Hur kan någon vilja könsstympa sina döttrar?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

SVT redovisar idag en rapport om könsstympade kvinnor i Sverige. Mörkertalet är stort och man räknar med att det finns över 150 000 kvinnor som lever med detta fruktansvärda kränkande ingrepp. Hur kan någon vilja misshandla sina döttrar på ett så grymt sätt? Hur kan en mor och en mormor vilja göra detta hämska?

 

Man kan tycka att ingen som har varit med om det skulle vilja göra det mot sina barn och barnbarn. Men det kulturella trycket är i dessa kulturer och länder så starkt att detta ändå sker gång på gång. En del av de tar också tyvärr med sig detta synsätt till Sverige när de kommer hit.

 

Hur har det blivit så att en så grymm kultur har kunnat få grepp om dessa kvinnor och hur har den kunnat överleva så här länge? Det är år 2017 och det är fortfarande på en del håll helt accepterat att behandla sina flickor så fruktansvärt. Men det får inte vara så att en flicka ska bli utsatt för detta här i Sverige. Det får vi aldrig tillåta, men det sker ändå. Så vad kan vi göra för att få slut på detta?

 

Kvinnor som kommer från dessa länder måste få hjälp att bryta med denna kultur. Det ska inte finnas någon press från varken kvinnor eller män att detta övergrepp ska ske. Vården och skolan behöver lära sig hur de ska kunna se och stötta på rätt sätt. Integrationen måste bli bättre för kvinnor som är från länder där vi vet att könsstympning förekommer. Det ska inte vara så som kvinnan i dagens Rapportsändning berättade, hon kom till Sverige och då tvingades hon gömma sig och sin dotter för att hennes landsmän inte skulle stympa flickan. Så får det inte gå till i vårt land. Och så borde det inte få gå till i någon del av världen.

 

 

Comments (0) jun 12 2017

Könsstympning ger rätt till skydd

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Ett fantastiskt beslut av migrationsverket. Nu får kvinnor som hotas av könsstympning om de utvisas, rätt att stanna i Sverige. De har beslutat att detta är ett giltigt skäl till uppehållstillstånd. Det innebär att många kvinnor nu kan räddas från denna fruktansvärda behandling. Detta beslut kommer att bli vägledande i framtiden.

Det som har hänt är att de har givit en flicka rätt att stanna och de betraktar könsstympning som förföljelse på grund av kön. Jag har många gånger ifrågasatt migrationsverkets beslut, men detta är riktigt bra. Ingen ska skickas tillbaka till ett land där man utsätter de för detta.

Hur kan man utsätta kvinnor och barn för könsstympning och försvara det. Det är ju även kvinnor som tycker att det är rätt. Även om det är tradition eller av religion så är det en omöjlighet att hävda att det skulle finnas skäl. Tänk vilken plåga, vilken smärta de får genomlida. Man känner sig riktigt glad över migrationsverket idag.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1941747.svd

Comments (3) okt 25 2008