Landsting / Regionval i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Carina Ejdestig, Karl-Gunnar Svensson, Eliseba Kardemark, Niklas Mattsson, Helene Nilsson.

 

Ett samhälles människosyn avslöjas på det sätt det tar hand om de svaga. För oss är det viktigt att alla människor blir sedda och lyssnade på. Plånbokens tjocklek ska inte styra över vilken vård man får.

Vi kommer att jobba för att vården i Halland ska vara jämlik. Alla ska få vård på lika villkor, oberoende av vem man är. Ingen ska vänta mer än fyra timmar på akuten och multisjuka äldre ska kunna komma direkt till avdelningen.

Vi vill inte införa de s.k. KUB-testerna, vilka kan leda till att människor med funktionsnedsättning eller sjukdom sållas bort.

Köer hör inte hemma i sjukvården. Ändå har vi under många år betalat höga skatter för en vård vi inte fått. Med kömiljarden har köerna redan halverats, men vi nöjer oss inte förrän de är helt borta. Trygghet är att få vård i tid, men också att kunna välja var och av vem man ska vårdas. Därför vill vi ge människor större möjlighet att välja vårdform själva.

Vi vill utveckla patientsäkerheten för att göra risken för felbehandling mindre.

Comments (0) jul 18 2010

Landstingsstyrelsen i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag är glad att vi igår fattade ett beslut som gick helt i linje med Socialminister Göran Hägglunds rekommendation, som nu också har blivit laglig. Vi fattade följande beslut:

Landstingsstyrelsen beslutade att

–  avsluta fordringar inom hälso- och sjukvården och tandvården som rör    underåriga eller som uppstått när barnet var underårigt.

 Barn ska inte gå in i vuxenlivet med skulder som har uppstått på grund av sjukvård eller av uteblivna besök i vården eller hos tandläkare. Vi ska inte bidra till att människor redan från början har en skuld att dras med som de inte själva kan rå för.

Därför känner jag att det var ett helt rätt beslut vi fattade att helt ta bort alla sådana skulder i landstinget Halland.

Comments (1) jun 08 2010

På väg mot köfri vård i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vid den pressträff socialminister Göran Hägglund hade idag i Stockholm, framkom det att landstingen har kommit långt i arbetet med att minska köerna till vården. Det som jag som gruppledare för Kristdemokraterna i Halland tycker känns så bra, är att landstinget Halland har kommit längst. Vi har lyckats nå så långt att vi får del av hela kömiljarden.

Jag vill från de halländska invånarna tacka alla anstälda i landstinget Halland som har gjort denna enorma insats. Ni har jobbat riktigt hårt och det gör att invånarna i Halland nu får vård i tid. De långa väntetiderna har minskat och de flesta får nu vård inom den tid som vårdgarrantin säger.

Nu gäller det bara att kunna hålla kvar vid detta och inte låta köerna komma tillbaka. Målet ska självklart vara att alla ska få vård inom de 90 dagar som är den längsta väntetid vårdgarrantin medger. Men nu ska vi vara stolta över den halländska vården och att vi har lyckats så bra med att få bort köerna.

http://www.lthalland.se/lth_templates/NewsAndPressPage____32541.aspx

Comments (0) Dec 18 2009

Fel att sålla bort barn med Downs

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är fel att sålla bort barn med Downs syndrom, vilket görs i många landsting genom att föräldrar erbjuds det sk KUB-testet. Hallands landsting erbjuder inte detta test än, vilket vi Kristdemokrater tycker är bra. Vi har blivit lovade att vi ska ha en diskussion om detta innan det införs.

När tekniken går framåt och nya metoder blir tillgängliga ökar anledningen och nödvändigheten av etiska diskussioner. Det är inte bara att starta med allt nytt, utan att först tänka igenom om det är rätt. Allt är inte bra bara för att det går. Och detta är inte bakåtsträvande, utan det är faktiskt så att det är viktigt att tänka till och diskutera etiken kring det som sker i vården.

Detta är väldigt viktigt i synnerhet när det handlar om att fatta beslut om vem som ska få leva och inte. För vem har rätten att avgöra den frågan? Det är inte rimligt att välja ut vissa sjukdomar som icke önskvärda och därför bestämma att de inte får födas. När man erbjuder föräldrar att göra detta test, lägger man ett mycket stort ansvar på dem. Avgörandet hamnar i deras händer och hur hjälper man dem att fatta sitt beslut? Vilket stöd erbjuder landstingen? Får föräldrarna träffa andra föräldrar som har erfarenhet av barn med Downs eller är det bara personalen som svarar på alla de frågor som med självklarhet uppkommer.

Varför är det så fel att föda ett barn som har Downs syndrom? Det kan inte vara rätt att säga till en del människor att de inte borde ha fötts. För i förlängningen är det vad man gör.

Alla föräldrar som väntar barn önskar självklart att man ska få ett friskt barn, men får man ett barn med någon form av funktionsnedsättning eller svår sjukdom, så älskar man det barnet lika mycket. Vi ska ge varandra det stöd vi behöver för att klara de situationer vi hamnar i. Vårt samhälle och vi människor är inte perfekta och vi ska inte sträva efter det heller. Vi är inte sämre människor eller mindre värda för att vi har en sjukdom. Vi är alla unika och människovärdet hänger inte på vad vi kan producera, utan enbart på att vi är en människa.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193897 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193903

Comments (2) Nov 19 2009

Budgetdebatt i landstinget

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Vi har haft budgetdebatt i landstingsfullmäktige idag. Mitt anförande blev nog ganska bra ändå. Det är alltid rätt nervöst att ställa sig där och snacka. Man vill inte missa det där som man verkligen vill säga. Det är lätt att man glömmer de formuleringar som man har slipat på hemma vid datorn. Det skulle vara bra att kunna ha anteckningar.att titta på där i talarstolen. Samtidigt är det en skön känsla att klara det utan.

Vad talade jag då om? Jo jag försökte fokusera på att det är bedrövligt att vi i Sverige inte har en jämställd vård. Det finns inga skäl till att kvinnor ska få sämre vård än män, ändå är det så. Det måste vi i Hallands landsting se till att ändra på.

Jag talade om att vi Kristdemokrater har en dröm om hur vi vill att vården ska se ut. I vår dröm är vården jämställd och säker. Invånarna har större valfrihet och politiker bestämmer inte åt invånarna. Självklart finns det saker politiken ska bestämma, men absolut inte mer än nödvändigt.

Mitt tal handlade också om att inga patienter i Halland ska få mediciner som motverkar varandra. Vi ska fortsätta med den läkemedelsgenomgång vi håller på med. Det arbete vi nu gör har blivit modell för andra delar i vårt land.

Det är också viktigt att psykiatrin möter människors behov av stöd utan långa väntetider. Och vi måste arbeta med att minska de vårdrelaterade skadorna. Skador i vården kostar väldigt mycket och det är framför allt en stor tragedi för dem som drabbas.

Kristdemokraterna i Halland vill också att vårt landsting ska arbeta mot att bli klimatneutralt. Vi har en massa tak som vi skulle kunna fylla med solceller. Tänk om vi kunde producera den el som går åt till att kyla våra sjukhus under sommaren.

Jag inledde mitt tal med ett klassiskt citat. I have a dream. Det kanske hjälpte till att få ledamöterna att lyssna.

Comments (0) Nov 09 2009

Det är bara utsidan som syns…

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det är bara utsidan som syns, då är det väl bara den som räknas också? Den som är snyggast och rikast och häftigast är mest värd. Den som har mest prylar när han dör, han vinner. Eller? Den som är gammal och dement eller den som är uteliggare har ett annat människovärde än den som är frisk och produktiv.

När man läser om hur människor med demens drogas och hur negativt det är för deras hälsa, kan man inte annat än fundera på människovärdet. Är vi inte lika? Jo vi har samma människovärde från det att vi föds, till det att vi dör. Det går inte att rucka på en enda millimeter. Men varför behandlas vi då på olika sätt? Varför ger man dementa medicin som gör att de får en massa biverkningar och mår dåligt i onödan?

Någon sa att ni politiker håller på och snackar en massa om värdegrund och annat sådant där skit. Det är ju bara ord utan betydelse, så lägg ner det och gör vettiga saker istället.

Jag tror att det är otroligt viktigt att vi talar om värdegrundsfrågor. Att vi diskuterar värderingar och vad vi menar med det vi säger. Vi använder ord som har olika betydelse för olika människor. Det är viktigt att vi vet vad vi menar och säger. Det är viktigt att vi har samma bas för våra ageranden. Vi har börjat med detta i landstinget här i Halland och jag tycker det är riktigt bra. Vi hade en upptakt i onsdags och den var verkligen inspirerande. Man fick många tankeställare som satte igång tankar om hur vi beter oss i olika situationer.

Om man har samma bas att utgå från i sjukvården, tror jag att det är mycket lättare att ta upp diskussioner om sådant man tycker är fel eller som man känner sig tveksam inför. Det kan vara svårt att ifrågasätta sådant som har pågått länge och som är en självklarhet. Det är inte alltid lätt att gå emot om man får höra att så har vi alltid gjort. Trots att man vill säga något, gör man det inte alltid.

Om läkare, sjuksköterskor och omsorgspersonal kan föra resonemang om till exempel medicinering på ett jämlikt sätt, så skulle de kanske kunna undvika missar och fel. Om de vet att det är ok att ifrågasätta och komma med förslag, blir kunskapen större. För vi lever i en helhet som behöver varje pusselbit för att fungera. Men vi ser inte alltid bilden av pusslet från den position vi befinner oss i.

Jag är övertygad om att diskutera värderingar är nyckeln till förståelse. Och förståelse är nödvändigt för vårt samhälle. Vi måste hela tiden vara medvetna om att det är lätt att fastna i invanda mönster och kanske dessa mönster inte är de rätta. Men om vi står för samma värderingsbas, kan vi hjälpa varandra att hitta rätt. För det är klart att vi brister ibland. Vi orkar inte hela tiden vara trevliga och tillmötesgående. Det är mänskligt att bli trött och därför göra det där som vi egentligen inte vill och menar. Vet vi då att vi står för vissa värderingar kan vi enklare lösa de problem som finns.

Det okränkbara människovärdet går inte att förhandla om. Därför ska även dementa människor behandlas med respekt. En människa som inte behöver medicin ska inte tvingas ta det. De har ju inte ens möjlighet att protestera. Den som inte kan uttrycka sin åsikt med ord har andra sätt att visa sin vilja. Detta måste man ta sig tid till att förstå.

www.dn.se www.dagen.se

Comments (2) sep 12 2008