Att begå sexuellt övergrepp mot barn – obegripligt

Posted: december 2nd, 2009 under Allmänt.
Tags: , ,

Man blir så fruktansvärt upprörd när man läser sådant här. Hur kan man bara komma på tanken att begå sexuellt övergrepp på ett litet barn? Barn ska kunna lita på att vuxna är där för att ge de stöd och kärlek. De ska inte behöva vara oroliga för att man ska utnyttja deras oskuldsfulla tillit.

Frågan är hur man ska skydda sig mot att detta händer. Det är inte möjligt att ständigt ha kontroll på alla som jobbar med barn och det är inte heller ett sådant samhälle vi vill leva i. Ändå när man gång efter gång får höra att övergrepp mot barn begås, så känner i alla fall jag att pedofilers identitet borde bli känd för de som ska anställa någon som ska jobba med barn. Deras integritet är inte viktigare än barnens säkerhet.

Det är också lätt att tycka att straffen för dessa brott ska vara riktigt stränga, men det i sig är inte ett skydd. Men självklart ska det vara kännbara straff. Man kan också fundera på all den tid som har lagts på att straffa människor som laddar ner filmer från nätet, mer av den tiden skulle kanske ha ägnats åt åtgärder för att minska pedofilers utnyttjande av samma nät.

Man har nog också en större tilltro till att sådant inte ska hända på en förskola med kristen profil. Fast det finns självklart inget som säger att det är så.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195667

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment