Fosterbarn

Posted: januari 14th, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Är det inte fantastiskt. Vi ska ha system för att hjälpa människor och i detta fallet då barn och vad händer? Jo vi flyttar de från en elendig situation till en ännu värre. Varför vill man ta hand om andras barn bara för att plåga dem?

Om man ställer upp och vill hjälpa någon annan som har det svårt, så borde man väl göra det för att man bryr sig om hur den människan har det. Inte bara för att man vill ha pengar? Eller för att man vill ha någon att plåga.

Det är skrämmande det som rapporten visar. Att så många barn har blivit behandlade så illa. Samtidigt är det väldigt bra att dessa förhållanden nu lyfts fram så här tydligt. Vi måste bli bättre på att ta hand om barn som behöver bo i fosterhem i vårt land. Visst finns det många som får det väldigt bra, men det finns tydligen allt för många som har farit illa i de system som skulle vara till för att hjälpa.

Nu har Maria Larsson fått ta emot utredningen och hon talar om att starta en ny utredning för att se hur dessa drabbade människor ska kunna få någon form av kompensation. Men hur kompenserar man en förstörd barndom?

Det som måste vara det viktigaste nu, måste vara att ta lärdom av det utredningen visar. Att bli mycket bättre på uppföljning av åtgärder som myndigheter sätter in för barn. Det kanske behövs större möjligheter att sätta press på socialnämnder att ta uppföljning på allvar. Ingen som blir plaserad i fosterhem ska bli utsatta för övergrepp. Det måste vara ett mål som ska uppnås.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fosterbarn-vittnar-om-overgrepp-1.1027001

2 Comments »

  1. Som kristdemokrat borde du ju lämna partiet nu. Det som faktiskt hände var ju att Maria Larsson sanktionerade de här övergreppen, genom att inte vidta tillräckliga åtgärder mot dem.
    Hon brydde sig ju inte ens om att göra någon utfästelse till de drabbade. De frågor från de drabbade som togs upp, avvisades.
    Det är skamligt, verkligen skamligt.

    Comment by Sven Larsson — 15 januari 2010 @ 02:13

  2. Sven Larsson har nog missuppfattat det hela. De övergrepp som refereras ligger många år tillbaka då Maria Larsson inte var ansvarig. Det Maria nu gör är att lyfta fram frågan, vilken ingen gjort tidigare. Det är inte rimligt att kräva ersättning innan hela utredningen är klar, och det blir den inom något år eller så. Det är inte alls skamligt hanterat, tvärtom! Eftersom jag själv tillhör de barn som blev fosterhemsplacerade så tycker jag att jag kan ha rätt att tycka till även från det perspektivet. Det är förfärligt att barn misshandlas och utnyttjas på diverse sätt och det måste både stoppas och åtgärdas vilket jag utgår från kommer att ske när utredningen är klar. Så istället, tack Maria för att du tar tag i ett stort problem!!

    Comment by michael anefur — 15 januari 2010 @ 21:03

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment