Kollektivtrafik eller färdtjänst

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det var en trevlig handikapdag vi var med på i Kungsbacka igår. Tomas Fogde som var där och hade ett föredrag var mycket intressant och han gav en hel del tankar att fundera på. Det är bra att funktionshinder synligörs av människor som han. Man kan tycka att det inte skulle behövas kändisar för att få ut detta budskap, men det är nog bra att använda de sätt som fungerar bäst. Och om tillgängligheten och delaktigheten för funktionshindrade tar ett steg framåt är det ju bara bra.

Det som man märkte var en viktig fråga för handikapföreningarna är den förändrade färdtjänsten i kommunen. Ingen jag talade med tyckte att det ska bli bra att lämna över utförandet till Hallandstrafiken. Många kritiska röster hördes, men som tidigare hörde jag ingen av kommunpolitikerna som lät sig påverkas. De står fast och det är bara vi Kristdemokrater som kommer att rösta för 30 minuters väntetid. Fast det finns å andra sidan fler saker jag gärna hade fått igenom i partigruppen. Jag ska i alla fall framföra mina synpunkter på fullmäktige på tisdag, men jag hyser inga stora förhoppningar om att få något gehör.

Jag kan faktiskt inte förstå varför de ska envetas med att göra denna förändring. Man kommer troligvis inte att tjäna några pengar på det och det blir troligtvis inte bättre för användarna. Så vad är då vitsen med att driva fram detta?

Man säger att färdtjänsten ska vara en del av kollektivtrafiken, men man gör inte det fullt ut. Man låter färdtjänsten ta de delar av kollektivtrafiken som gör att det blir semre, men inte de som skulle förbättra. När man åker buss kan man till exempel åka tillbaka på samma biljett om man åker inom en viss tid. Det ska inte gälla färdtjänsten. Det blir istället 25 procent dyrare taxa en på bussen. Ja det finns en hel del att säga om detta beslut. En kort sammanfattning, inte bra.

Comments (0) okt 12 2008