En humanistisk bredsida

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det var en regäl bredsida från humanisterna i dagens DN-debatt. De ger sig på både den ena och den andra. Både FN och alla religioner får sig en känga av deras sanning. För det är fel på alla som har en annan tro en de själva. Visserligen säger de att de inte har någon tro, men vad är det de står för om inte en tro.

Religiösa friskolor är helt förkasstligt, de indoktrinerar sina elever. Som jag har förstott det, så ska de hålla sig till samma skollag som alla andra och de får genomgå minst samma kontroller av Skolverket som andra skolor. Det kan säkert finnas skolor som har brister, men då frågar jag mig om det inte förekommer på vanliga kommunala skolor också?

Alla religioner är fel. Det finns ju människor som använder religionen som verktyg för att tvinga flickor och pojkar till könsstympning. Det förekommer, jag är också medveten om det, men det är väl ändå lite väl magstarkt att fördömma alla troende på grund av det.

Religionen bromsar utvecklingen inom sjukvården, eftersom läkare inte får hjälpa människor som vårdas i livets slut att dö. Hur skulle då en helt humanistisk paliativ vård se ut frågar jag då? Var ska gränsen sättas? Vem ska avgöra när det är dags? Nej! dödshjälp är fel och ska inte förekomma i den svenska vården.

Det får enligt dessa ”humanister” inte förekomma några inslag av religiöst tänkande i samhällets styre. Hur ska vi då hantera allt det i vår kultur som har sitt ursprung i den Kristna traditionen? Det är mycket som ska bort ur vårt samhälle om humanisterna får bestämma.

Vi kan ju inte fira jul, inte midsommar – oavsett om det är en kristen tradition eller om den härrör sig från asatron. – Skolorna kan alltså inte ha varken jul- eller påsklov. Hur skulle våra barn reagera då? Mycket av den medicinska kunskapen kommer från de gamla klostren. Alltså religiösa munkar som jobbade hårt för att öka både sin egen och andras kunskap om att bota sjukdomar. Mycket i vårt rättsväsen har sin grund i religiösa traditioner.

Jag som troende arbetar för ett samhälle med fritt tänkande och demokratiska principer. Men också för ett samhälle där ALLA människors unika värde är en grundsten. Majoriteten har ett ansvar för allas rätt. De etiska normerna får aldrig svika den enskilde människan. Flickor ska ha rätt att födas lika väl som pojkar. Barn med en sjukdom ska ha samma rätt som barn utan sjukdom att födas. Oavsett vem vi är, hur vi är eller var ifrån vi kommer, har vi samma unika värde. Det kan ingen ta ifrån oss.

Humanisterna vill verka toleranta, men deras agerande gör dem lika intoleranta som de de säger sig kämpa emot. De säger sig vilja inkludera alla, men de exkluderar de som inte tycker som de själva.

Med våra svenska frihetslagar och om vi också lägger till alla människors unika och lika värde, så får vi ett ganska bra samhälle, där vi kan leva sida vid sida även om vi har olika tro.

Comments (0) jun 21 2009