larry.

Comments (0) maj 30 2008

Nu kommer vårdnadsbidraget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

GRATTIS!!! Grattis alla småbarnsföräldrar. Nu kommer det efterlängtade vårdnadsbidraget äntligen. Idag fattar riksdagen beslut om införandet. DEt blir nu möjligt för alla kommuner att införa denna rättvisereform för föräldrar i ett modernt samhälle. Familjerna får nu chansen att bestämma själva hur de ska göra. Idag flyttas bestämmanderätten till den nivå där den hör hemma, nämligen till varje familj. Med det beslut som riksdagen idag fattar höjer Sverige statusen på familjepolitiken. Det blir nu slut på likriktningen av familjer, det som har pågått så länge. Nu visar Sverige att det finns olika typer av familjer, att inte alla familjer ser lika dana ut.

Sverige får idag en familjepolitik som hör hemma i ett jämställt och framotsträvande land. Kristdemokraterna visar vägen till ett samhälle som ser barnen och tar deras möjligheter till en bra start i livet på allvar. Nu flyttas fokus från att alla ska tvingas in på förskolan, till att det blir familjerna som kan välja. Nu tar Sverige steget till att sätta barnen i centrum och föräldrar kan se sina barns behov och forma sin vardag så att den passar deras familj och inte för att den ska passa in i det gamla folkhemmet.

Sossarna verkar bli oroade av denna rättvisa familjepolitik, så de kommer nu med förslag om ännu fler heltidsarbetande föräldrar. Är det inte märkligt att de har så otroligt svårt att se barns behov? Är det inte märkligt att de bara ser förvärvsarbete som det som ska räknas? Varför kan de inte se familjens välmående och barns behov av sina föräldrar som viktigt? Varför tycker de illa om att man ska vara med sina egna barn? Varför är egna barn så dåligt, för det är ju inga problem om man jobbar hela dagarna med andras barn. Är heltidsarbete det ända som räknas? Och varför ser de ner på det arbet som sker hemma?

Det går att läsa om deras förslag på www.svd.se. Fast det är inte mycket att ha.

Det finns en riktigt bra artikel på www.dagen.se mycket läsvärd.

Comments (1) maj 20 2008