Kristdemokraterna är för vindkraft även i praktiken

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Kristdemokraterna är för vindkraft även i praktiken. Vilket man inte kan säga om Moderater och Folkpartister. De säger nej på mycket tveksamma skäl till vindkraftpark i Ulvås.

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka är positiva till att det byggs vindkraft i Kungsbacka. Vi har i vindkraftplanen pekat ut området i östra kommunen som ett område som är lämpligt att pröva för vindkraft. Då kan vi inte säga nej till det om det inte finns sakliga skäl för det och det gör det inte i Ulvås. Tvärt om så är det ett område som är lämpligt för vindkraft, om man tar hänsyn till de synpunkter som kommit fram när Miljöförvaltningen har utrett frågan så ser man att det inte finns den typen av naturvärden som bla fp hävdar.

Det är inte rätt att säga nej till alla verk, när det bara är några som inte är lämpliga. Det hade varit bättre att m och fp hade sagt nej det ska inte finnas vindkraft i vår kommun. Det är ju vad de menar i praktiken.

Kristdemokraterna hoppas att kommunstyrelsen låter länsstyrelsen pröva om vindkraftparken i Ulvås är lämplig. Det vore fel att använda det kommunala vetot i detta fallet. Vi måste också vara med och ge plats för hållbar energi. Man kan inte alltid säga att visst ska det finnas, men inte här. Vi måste ta vårt ansvar och upplåta mark även i vår kommun.

Comments (0) apr 20 2012

Vindkraftplan i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har Kommunstyrelsen i Kungsbacka äntligen fattat beslut om översiktsplan för vindkraft. Det har tagit flera år och många turer fram och tillbaka. Nu är det bara Kommunfullmäktige kvar som ska fastställa planen.

Detta kommer att innebära att det nu kan byggas fler än de fyra vindkraftverk som finns i vår kommun, men det är fortfarande många begränsningar kvar. Och det största hindret för vindkraftverk i Kungsbacka är nog att det finns en del politiker och partier som inte vill ha de.

Planen medger att man kan pröva vindkraft i den östra delen av kommunen, men även här finns ganska många hinder. Det största hindret är dock Råö. Personligen tycker jag att de får allt för mycket inflytande. Enligt planen dras en radie på15 kmrunt observatoriet där det inte alls är möjligt för vindkraft och utanför denna gräns ska Råö vara en remissinstans. Det borde absolut vara tillräckligt med15 km.

Det som är bra är att vi nu kan börja släppa fram de förfrågningar som finns och låta de prövas. För även om vi har en plan för vindkraft så måste självklart alla vindkraftverk prövas mot de lagar och regler som finns. Enligt Miljöbalken och de andra föreskrifterna som reglerar vindkraftetableringar så är det mycket som ska uppfyllas innan ett verk kan resas. För givetvis måste bullernivåer vara rimliga och skuggningseffekter vid bostäder måste undvikas i möjligaste mån.

Fast även om det är mycket man måste tänka på innan man bygger ett vindkraftverk, så tycker jag att energi som produceras av vind känns så rätt. Att ta tillvara naturens resurser som ändå bara finns där. Vinden blåser och att då kunna använda den utan att i produktionstillfället förorena miljön. Det känns riktigt bra.

Comments (2) mar 21 2012

Äntligen vindkraft även i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Kan det nu äntligen bli något av vindkraften i Kungsbacka kommun. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ta upp Råös överklagande. Det verkar betyda att Victorsson i Frillesås kan börja bygga sitt vindkraftverk som de fick tillstånd för redan 2006, men som tills nu varit överklagat av rymdobservatoriet.

Hoppas att detta betyder att Råö nu får finna sig i att det även i Kungsbacka ska finnas vindkraft och att de inte har rätt att lägga en död hand över hela kommunen. Vi behöver också vara med och bygga förnyelsebar energi i form av vindkraft. Råö måste nog hitta sätt att leva tillsammans med vindkraften, snarare än att säga helt nej till den. Det är ju faktiskt inte själva vindkraften som är problemet, utan signalerna som reflekteras av snurrorna.

Med de bra vindlägen vi har i Kungsbacka är det inte rimligt att vi ska vara helt utan vindkraftverk. Därför är det riktigt roligt att läsa att överklagningarna nu är slut och att det kan bli byggstart i Frillesås.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.625486-vindkraft-slog-rymdforskning

Comments (2) maj 13 2011

Försvaret vill riva ner vindkraftverk

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi har tidigare hört att försvaret vill stoppa all utbyggnad av vindkraft i närheten av deras flygflottiljer. Vilket i sig i mina öron låter helt märkligt. Det de nu säger är att de också ska överklaga redan befintliga vindkraftverk. Vindkraftverk de tidigare har sagt ja till. Hur kan detta få gå till?

Ett bygglov som blev beviljat för flera år sedan och som sedan länge är lagakraftvunnet. Finns det något annat ord än myndighetsmissbruk som man kommer och tänka på. För vad finns det för rättssäkerhet för en privatperson eller ett företag som byggt ett vindkraftverk om en statlig myndighet kan överklaga beslut som vunnit laga kraft?

Man kan i och för sig tänka sig att det är störande med höga kraftverk nära en flygbana, men vad är det för försvar vi har om de inte ens kan flyga sina plan på grund av master? Hur kan de fungera i krig där alla gör allt för att störa dem?

Jag hoppas verkligen att de inte får rätt att överklaga dessa befintliga vindkraftverk. Skulle de få det så måste lagen ändras. Ingen kommer att våga satsa så mycket pengar på förnyelsebar energi om man flera år efter byggnationen kan riskera att en statlig myndighet kommer och kräver att man ska ta ner det dyra man byggt. Så här får det bara inte gå till i en rättsstat.

Comments (0) Nov 16 2010

Vindkraft i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vindkraften stör Råö mindre än mobilmaster. Det enligt den utredning och beräkning som har gjorts. Det betyder att den radie på 15 km som är föreslagen i vindkraftsplanen räcker.

Mätningen har gjorts av ett oberoende företag, så den är alltså opartisk. Därför måste det nu vara klarlagt att även om rymdobservatoriet tycker 15 km är för lite, så får de acceptera att det ska finnas vindkraft även i Kungsbacka kommun.

Vi kan alltså få vårt första stora verk nu. Vi kan också bli en kommun där det produceras el som inte är klimat och miljöbelastande. Om de verk som är ansökta om tillstånd för byggnation skulle byggas, så skulle det vara ungefär en tredjedel av hushållselen i kommunen. Nu är det ju inte säkert att alla ansökningar kommer att kunna beviljas. Det finns fler saker att ta hänsyn till än just Råö. Och alla etableringar måste behandlas på korrekt sätt. Vad vi kan och som är roligt att konstatera är att nu kan vi få vindkraft också här.

Nu gäller det att vi kan samla en tillräckligt stor majoritet i kommunfullmäktige så vi kan få igenom planen i nuvarande form. Vi Kristdemokrater tycker den är bra som den nu är.

Comments (2) jan 02 2010

Greepeace

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har Greenpeace slutfört sin aktion med stenblock på havsbotten. De ska ha all heder åt detta initiativ. Det är bra att de hindrar skövlingen av fisk på dessa känsliga områden.

Tänk om det hade blivit ett ja till att bygga vindkraftverk på Fladen, för några år sedan när det var på tal. Det hade givit samma effekt för fisken, men samtidigt hade det givit oss ström. Men också då var fiskeindustrin emotg och de fick tyvärr rätt vid det tillfället. Fisken kunde nämligen störas av vibrationerna från kraftverken. (Det hävdade också Naturskyddsföreningen.) Min tanke om detta är att fisken borde störas mer av trålning. Jag kan naturligtvis ha fel.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3340077.svd

Comments (0) aug 16 2009

Miljödomstolen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det har hännt en hel del den här veckan. Vi var på förhandling i miljödomstolen här om dagen. Det var målet om vindkraft i Fjärås, mellan Lygnern och Skärsjön. Det är Silverschiöld som vill bygga fem snurror på Gåsevadsholms ägor. De tänker sig att bygga snurror på mellan 2 och 3 MW.

Tyvärr har de fått nej i länsstyrelsen och nu är det alltså miljödomstolen som har ärendet. Vi i miljö och hälsa i Kungsbacka har tillstyrkt förslaget och det var också det vi framförde i förhandlingen.

Det måste vara helt utmärkt med vindkraft i detta område. Men det finns olika saker som folk har emot det. Dels är det buller för de närboende och dels är det att de syns från Bräckan och från Äskhult. För mig är det obegripligt att det skulle vara ett problem att se ett vindkraftverk från dessa platser. Det är väl bara bra med dessa helt miljövänliga elprodusenter. Man ser ändå mobilmaster och radiomaster.

Jag hoppas verkligen att domstolen ändrar länsstyrelsens beslut. Det borde absolut få bli ett ja till detta. Om de bygger alla fem kraftverken kommer de att produsera el för hela Fjärås. Detta är en riktigt bra sak Silverschiöld planerar.

Comments (0) Nov 06 2008

Vindkraft växer i Norge

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Vindkraften är frammarch i Norge, ett land med olja. Ändå väljer de att satsa att bygga ut vindkraften stort. Om alla projekt blir verklighet kommer vindkraften att stå för halva energiförsörjningen. Det är intressant att just Norge med sin olja och sin vattenkraft nu också bygger ut vindkraften.

Tänk om vi i Sverige också kunde vara lite mer framsynta och bygga mer vindkraft. Men här ska andra intressen hela tiden stoppa nya projekt. Vi borde se till att förenkla anläggandet av vindkraftparker i vårt land. Vi behöver fler miljövänliga energikällor och är vinden ett mycket bra alternativ. Vi måste komma bort från det stora olje och kolberoendet.

www.dn.se

Comments (0) jun 07 2008

Vågkraft

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det börjar hända en hel del med utvecklingen av vågkraft. I går såg jag på Västnytt att de ska bygga en stor park utanför Lysekil. Det är en forskningsgrupp på Uppsala universitet som har lyckats få fart på detta. De ska kunna producera el med hjälp av bojar på havsvattenytan.
Visst är det fantastiskt att det går att få el ur att något guppar upp och ner på vattenytan. Detta kan tydligen ha en mycket stor potensial att ge el. De räknar med mycket stor produktion. Jag vet ju inte vad de bygger sina beräkningar på, men att detta ska kunna ersätta kolkraften för att förse västra europa med el är inte helt omöjligt.
Jag tycker detta är jätte spennande och det ska bli intressant att se hur de lyckas. Vi behöver alla möjliga alternativa elprodusenter. Om vi ska kunna använda lika mycket el i framtiden som idag, så är det nödvändigt med nytänkande. Vi kommer inte att ha olja och kärnkraft i all framtid. El ska inte framställas så att det smutsar ner miljön. Det går att göra utan miljöbelastning. Se bara på vindkraft och solel. När nu detta med vågkraft också blir ett alternativ så har ett stort steg tagits mot miljöel.

Comments (0) apr 03 2008