Staten ska inte betala

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Varför kommer det alltid krav på att staten ska gå in och hjälpa företag när något inträffar som gör att de går med förlust? När det går dåligt för bilindustrin ska staten skjuta till miljarder och när en vulkan får ett utbrott ska flygföretagen få ersättning. Precis som att staten är skyldig till att vi inte köper vissa bilar eller till att naturen struntar i företagens vinster.

Det är klart att vi inte ska skicka in statliga pengar i företagen för sådana saker. Våra skattepengar ska användas till viktigare saker än att hålla stora företags vinster uppe.

Comments (0) apr 20 2010