Familjefientligt beslut i riksdagen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Tänk att lite valfrihet kan vara så provocerande. Nu har en majoritet bestående av vänster och liberaler beslutat i riksdagen att ta bort vårdnadsbidraget. Ett väldigt tråkigt beslut för en del familjer.

 

Vi viste väl att vänsterregeringen skulle fatta detta familjefientliga beslut, men att även C och FP skulle följa med ner i vänsterdiket är synnerligen märkligt och tråkigt. Det är tydligen modern liberalism att begränsa människors möjlighet att själva bestämma hur man ska leva sina liv.

 

Vårdnadsbidraget var en liten men ändå betydelsefull hjälp till en del familjer som ville vara mer med sina barn än vad föräldradagarna räcker till. Det var en möjlighet alltså, inte ett tvång. Ändå var det så förskräckligt upprörande att det absolut skulle undan så fort som möjligt enligt vänsterregeringen. Man ska inte på några vis få chansen att vara hemma några fler år. Det är ett så stort hot mot jämställdheten och det passar absolut inte in i dagens normkritiska feministiska samhälle. För det är inte bra om några barn inte får den så viktiga pedagogiska uppfostran som alla minsann ska få i förskolan. Alla ska ha samma, då blir det bäst. Här ska inte ges någon valfrihet åt familjerna. Då kanske de väljer fel.

 

Ja jag tycker det är otroligt dåligt att de nu avskaffar denna lilla möjlighet till lite mer tid med barnen till de familjer som vill det. Det har varit ett litet bidrag på 3000 kr i månaden och det har hjälpt några att kunna prioritera barnen på bekostnad av inkomsten. Det man istället borde ha gjort är ju att låta föräldrar få en större del av förskolepengen så fler kunde få en reell chans att välja. För det är klart att 3000 kr är för lite för att det ska kunna bli ett värkligt alternativ.

 

Jag kan inte förstå varför valfrihet är så farligt just i frågan om barnen. Varför är det så farligt att några vill välja annat än förskola? Vi lever i ett samhälle där det alltid ska finnas olika valmöjligheter, men det ska inte gå att välja mer tid med sina egna barn. Det är helt ok att jobba med andras barn, bara det inte är de egna. Man ska självklart kunna välja vilken förskola ens barn ska gå på, men man ska inte kunna välja ingen förskola. För det har riksdagens vänster och liberala ledamöter nu bestämt för oss.

 

Comments (0) Nov 18 2015

Rätten att välja skola ska finnas för alla

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Förra veckan upprördes landet av vad som framkom i Uppdrag Gransknings program om hur en del friskolor agerar vid antagning av elever. Det visade sig att några av skolorna de granskat valde bort elever med problem eller som var stökiga.

Med all rätta ska man bli upprörd av det. För det ska vara självklart att det är eleven som ska ha rätt att välja skola och inte tvärt om. Jag tror de flesta av oss tycker likadant i den frågan. Det ska inte vara så att de duktiga får mer valfrihet än de elever som har svårare för sig i skolan. Valfrihet är för alla, oavsett vilken bakgrund eller vilka förutsättningar man har.

Som sagt, jag håller med alla som har yttrat sig i denna fråga och tyckt att det är bedrövligt att sådant förekommer i den svenska skolan.

Men! Jag måste säga att det förvånar mig – eller förresten, kanske inte – det är ju så det är, man tar inte till sig det som inte ligger nära, men när det är något som skulle kunna varit ens egna barn eller barnbarn så blir det tydligare.

Jag menar att detta inte är något nytt.

När den nya skollagen antogs för ett par år sedan, ville Kristdemokraterna att ingen skola skulle kunna neka någon elev. Men så blev det inte. För även i den nya skollagen har skolor rätt att neka elever med en funktionsnedsättning. Om de anser att de inte har råd så behöver de inte ta in en sådan elev.

Jag frågar mig alltså varför det inte finns en debatt om elever med funktionsnedsättning?

Jag menar inte att förringa det nya som hänt, men det är förvånande att människor har olika värde i vårt land. En elev med en funktionsnedsättning ska också ha samma valfrihet som andra. Valfriheten ska inte vara till för bara några av oss, utan för alla.

Comments (0) Nov 05 2013

Hushållsnära tjänster

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det har visat sig att de hushållsnära tjänsterna är en riktigt bra och uppskattad reform. Många jobb skapas och många kan nu anlita vit arbetskraft för att göra sådant som tidigare mest varit obeskattat arbete. Det har alltså inte blivit som oppositionen så högt ropade om. Avdragsmöjligheten för de hushållsnära tjänsterna är en succe och det är tack vare alliansen det är möjligt.

Alla dessa jobb som skapats riskeras att försvinna om de rödgröna vinner valet. För även om Sahlin börjar inse att det faktiskt är bra, så gör varken MP eller V det. Ohly säger blankt nej och Peter Eriksson säger att de måste försvinna inom ett år. Det är alltså en mycket oenig trio som ska försöka vara ett alternativ till den eniga alliansen.

Tänk på jobben och tänk på valfriheten. Låt inte dem oeniga vänsterpartierna få förstöra Sverige. Låt Alliansen få förnyat förtroende och föra Sverige framåt. Rösta inte för en vänsterpolitik som för oss tillbaka till ett förstatligande av det som nu har blivit valfrihet. Makten ska inte ligga hos politiker då besluten fattas bättre runt det egna köksbordet.

Kristdemokraterna vill att människor ska få mer makt över sina liv och att statens makt ska begränsas. Hushållsnära tjänster är ett bra exempel på valfrihet, därför är det viktigt att denna möjlighet får finnas kvar. Det behövs fler jobb, inte färre. Det behövs Kristdemokrater i regeringen, inte vänsterpartister.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sahlin-oppnar-for-att-behalla-rut-avdrag_4331095.svd

Comments (0) feb 27 2010

Varför ifrågasätts alltid människors fria val?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Varför ska man alltid bli ifrågasatt när man gör ett eget val? Varför ska det alltid klagas på om en familj väljer att själva ta hand om sina barn? Varför är det bara allmän förskola som är politiskt korrekt?

Valfrihet är bra och vårdnadsbidrag är ett alternativ som många har valt. Det är inte precis de grupper som sossarna trodde skulle välja det som nu har gjort det valet. Eller ska man kanske säga att den bild S ville måla upp av vårdnadsbidraget inte var den rätta. De försökte få det till att bara rika människor skulle ha råd att göra det valet, men det blev inte så. Nu visar det sig att även människor med lägre inkomst har valt att själva lösa barnomsorgen.

Men vad händer då? Jo då ska det klagas på deras val. Då måste man ha koll på dem så att de inte har valt av fel anledning. Jag tycker ni som ifrågasätter deras agerande borde skämmas. Menar ni på fullt allvar att de inte kan klara av att göra sina egna bedömmningar om vad som är bäst för deras situation. Sluta nedvärdera människor i invandrartäta områden. Om de väljer att använda vårdnadsbidrag så är det kanske för att de tycker det är bra. Och kanske är det för att de inte tycker att den allmänna förskolan passar för deras barn. Det kanske faktiskt är så att de har gjort ett val med tanke på sin familj och inte på att det ska passa vänsterkartellen.

Sahlin gick ut hårt med kritiken mot Kristdemokraternas förslag med vårdnadsbidrag, men nu är det de människor hon trodde var hennes väljare som har valt det kristdemokratiska förslaget. En felbedömmning av Sahlin alltså.

Låt människor få mer makt över sina liv. Sluta att tala om för oss hur vi ska välja. Verklighetens folk vet vad de vill och de har kompetens att göra sina egna val. Folk vill kunna gå sina egna vägar och inte vara tvingade att gå i Sahlins folla.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198755

Comments (0) jan 05 2010

Vårdnadsbidrag bra för integrationen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Hörde på Rapport för någon dag sedan, att vårdnadsbidraget används mest i förorterna av nya svenskar. En mycket intressant uppgift tycker jag.

Det har hävdats av sossar och kulturvänster att vårdnadsbidraget är ett uselt förslag som bara gynnar de rikaste. Ni som hävdade detta hade alltså fel.

Nu visar det sig att det är många av dem som inte har det så gott ställt som använder denna möjlighet till valfrihet. De som bor i förorter tycker att mer tid med sina barn är värdefullt.

Då finns det genast andra eller möjligen samma kulturvänster som hävdar att vanliga människor väljer fel. För när familjerna i förorten väljer mer tid med sina barn, så hämmar det enligt vissa integrationen. Bara för att barnen inte är på förskolan och träffar barn. En stilla undran av mig, varför blir det mer integration för att barnen leker på en förskola?

Enligt mitt sät att se det, så är det väl snarare förskolan i detta område som hämmar integrationen. För om barnen är i förskolan så leker kanske barnen med varandra, men om familjerna väljer att vara hemma med sina barn, så leker barnen med varandra och föräldrarna får chans att träffas. Alltså mer integration med vårdnadsbidrag än utan.

Verklighetens folk väljer det som passar dem bäst.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193676

Comments (2) Nov 17 2009

Sossarna vill bestämma över dig

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För dig som överväger att rösta på sossarna nästa år, kolla in vad de nu beslutar på sin kongress. De vill ta makten från dig och lägga den hos sig. De vill alltså att politiker ska besluta sådant som du själv borde få besluta. Det är inte ett sådant samhälle vi vill ha.

Jag syftar på det de nu diskuterar om föräldraförsäkringen. De vill bestämma att familjerna inte ska få avgöra vem som ska vara hemma med barnen. Deras inställning är att riksdagen är bättre på att veta vad som är bäst för just din och min familj. De vill att hälften av föräldradagarna ska vara mammans och den andra hälften pappas. Men om det nu inte funkar då? Ska en familj då bli av med halva sin föräldraförsäkring? Det är ett bra klipp för staten men det är ett uruselt förslag för de svenska familjerna.

Varför anser de sig vara så mycket bättre? Kan de inte inse att människor är kapabla att fatta egna beslut, att vi inte behöver ha en storebror som heter sosse som ska tala om för oss vad som är bäst för oss?

Men det är bra att de nu visar hur de tänker. Det gör att du inte behöver tveka på var du ska lägga din röst. Vi behöver inte en regering som tar över våra beslut. Vi behöver en regering som ger oss makt att välja själva hur vi ska leva våra liv. En sådan regering innehåller inga sossar, men den är välförsedd med Kristdemokrater.

Vi står alltså inför ett viktigt val för oss medborgare i Sverige. Valet handlar väldigt mycket om frihet och rätt att fatta egna beslut. Det de nu tänker med föräldraförsäkringen är ett fullgott skäl att inte låta dem regera. En familj kan se väldigt olika ut och därför kan deras vilja att avgöra vad som är rätt och vad som är fel, bli ödesdigert för vissa familjer. Ta som exempel en familj där den ena parten inte kan jobba av något visst skäl, ska de då bli utan halva den föräldrapeng de har rätt till. Låt oss föräldrar vara och sluta styra med kvoteringar.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3724699.svd

Comments (0) okt 29 2009

Rösta på Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

MITT SKÄL

Kristdemokraternas EUpolitik är den som vi alla vill ha. Som exempel. Vi vill att det ska vara möjligt att få sjukvård i hela Europa. Det ska inte avgöras av Försäkringskassan och om de har tid att ge oss förhandsbesked. Om en läkare i Sverige säger att jag är i behov av en viss insats av sjukvårde, då ska jag om jag så vill kunna åka till ett annat land i Europa och få det utfört.

För en friare sjukvård, valfrihet för alla, inte bara för de som själva kan betala. Jämlikhet och inte det som socialisterna strävar mot. Det är väl självklart att vården inte ska bero på hur tjock plånbok man har. Vård ska ges om någon har ett behov.

Det är ett bra skäl att rösta på Kristdemokraterna i EU-valet. Ella var mycket bra och tydlig med det i går på Svt.

Comments (0) jun 05 2009

Vårdnadsbidrag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu får Kungsbackas familjer större valfrihet. För ikväll ska vi på kommunfullmäktige besluta om att införa vårdnadsbidrag i Kungsbacka. Från den första september kommer det att vara möjligt för familjerna att själva avgöra hur deras barnomsorg ska se ut.

Sossarna kommer förstoss att yrka avslag, som de gjorde i kommunstyrelsen, men det ska nog ändå gå igenom. Den borgerliga majoriteten är ju betryggande i vår kommun.

Det är så bra att regeringen nu äntligen tillåter att en familj kan styra över sin situation. Att inte staten ska bestämma även hur barnomsorgen ska se ut. Detta är ett steg i den riktningen. Nästa steg måste bli att få upp nivån på vårdnadsbidraget så att fler kan ha möjligheten att utnytja det. Jag kan inte förstå varför sossarna tycker att staten ska bestämma och varför all barnomsorg ska se lika dan ut. För de finns det ju bara kommunal förskola som altarnativ. Alla ska formas av samma pedagogik av utbildad personal så att alla blir lika. Ingen får vara annorlunda och ingen ska få välja efter eget tycke. Men nu har vi lämnat det synsättet, för nu har vi en regering som inser att det är människor själva som ska vå forma sina liv.

GRATTIS SVERIGE!

Comments (2) aug 12 2008

Äldre ska kunna välja

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag läser i Svd om detta med hur äldre känner sig ensamma i sina hem. Tänk vad allt blir fel när det blir tvång. Tanken var ju att de som inte vill flytta från sina hem, skulle kunna bo kvar. Det blev istället att de inte fick flytta.

Det är därför det är viktigt att bygga ut äldreomsorgen i kommunerna att möjligheten till ett annat boende ökar igen. Det är också vad Maria Larsson har talat om mycket under det senaste året. Kommunerna kan inte vara strikta i sina bedömningar att de inte kan tänka både med hjärna och hjärta. Pengar och budget får inte vara det enda som är kriteriet för om en äldre ska ha rätt till ett särskilt boende. Det är nog tyvärr mycket i vårt land. Det finns inga pengar att bygga ut omsorgen med, får de äldre inte välja.

Om ensamhet är det som de flesta oroar sig för måste också ensamhet vara en sak man tar hänsyn till när man prövar omsorsbehovet. Hemma får aldrig bli tvång. Äldre ska ha rätt att flytta till ett tryggare boende om de vill det. Varför ska vi yngre välja var vi vill bo, men inte de äldre. Varför är det alltid att någon annan ska bestämma över de som har större behov än yngre? Fast detta är något som gäller fler än äldre. De som är starka och friska ska alltid bestämma över de svagare. Varför?

Vi Kristdemokrater vill att alla ska välja hur det egna livet ska levas. Ingen annan ska bestämma om jag får välja eller inte. Äldre ska inte tvingas bo hemma mot sin vilja. Och de ska inte tvingas flytta mot sin vilja. Låt oss vara överens om att det är man själv som ska avgöra vad som är bäst för just mig. Se Svd.

Comments (1) apr 07 2008