Kammarberget blir kvar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Länsstyrelsen säger nej till bergtäkten på Kammarberget i Fjärås. Det betyder att vi kanske får behålla vårt berg i framtiden. Det gick inte att bevisa för länsstyrelsen att det skulle vara bra att krossa Kammarberget och förstöra den vackra och värdefulla miljön nära Bräckan. Länsstyrelsen bedömmer platsen som mer värdefull för rekreation och bevarande av den biologiska mångfalden. Ett mycket bra beslut av de.

Vi i Fjärås är glada över att få ha kvar denna orörda del av vår natur. Det är viktigt att kunna komma till platser där man kan njuta av att det inte är exploaterat. Det tror jag att vi alla behöver då och då.

Men som sagt, det är säkert så att företaget kommer att överklaga beslutet. Så alltså är det nog inte färdigt ännu.

Fast självklart jublar vi över detta beslut. För det gör det troligt att miljödomstolen också kommer att säga nej. Det skulle förvåna om de gör en annan bedömning i detta fallet.

Comments (0) okt 22 2008