Hushållsnära tjänster

Posted: februari 27th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Det har visat sig att de hushållsnära tjänsterna är en riktigt bra och uppskattad reform. Många jobb skapas och många kan nu anlita vit arbetskraft för att göra sådant som tidigare mest varit obeskattat arbete. Det har alltså inte blivit som oppositionen så högt ropade om. Avdragsmöjligheten för de hushållsnära tjänsterna är en succe och det är tack vare alliansen det är möjligt.

Alla dessa jobb som skapats riskeras att försvinna om de rödgröna vinner valet. För även om Sahlin börjar inse att det faktiskt är bra, så gör varken MP eller V det. Ohly säger blankt nej och Peter Eriksson säger att de måste försvinna inom ett år. Det är alltså en mycket oenig trio som ska försöka vara ett alternativ till den eniga alliansen.

Tänk på jobben och tänk på valfriheten. Låt inte dem oeniga vänsterpartierna få förstöra Sverige. Låt Alliansen få förnyat förtroende och föra Sverige framåt. Rösta inte för en vänsterpolitik som för oss tillbaka till ett förstatligande av det som nu har blivit valfrihet. Makten ska inte ligga hos politiker då besluten fattas bättre runt det egna köksbordet.

Kristdemokraterna vill att människor ska få mer makt över sina liv och att statens makt ska begränsas. Hushållsnära tjänster är ett bra exempel på valfrihet, därför är det viktigt att denna möjlighet får finnas kvar. Det behövs fler jobb, inte färre. Det behövs Kristdemokrater i regeringen, inte vänsterpartister.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sahlin-oppnar-for-att-behalla-rut-avdrag_4331095.svd

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment