Vårdval bra för patienterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Konkurrensverket konstaterar i en rapport till regeringen att vårdvalet har varit bra för patienterna. Det stämmer bra med den upplevelse vi har i Halland. Det har blivit lättare att få tid och det finns idag fler vårdenheter att välja mellan. Allt det invånarna efterfrågar.

När det nu visar sig att det fungerar så bra så är det dags för oss i Halland att gå vidare. Det tycker vi Kristdemokrater i landstinget. I princip borde all öppenvård finnas i vårdvalet. Men det gäller också att man ser till att inte gå för fort fram. Alla system måste hänga med och det får inte bli för krongligt för patienterna.

Något man också måste tänka på är att vårdenheterna ska klara av att bibehålla kvaliten. Våra system får inte leda till konkurrensfördelar för riktigt stora aktörer. Vi måste bygga vårt vårdval så att även mindre aktörer kan finnas i Halland.

Comments (2) maj 21 2010

Vårdval bra för patienten

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Dn-debatt idag kritiseras det nya lagförslaget om vårdval, av några läkare. Man funderar deras skäl till denna negativa inställning till vårdval för hela landet. Det är inte korekt att säga som de gör, att det är en reform för företag. Vi kan se här i Halland att det har fungerat mycket väl och att patienterna har vunnit det. Det låter de negativa läkarna som att de mer tänker sig själva och vilken arbetsgivare de vill ha.

Varför ska just vården vara stängd för privata entreprinörer? Varför är det fel att låta någon annan än staten, landstingen eller kommunerna utföra tjänster till människor. Vad är det som säger att bara för att det är ett företag som inte ägs av staten, är de bara ute efter att tjäna pengar och inte att göra ett bra jobb? Om ett företag inte gör ett bra jobb blir de utan kunder. Om vi inte har vårdval och landstingen inte gör ett bra jobb, får patienterna stilla finna sig i att inte kunna välja ändå. Om vi har vårdval är det människan själv som bestämmer vem som ska utföra den vård man är i behov av.

Det kan väl inte vara fel?

Det ’är sorgligt att läsa usla argument från utbildade människor. Man kan inte undgå att tro att det är det egna jobbet som är det viktigaste skälet. Om de hade varit seriösa hade de kollat utvärderingen av Hallands vårdval innan de dissade Göran Hägglunds lagförslag som de nu gör.

Frågan kvarstår, varför är det fel att privata företag får utföra vård? Visst vi behöver alla vård och vi ska den efter behov inte efter efterfrågan. Det är en sanning vi inte får ändra på. Samtidigt har ju inte landstingen klarat av att ge människor den vård de är i behov av. Men det har inte funnits några alternativ människor har fått vänta. Om det blir konkurrens måste alla anstränga sig för att bli bättre. Det gynnar alltså de människor som är i behov av vård.

Det är också fel som sägs i artikeln i Dn att demokratin försvinner. För landstingen har fortfarande ansvar och ska följa upp verksamheten och vi ska alltså ha kontroll. Det är dåligt att använda sig av argument för att skrämma medborgarna som är i behov av bättre tillgänglighet i vården.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=844584

Comments (0) okt 27 2008

Vårdval i Sverige

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Landstingen har fått en remiss att svara på som handlar om vårdval. En utredning har lagt fram förslag om att det ska bli obligatoriskt i hela landet. Landstingsstyrelsen i Halland svarade på remissen i måndags. Förvånande nog var det bara vi kristdemokrater som tyckte att det är rätt att alla landsting ska ge sina invånare valfrihet. De andra menar att det inte är bra med lagstiftning.

Vi menar att det är rätt att landstingspolitiker ska låta invånarna välja sin vårdgivare. Det finns inget som säger att vi ska behålla rätten att bestämma. Möjligheten att välja sin vårdcentral är en bra metod att öka tillgängligheten och kvallitén. Det är bättre att beslut fattas så nära invånarna som möjligt.

Comments (0) jun 18 2008

Vänsterkartellens sjukvårdsproblem

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

På DN-debatt skriver idag några representanter från vänsterkartellen att de har misslyckats med sin sjukvårdspolitik. Och det ligger mycket i det. Under alla år de styrt vårt land, har de inte lyckats med att göra vården tillgänglig och säker. De har motarbetat alla förslag om privata aktörer som om det skulle vara oetiskt med andra vårdgivare än offentliga. Nu har tydligen några av de kommit på bättre tankar. Dessa är från Kalmar landsting, ett landsting som de tog över denna mandatperioden efter att Kristdemokraterna hade lyckats att få ordning på under fyra år. Och det är väl bra att de är stolta över sitt landsting som har bra resultat i mätningarna bland medborgarna.

Det är bra med olika aktörer inom vården. Det ger större utbud för patienterna och det gör att bemötandet blir bättre. Det är inget självändamål att ha långa köer till vården. Det är något vi sjukvårdspolitiker måste arbeta med att få bort. Man ska kunna få vård när man behöver och man ska bli bemött med värdighet. Man kan säga om den svenska vården, att den är bra och har god kvalitet, men det är svårt att komma till.

Liksom att Kalmar ligger bra till i mätningar, så gör Halland också det. Vi har verkligen lyckats med att ge patienterna fritt val till vårdgivare. Vårdval Halland är en uppskattad och väl fungerande reform. Men vi behöver också fortsätta att arbeta med tillgängligheten. Även vi har förlånga väntetider till flera områden. Så vi kan inte slå oss till ro med att invånarna i Halland är nöjda. Vi måste hela tiden bli ännu bättre. Det som är roligt här, är att även socialdemokraterna är för vårdval och valfrihet. Det är alltid bra med ett brett samarbete.

dn debatt

Comments (0) jun 14 2008