Hur kan barnporr existera?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vad är det för människor som gillar barnporr? Det är så fruktansvärt att det förekommer. Enligt nyheterna på TV ikväll är det lätt åtkomligt på ”vanliga” porrsidor på nätet. Hur en porrsida nu kan vara vanlig? Polisen har inga möjligheter att ha koll på dessa sidor, så det går att lägga ut bilder utan någon större risk.

Visst jag kan förstå att polisen inte hinner ha koll på alla sidor, men det borde väl finnas automatiska verktyg för att söka efter sådana bilder. Det borde också vara en skyldighet för dem som administrerar eller äger porrsidor att kontrollera det som sker på deras sidor.

Hur är man funtad om man tänder på barn? Barn ska inte behöva bli utsatta för så sjuka vuxna. Barn ska kunna lita på vuxna. De ska ha rätt att vara barn och att vara trygga med de vuxna som finns i deras närhet.

Är jag naiv? Ja visst det kanske jag är. Men det borde ändå få vara så att barn inte utsätts för övergrepp. Det är något vi har skyldighet att arbeta med. Barn borde få vara så naiva att de litar på att en vuxen inte förgriper sig på dem. Vad är det som får en människa att anse sig ha rätt att begå sådana brott? Hur kan man anse att man har rätt att låta sina sjuka böjelser få utlopp på ett barn?

Tyvärr får man känslan av att det har blivit vanligare. Jag vet inte om det är så, men känslan är ändå den. Hoppas att min känsla är fel.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=201184

Comments (0) jan 31 2010

Att begå sexuellt övergrepp mot barn – obegripligt

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Man blir så fruktansvärt upprörd när man läser sådant här. Hur kan man bara komma på tanken att begå sexuellt övergrepp på ett litet barn? Barn ska kunna lita på att vuxna är där för att ge de stöd och kärlek. De ska inte behöva vara oroliga för att man ska utnyttja deras oskuldsfulla tillit.

Frågan är hur man ska skydda sig mot att detta händer. Det är inte möjligt att ständigt ha kontroll på alla som jobbar med barn och det är inte heller ett sådant samhälle vi vill leva i. Ändå när man gång efter gång får höra att övergrepp mot barn begås, så känner i alla fall jag att pedofilers identitet borde bli känd för de som ska anställa någon som ska jobba med barn. Deras integritet är inte viktigare än barnens säkerhet.

Det är också lätt att tycka att straffen för dessa brott ska vara riktigt stränga, men det i sig är inte ett skydd. Men självklart ska det vara kännbara straff. Man kan också fundera på all den tid som har lagts på att straffa människor som laddar ner filmer från nätet, mer av den tiden skulle kanske ha ägnats åt åtgärder för att minska pedofilers utnyttjande av samma nät.

Man har nog också en större tilltro till att sådant inte ska hända på en förskola med kristen profil. Fast det finns självklart inget som säger att det är så.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195667

Comments (0) Dec 02 2009

Ett grymt svek mot barn

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Ett fruktansvärt svek mot fosterhemsplacerade barn. För varför placeras barn i fosterhem? JO för att de far illa i sitt ordinarie hem. Nu visar det sig att många barn i Sverige har utsatts för sexövergrepp i de hem där de skulle få det bättre.

Hur ska människor som utsätts för ett sådant svek kunna få förtroende för någon instans i samhället? Hur ska de kunna bli hela efter en sådan behandling. Varför har vi inte bättre kontroll och uppföljning av de åtgärder samhället sätter in för att skydda barn? Har vi lärt något av detta? Eller fortsätter det även idag?

Jag har varit kommunpolitiker i ganska många år, men jag har ingen aning om hur detta kontrolleras. Visst låter det som att jag är oansvarig och det kanske jag är också. Till mitt försvar kan jag möjligen säga att jag inte har haft uppdrag i just den nämnd som har detta ansvarsområde. Men det är nog på tiden att vi alla som har politiska uppdrag börjar tänka på att ställa frågor om vad som händer med de människor vi placerar på olika håll, av olika anledningar. Fast jag vill ju ändå tro att vi har bättre koll idag.

Om ett barn flyttas från sina föräldrar för att barnet far illa, så ska det ju självklart bli bättre för barnet och inte lika illa eller till och med sämre. Det är ett grymt misslyckande om det hem som ska bli en trygg plats blir en ännu otryggare miljö en det var innan. Barn har rätt till en trygg tillflyktsort. De ska kunna känna att hemma är den trygga famn vi alla behöver.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190150

Comments (1) okt 18 2009