Mikael Borg får Vitsippspris

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

På tisdagen kommer vi Kristdemokrater i landstinget Halland att ge äldreapotekare Mikael Borg partiets Vitsippspris. Han får det för ett utmärkt och engagerat arbete med läkemedelsgenomgångar för de äldre på länets äldreboenden.

Vi Kristdemokrater i landstinget tycker att detta är ett så bra och viktigt arbete att det är värt ett pris. Om man kan ge de äldre mer livskvalitet bara genom att se över deras läkemedel och ersätta en del av de med mat och näringsdrycker, så är det väldigt värdefullt.

Det arbete som Mikael har lett har visat mycket gott resultat och det har också stimulerat personalen på äldreboendena att vidareutbilda sig. Det har också gjort att det har blivit mycket mer dialog mellan läkare och omsorgspersonalen. Se bara på det fantastiska initiativet personalen på äldreboendet i Särö tog, när de kom på den s.k. Säröbomben. En näringsrik dryck man kan få på kvällen för att sova gott hela natten.

Denna typ av engagerat arbete för att få de äldre att må bättre tycker vi är viktigt att uppmärksamma. Det gör vi alltså genom att ge Mikael Borg vårt Vitsippspris som en liten uppmuntran i sitt fortsatta arbete. Priset kommer att delas ut i Varberg på ett av de äldreboenden där man har genomfört läkemedelsgenomgångar.

Comments (0) maj 17 2010