Hur kan någon vilja könsstympa sina döttrar?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

SVT redovisar idag en rapport om könsstympade kvinnor i Sverige. Mörkertalet är stort och man räknar med att det finns över 150 000 kvinnor som lever med detta fruktansvärda kränkande ingrepp. Hur kan någon vilja misshandla sina döttrar på ett så grymt sätt? Hur kan en mor och en mormor vilja göra detta hämska?

 

Man kan tycka att ingen som har varit med om det skulle vilja göra det mot sina barn och barnbarn. Men det kulturella trycket är i dessa kulturer och länder så starkt att detta ändå sker gång på gång. En del av de tar också tyvärr med sig detta synsätt till Sverige när de kommer hit.

 

Hur har det blivit så att en så grymm kultur har kunnat få grepp om dessa kvinnor och hur har den kunnat överleva så här länge? Det är år 2017 och det är fortfarande på en del håll helt accepterat att behandla sina flickor så fruktansvärt. Men det får inte vara så att en flicka ska bli utsatt för detta här i Sverige. Det får vi aldrig tillåta, men det sker ändå. Så vad kan vi göra för att få slut på detta?

 

Kvinnor som kommer från dessa länder måste få hjälp att bryta med denna kultur. Det ska inte finnas någon press från varken kvinnor eller män att detta övergrepp ska ske. Vården och skolan behöver lära sig hur de ska kunna se och stötta på rätt sätt. Integrationen måste bli bättre för kvinnor som är från länder där vi vet att könsstympning förekommer. Det ska inte vara så som kvinnan i dagens Rapportsändning berättade, hon kom till Sverige och då tvingades hon gömma sig och sin dotter för att hennes landsmän inte skulle stympa flickan. Så får det inte gå till i vårt land. Och så borde det inte få gå till i någon del av världen.

 

 

Comments (0) jun 12 2017