Vi vill beställa färdtjänst från Sverige och inte från andra länder

Posted: september 25th, 2012 under Allmänt.
Tags: , ,

Jag tycker det är helt galet att beställningscentralen för färdtjänst ska kunna styra våra samtal till andra länder. Det måste vara något fel på systemet med upphandling när det går att göra så här. Det är väl ingen konkurrens på lika villkor när man jämför löner i helt olika länder. Dessutom med den arbetslöshet vi har i Sverige, så blir det ju ännu mer obegripligt att detta kan vara rätt.

Men framför allt så blir jag orolig för de som är beroende av färdtjänst. Vi bytte till Hallandstrafiken för några år sedan och bara det blev bekymmersamt. Telefonister som inte hade någon geografisk kännedom om Kungsbacka och platser som inte fans på GPS-kartorna. Men de kunde ju i alla fall språket. Nu blir det en uppenbar risk att man hamnar hos telefonister som har fått en snabbkurs i svenska och om platser i Kungsbacka. Det känns inte som kvalitet.

Resorna minskade märkbart när Hallandstrafiken tog över färdtjänsten i Kungsbacka och människor kände sig otrygga när beställningscentralen i Falkenberg gjorde fel eller inte förstod beställningen. Alltså har en del människor som behöver färdtjänst blivit inlåsta hemma på grund av att majoriteten i kommunfullmäktige fattade beslut om upphandling av beställningscentralen. Man vågar inte åka färdtjänst och då minskar det sociala umgänge som alla är beroende av för att må bra. Jag är väldigt orolig för att detta kommer att innebära att ännu fler människor väljer bort aktiviteter och sällskap på grund av denna nya upphandling.

Det får inte vara så att priset är det viktigaste när sådana här saker upphandlas. Trygghet och kvalitet för de människor som är beroende av att det fungerar måste vara viktigare. Det är människor som inte har möjlighet att klara sig utan färdtjänst det handlar om. Det är inte gods som ska transporteras från punkt a till punkt b.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment