Tråkigt för skateungdomarna när kommunen missat bygglov

Posted: januari 11th, 2013 under Allmänt.
Tags: , ,

Det är väl fantastiskt. Kommunen driver verksamhet i en lokal under flera år utan att ha bygglov. Bra jobbat. Det som gör det riktigt fantastiskt är ju att det inte direkt har varit en verksamhet som flutit på utan diskussion. Tvärt om har det stormat ganska mycket om skatehallen. De flesta av kommunens förvaltningar har väl varit engagerade på något sätt någon gång. Då kan man tycka att det borde ha uppmärksammats ganska mycket tidigare att de inte hade bygglov.

Så här ska det inte kunna hända i den egna verksamheten tycker jag. Nu blir det ju de skatande ungdomarna som drabbas av en stängd lokal. Inte bra. Och jag tänker också att om det hade sökts bygglov från början, hade kanske en del av de problem som följt skatehallen kunnat undvikas.

Vi i kommunen ställer höga krav på våra invånare att göra rätt – då ska vi ställa lika höga krav på den egna verksamheten.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment