Fel att sålla bort barn med Downs

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är fel att sålla bort barn med Downs syndrom, vilket görs i många landsting genom att föräldrar erbjuds det sk KUB-testet. Hallands landsting erbjuder inte detta test än, vilket vi Kristdemokrater tycker är bra. Vi har blivit lovade att vi ska ha en diskussion om detta innan det införs.

När tekniken går framåt och nya metoder blir tillgängliga ökar anledningen och nödvändigheten av etiska diskussioner. Det är inte bara att starta med allt nytt, utan att först tänka igenom om det är rätt. Allt är inte bra bara för att det går. Och detta är inte bakåtsträvande, utan det är faktiskt så att det är viktigt att tänka till och diskutera etiken kring det som sker i vården.

Detta är väldigt viktigt i synnerhet när det handlar om att fatta beslut om vem som ska få leva och inte. För vem har rätten att avgöra den frågan? Det är inte rimligt att välja ut vissa sjukdomar som icke önskvärda och därför bestämma att de inte får födas. När man erbjuder föräldrar att göra detta test, lägger man ett mycket stort ansvar på dem. Avgörandet hamnar i deras händer och hur hjälper man dem att fatta sitt beslut? Vilket stöd erbjuder landstingen? Får föräldrarna träffa andra föräldrar som har erfarenhet av barn med Downs eller är det bara personalen som svarar på alla de frågor som med självklarhet uppkommer.

Varför är det så fel att föda ett barn som har Downs syndrom? Det kan inte vara rätt att säga till en del människor att de inte borde ha fötts. För i förlängningen är det vad man gör.

Alla föräldrar som väntar barn önskar självklart att man ska få ett friskt barn, men får man ett barn med någon form av funktionsnedsättning eller svår sjukdom, så älskar man det barnet lika mycket. Vi ska ge varandra det stöd vi behöver för att klara de situationer vi hamnar i. Vårt samhälle och vi människor är inte perfekta och vi ska inte sträva efter det heller. Vi är inte sämre människor eller mindre värda för att vi har en sjukdom. Vi är alla unika och människovärdet hänger inte på vad vi kan producera, utan enbart på att vi är en människa.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193897 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193903

Comments (2) Nov 19 2009