Bättre kollektivtrafik åt alla

Posted: maj 14th, 2008 under Allmänt.
Tags: , ,

Kungsbacka kommunfullmäktige sa igår nej till att ge pensionärer gratis resor med kollektivtrafiken. Fullmäktiges vilja är istället att förbättra kollektivtrafiken för alla.

Med siffrorna 39 mot 22 avslogs motionen. Alliansen var enig om att det krävs krafttag för att nå de uppsatta målen och att dessa inte nås med små åtgärder för vissa grupper. Ska vi klara av att få en atraktiv kollektivtrafik som utnytjas av betydligt fler än idag, så handlar det om fler och tätare turer. Att tidtabeller hålls och att det är bra komfort. Det är av stor vikt att bygga ut pendeltåg till Åsa och Frillesås. Vi uppnår inte klimatmålen genom något annat än kraftiga åtgärder som gör att alla åldersgrupper låter bilen stå och åker kollektivt i stället.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment