Värdigt liv i äldreomsorgen

Posted: mars 2nd, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Äldre och folkhälsominister Maria Larsson har nu lämnat en proposition till riksdagen som heter ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. En proposition som om den godkänns av riksdagen kommer att leda till en stor förbättring för de äldre som behöver omsorg.

Maria Larssons förslag utgår från de äldres behov och från att de själva ska få mer att säga till om. Det handlar om att de äldre ska ha ett värdigt liv och att om kommunerna inte klarar det, så ska det finnas möjlighet för de äldre att få kompensation.

Tänk att vi i Sverige har en regering som ser till människors behov. En minister som strider för de äldre och för att deras liv ska vara värdigt, till och med att lagen ska garantera det. Med en sådan minister kan de äldre känna sig trygga. Vi som har hört Maria tala om detta, vet att hon menar allvar och att hon verkligen har kämpat för att få fram ett så här bra förslag.

Värdigt liv i äldreomsorgen och att de äldre ska känna välbefinnande. Det är vackra ord som kommer att ha stor betydelse för väldigt många människor. Det är ett typexempel på Kristdemokratisk politik. För politiken ska vara till för att ge bra förutsättningar för människor, och inte för att styra över dem.

Läs också vad Larry Söder skriver i ämnet. http://larrysoder.blogspot.com/2010/03/kristdemokraterna-leder-sveriges.html

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment