Afghanistan och demokratin

Posted: oktober 31st, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Det blir inte lätt att få till ett demokratiskt val och en fungerande demokrati i Afghanistan. Man kan vara förundrad över hur de tänker. Det borde vara bättre för alla parter att de såg till att inget valfusk förekom och att de tillsammans verkade för att få bort de krigförande terroristerna. Det kan inte vara lätt för de vanliga människor som bara vill gå och rösta och få chansen att leva i en demokrati. De har kanske inte så stor möjlighet att följa sin vilja, när Talibanerna hotar dem när de ska gå till vallokalen.

Jag tvivlar på att det handlar så mycket om religion för Talibanernas del. Det är troligen mest ett sätt för de att kunna manipulera folket. För deras egen del handlar det om makt. Religionen är ett sätt för de att få makt över folket, i alla fall så länge många av dem inte får chansen till utbildning. Så att de på egen hand kan läsa och förstå att de inte är tvingade av koranen att acceptera förtrycket.

Jag vill absolut inte förringa det afghanska folket, utan tvärt om. Det måste vara fruktansvärt att leva under sådan press som de tvingas till. FN och andra organisationer runt om i världen borde verkligen ställa upp och göra allt för att den nya valomgången ska fungera. Det hjälper inte att bara prata, inte här, precis som alltid annars. Det gäller att handla och vara på plats för att stötta demokratiseringen.

Världen måste ställa upp för Afghanistan så att det blir slut med talibanernas terror. Därför tycker jag att det är rätt att vi har svenskar som är där och hjälper till. Vi kan inte stå vid sidan och titta på när ett folk blir utsatt för talibanförtryck. Vi måste också ta vår del av det svåra och farliga. En undersökning visar tydligen att det är fler svenskar som tycker det är fel att vi är där, än vad som tycker att det är rätt. Beror det på att de svenska soldaterna har blivit utsatta för beskjutning? I så fall är man väl lite blåögd, om man är i ett land för att skydda befolkningen från attacker, så kan man inte vara där utan att ha tagit med i beräkningen att man själv kan bli attackerad. Vi är en del av den globala utvecklingen och vi har vårt ansvar att förvalta. Ett ansvar för våra medmänniskor runt om i vår värld.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/karzais-rival-hoppar-troligen-av-valet-1.985772 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3733493.svd

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment